31/10/2023

Møt CIO i TINE, Petter Tveøy

Vil du vite mer?

Bjørn Erik Graff

Managing Partner, Norway

beg@compass.no

+47 970 55 587

View profile

Petter Tveøy

Petter Tveøy, f. 1979. Siv.øk fra NHH (2004), startet i Ergo Group som ERP-konsulent etter endte studier med fokus på løsninger fra Agresso/Unit4. Fortsatte så til Deloitte hvor han var i flere stillinger i perioden 2006-2016. Da han sluttet i Deloitte var han ansvarlig for ERP services med 30 ansatte konsulenter og en omsetning på kr. 40 MIO.
Petter startet i Tine i 2017 med ansvar for kjernesystemer bestående av utvikling og forvaltning, 35 personer og et budsjett på 100 MIO. I 2018 fikk han ansvaret for IT-systemer som støtter alle konsernløsninger. I 2022 ble han utnevnt til CIO for TINE SA med 85 ansatte og et budsjett tett på 600 MIO.

CTO eller CIO – hva er forskjellen for deg Petter?

For meg ligger forskjellen i fagledelse (CTO) opp imot mer generell ledelse. CTO-rollen fokuserer mer på for eksempel IT-arkitektur og valg av teknologi. CIO-rollen ser jeg på som en rolle som både har ansvar for operasjonen samtidig som det er et mer strategisk fokus på teknologi for å understøtte forretningsprosessene.

Den viktigste utfordringen i rollen mener jeg er å kunne lede en teknologiorganisasjon og samtidig balansere forretningsbehov med ambisjoner og ressurser som kompetanse og økonomi.

En mer generell betraktning om utfordringen er at CIO-/CTO-rollen ikke tilhører ledergruppen, men gjerne rapporterer til CFO-området eller et annet område i virksomheten. Forståelsen for, interessen for og modenheten til teknologi i en ledergruppe kan variere stort fra organisasjon til organisasjon.

Imidlertid er det håp. Jeg opplever at bevisstheten om IT (nå gjerne «digitalisering») etter covid som det store buzzordet i en konsernledelse har blitt høyere. Dette gjør at den strategiske påvirkningen for en CIO også er blitt høyere samtidig som at kravene selvfølgelig også blir større. De selskapene som lykkes best, er trolig de som har en CIO eller direktør for digitalisering i konsernledelsen.

Hva er suksessfaktorene for en CIO?

  • Det første jeg vil trekke frem er hvordan en skal sette sammen laget.
  • Videre er det viktig å evne å synliggjøre verdi av hva en leverer. I mange organisasjoner har IT vært for dårlige på å synliggjøre resultater av pengebruken.
  • For å lykkes er det viktig for en CIO å forstå sine interne kunder samtidig som en forstår sine kapasitetsbegrensninger i budsjett og folk. Nye skymodeller (Multi-Cloud) setter også helt andre krav til å forstå finansiering av kapasitet og drift. Dette må en ha kontroll på. Dette har ofte kommet lengre ned på listen over hva en organisasjon ønsker å bruke tid på siden nyutvikling og innovasjon er de kule temaene.

Smidig metodikk er ikke svaret på alle utfordringer. Hos moderne, smidige virksomheter har de releaser kontinuerlig – flere ganger om dagen. Dette er fullt ut mulig i tjenesteorienterte verdikjeder. Jeg har fortsatt til gode å se denne smidige tilnærmingen fungere i fysiske verdikjeder. Spørsmålet jeg stiller meg er: Har noen som snakker om smidig noen gang jobbet med en fysisk industriell verdikjede? Organiseringen av IT i en virksomhet med fysisk verdikjede er derfor ofte annerledes.

Teknisk gjeld er et ofte brukt begrep i mange organisasjoner. Dette kan være en definert utfordring for organisasjonen og CIO i særdeleshet. Imidlertid kan det like gjerne handle om organisatorisk gjeld eller kompetansegjeld – en evner ikke, vil ikke, behøver ikke endre. Det er for eksempel fascinerende å se hvordan en produserer parmesanost i Italia. Her er effektiviteten fortsatt den samme som for 50 år siden!

CIO – personlige egenskaper

Som rådgiver i rekrutteringsprosesser til CTO/CIO roller er jeg nysgjerrig på hvilke egenskaper du tenker er viktige for å kunne fylle rollen?  

  • Strategisk og operativ tilnærming – Det er avgjørende å kunne kombinere både operativ og strategisk tenkning i omgivelser som ofte forbindes med usikkerhet. Videre må en som leder evne å lede folk gjennom stormen på en trygg måte. For det vil storme.
  • Kommunikasjon – evne å snakke et språk som gjør deg relevant og forstått i en konsernledelse samtidig som du kan opprettholde forståelsen for teknologi.
  • Nysgjerrig – tørre å være åpen for nye ideer og innovasjon
  • Gjennomføringsevne – som CIO blir du dratt i ulike retninger. Du må være en buffer mellom innovasjon og drift, så robust når det kommer til stayerevne er en avgjørende egenskap for å sikre gjennomføringsevne.

Ikke bare én måte å bli CIO

Vi spør Tveøy om det er noe spesifikk bakgrunn en bør ha, for eksempel sivilingeniør eller siviløkonom: – Du må kunne lede folk, utvikle folk. Du må ha en forståelse for teknologi, men kan definitivt ha en større bredde i dag enn hva som var fasit tidligere. CIO i OBOS har journalistbakgrunn!

Om melkeprisene

Volumet på søtmelk har gått ned med rundt 50 % de siste 10 årene. Nordmenn drikker med andre ord langt mindre melk enn tidligere. Det er ikke lett å erstatte dette bortfallet med å innovere produkter i andre kategorier. Imidlertid har vi i dag et markedsbilde hvor melkeprisen i EU ligger høyere enn i Norge. Dette skyldes krigsøkonomi i Europa og en krevende klimasituasjon hvor tørke i syd-europeiske land gir høye fôrpriser som igjen smitter over på melkeprisen. En klimaendring hvor bønder i Finnmark nå kan få 2-3 gresslåtter i løpet av en sesong gjør at Norge har gode forutsetninger for å nå eksportere melk til EU.

Hvem hadde sett den komme for noen år tilbake? Vi er flasket opp med importrestriksjoner på landbruksprodukter for å verne om vår egen primærnæring og for ikke å bli utkonkurrert. Nå har situasjonen snudd!

Så et par mer personlige temaer for å svare ut.

– Petter, kan du dele med oss din musikksmak og favorittartister?

Jeg er egentlig altetende når det gjelder musikk, så lenge den er interessant. Grunnmusikken i livet mitt er imidlertid jazz, og da gjerne storband fra 60- og 70-tallet. Akkurat nå blir jeg imidlertid påvirket av min 12 år gamle datter, og må innrømme at jeg har fått sansen for Taylor Swift.

– Jeg er egentlig ingen stor vin-nyter. Derimot er jeg mer glad i øl. Her er Slåtte-øl fra Kinn Bryggerier favoritten, avslutter Tveøy.

Les mer om moderne rekruttering

Blogg