23/12/2021

Suorahaku – kysy nämä kysymykset ennen kuin valitset suorahakuyrityksen

Suorahakuyrityksiä on paljon ja oikean kumppanin löytäminen voi tuntua hankalalta. Avainhenkilöiden ja johdon suorahaku on kuitenkin asia, jossa oikea kumppani on edellytys onnistumiselle. Siksi teimme kysymyspatteriston, jonka avulla voit vertailla eri suorahakutoimijoita. Kerromme myös samalla omat vastauksemme kysymyksiin!

Kuinka moni toimeksiannoista on suorahakuyrityksellä onnistunut?

Äkkiseltään voisi ajatella, että suorahakuyrityksen onnistumisprosentinhan pitää olla 100. Mutta prosessit ovat inhimillisiä: kaikilla suorahakuyrityksillä on toimeksiantoja, jotka eivät ole menneet maaliin. Syitä on monia, esimerkiksi hyvin ainutlaatuinen profiili, jota haetaan, ristiriita roolin vastuissa ja palkassa tai jopa asiakkaan työnantajamielikuva, joka ei vetoa osaajiin.

Compass HRG löytää 96% toimeksiannoista asiakkaalle tekijän. Uskomme, että tämä johtuu pitkälti periksiantamattomuudestamme: teemme pitkään ja kovasti töitä, jotta löydämme juuri asiakkaalle oikean tekijän. Jotta onnistuisimme, teemme usein töitä tiiminä. Näin useamman konsultin osaaminen ja verkostot tulevat yhteen. Olemme myös valinneet ne alat, joita erityisesti haluamme palvella (katso koko lista täältä). Vuosikymmenten toimialakokemus esimerkiksi teollisuudesta, ICT alalta, FMCG-sektorilta ja lääketeollisuudesta on johtanut siihen, että olemme henkilökohtaisesti tavanneet ison osan alojen huippuosaajia. Verkostojemme ansiosta osaamme nopeasti löytää oikeita ehdokkaita.

Pysyvätkö rekrytoidut osaajat yrityksissä?

Valitessasi suorahakuyritystä, kysy, kuinka kauan heidän rekrytoimansa ihmiset tyypillisesti pysyvät yrityksessä. Tämä kertoo siitä, onnistuuko suorahaku pitkällä jänteellä: onnistuiko headhunter löytämään monelta kantilta yhteensopivan tekijän, ja välittääkö yritys siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen kandidaatin kanssa.

Compass HRG:n rekrytoimista henkilöistä 84% on edelleen samassa yrityksessä kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Tämä johtuu toisaalta prosessistamme, toisaalta siitä, että tunnemme asiakkaamme.

Prosessiimme kuuluu monipuolinen perehtyminen asiakasyritykseen, tavoitteisiin, kulttuuriin ja ihmisiin, joiden kanssa rekrytoitava tulisi työskentelemään. Meillä on myös pitkiä, jopa 20 vuotta jatkuneita asiakassuhteita, joiden ansiosta tunnemme asiakasyrityksemme erinomaisesti. Haluamme myös keskustella avoimesti asiakkaidemme kanssa: joskus asiakas voisi haluta palkata kandidaatin, joka vaikuttaa jännittävimmältä ja kiinnostavimmalta vaihtoehdolta, mutta kokenut suorahakukonsultti uskaltaa myös haastaa asiakasta, koska tuntee asiakasyrityksen ja sen kipukohdat. Näin saadaan oikeasti onnistunut rekrytointi aikaiseksi.

Hakuprosessiin tyytyväinen kandidaatti voi olla yrityksellenne arvokas brändilähettiläs.

Minkä arvosanan kandidaatit antavat suorahakuyritykselle?

,Varsinkin johdon suorahaun toimeksiantojen, huippujohtajien ja -asiantuntijoiden kohdalla, kandidaattien erinomainen kohtelu läpi hakuprosessin on erittäin tärkeää. Me ajattelemme, että edustamme asiakasyrityksen brändiä tehdessämme toimeksiantoa, joten kandidaatteja on lähestyttävä sen mukaisesti. Onnistunut suorahaku on kandidaattien kannalta sujuva, ei liikaa kuormittava ja avoin. Tämä tarkoittaa, että emme jätä kandidaatteja odottelemaan, emme lähesty ketään turhaan tai vain lisätäksemme kandidaattien määrä, viestimme aina prosessin kulusta ja ilmoitamme pikimmiten, miten prosessissa on käynyt juuri kyseisen kandidaatin osin.

Rekrytointiprosesseissamme on mukana useampi tuhat omien alojensa huippua joka vuosi. Heistä 88,8% suosittelee meitä kollegoilleen. Jos suorahakuyritys kohtelee kandidaatteja huonosti, heijastuu se eittämättä myös toimeksiantajan työnantajamielikuvaan. Työnantajamielikuva on brändi, jota olette rakentaneet huolella vuosia. Ette halua, että se kokee kolhuja suorahakuprosessissa. Muista siis kysyä suorahakuyritykseltä, millaisia arvosanoja kandidaatit ovat antaneet heille.

Kuinka usein asiakkaat valitsevat suorahakuyrityksen uudestaan?

Jos haet luotettavaa suorahakukumppania, kysy kuinka paljon heidän liiketoiminnastaan syntyy olemassa olevista asiakkaista. Niin sanottu repeat business -metriikka kertoo siitä, kuinka moni asiakkaista luottaa suorahakuyritykseen yhä uudestaan ja uudestaan. Jos luku on korkea, toimii yritys selkeästi luottavasti ja laadukkaasti.

Compass HRG:n liiketoiminnasta yli 90% syntyy pitkään jatkuneista asiakassuhteista. Meistä se on todella hienoa: opimme tuntemaan asiakasyrityksemme niin, että heidän ei tarvitse jokaisessa toimeksiannossa kertoa meille uudestaan strategiaansa, kuvailla kulttuuriaan ja tavoitteitaan. Opimme myös tuntemaan ihmiset ja organisaation jopa niin hyvin, että huomaamme asioita, joita asiakas ei kenties itse ole huomannut. Näin pystymme valitsemaan asiakkaalle kandidaatteja, jotka istuvat heille erinomaisesti ja viihtyvät pitkään.

Hyvällä konsultilla on verkostonsa, mutta erinomainen konsultti osaa arvioida kandidaatteja yleiseen markkinatilanteeseen ja yrityksen tarpeisiin nähden

Mikä on suorahakukonsultin toimialatuntemus juuri teidän toimialaltanne?

Johdon suorahaku, jos jokin on ala, jossa toimialatuntemuksella on väliä. Kysy onko yrityksellä referenssejä juuri teidän alaltanne ja löytyykö yrityksen asiakkaista suosittelijoita. Keskustele myös suorahakukonsultin kanssa riittävästi, jotta käy ilmi, ymmärtääkö tämä todella ansaintalogiikkanne ja liiketoimintanne erityispiirteet.

Hyvä toimialatuntemus edistää rekrytointia. Esimerkiksi me Compassilla seuraamme aktiivisesti ydintoimialojemme osaajamarkkinaa ja osaamme näin realistisesti ja rehellisesti arvioida sopivan kandidaatin löytymistä ja rekrytointiprosessin kestoa.

Mikä on suorahakukonsultin tuntemus haettavasta profiilista?

Toimialan lisäksi suorahakukonsultin pitää tuntea haettavan position erityispiirteet. Kysy, onko yrityksellä kokemusta ylimmän johdon positioista, kuten toimitusjohtajien, tuotantojohtajien tai talousjohtajien rekrytoinnista. Yrityksen johtoryhmäpositioissa on paljon sellaisia haasteita, tavoitteita ja tekemistä, jotka eivät esimerkiksi asiantuntijan tai päällikön rooleissa näy.

Compassilla on konsultteina muun muassa osaajia, jotka ovat itse työskennelleet liiketoiminnan johdossa, ja heillä on näin ensikäden ymmärrys, millaisia haasteita johdon rooleissa kohtaa ja millaisilla ominaisuuksilla johdossa pärjää.

Lopuksi

Lopuksi: Tärkeintä suorahakuyrityksen valinnassa eivät ole vain konsultin olemassa olevat verkostot ja kontaktit kyseisiin ammattiryhmiin, vaan lisäksi kompetenssi arvioida henkilöitä yleiseen markkinatilanteeseen ja yrityksen tarpeisiin nähden.

Suorahaku on erinomainen keino täyttää avainpositio huippuosaajalla, mutta tarvitset siihen juuri oikean kumppanin.

Kiinnostuitko? Lue lisää Compass HR Groupista !

Lue myös: miltä näyttää headhunting vuonna 2023

 

Compass Human Resources Group on ollut toiminnassa vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI