16/09/2021

Tre gode grunner til å ansette unge

Vil du vite mer?

Bjørn Erik Graff

Managing Partner, Norway

beg@compass.no

+47 970 55 587

View profile

Norske næringslivsledere bør være modigere når det gjelder å ansette unge. Fleksibilitet, endringsvilje og digital kompetanse er tre av årsakene til det, sier rekrutteringsekspert.

Etter et utfordrende år for mange, er vi inne i en spennende fase for næringslivet. En fase hvor norske virksomheter ansetter mye. Og mange av dem vil ha godt av å tenke nytt, forteller Bjørn Erik Graff, daglig leder og partner i rekrutteringsbyrået Compass Human Resources.

– Bedrifter har nå en unik mulighet til å tiltrekke seg unge, flinke folk. Covid-19 har ført til store endringer i en arbeidshverdag som allerede var preget av at verden går hurtig fremover. Vi har tatt kvantesprang når det gjelder anvendelse av teknologi, og det krever en ny type kunnskap. Unge i dag lærer fort og har ofte bred digital kompetanse, sier Graff.

– Vi ser også at de unge har en større grad av fleksibilitet og endringsvilje. Derfor vil unge arbeidstakere med 2-5 års erfaring i arbeidslivet være viktige ressurser for virksomheter i endring, forklarer han.

Etterlyser mer mot

Compass opplever at det er en viss skepsis til unge arbeidstakere i norsk næringsliv, og at det etablerte ofte kan argumentere med at de unge er kravstore. Dette gjelder både med hensyn til betingelser og forventninger om egenutvikling. Graff mener det ligger i sakens natur at de yngre utfordrer det etablerte.

– Mange arbeidsgivere er trygghetssøkende, og ansetter derfor heller noen med lang erfaring. Næringslivsledere må i større grad i dag jobbe for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, samtidig som de med stor fordel kan være modigere i rekrutteringen. Det gjelder både med hensyn til alder og mangfold, sier han.

Økt mangfold har lenge vært på agendaen i næringslivet. Men selv om ledere ofte uttrykker at de er tilhengere av dette, ender mange av dem opp med å prioritere homogenitet.

– Man kan raskt gjemme seg bak argumenter som «cultural fit» og «organisatorial fit». Man er kanskje redd for at vedkommende ikke skal passe inn eller at en selv skal få kritiske bemerkninger for en ansettelse. Men i en åpen økonomi, som den nordiske, trenger man ulike impulser. Mange sitter på unik kunnskap og innsikt gjennom sin bakgrunn, og det vises ikke nødvendigvis på CV-en. Det er sunt å tenke samhandling på tvers av land, kulturer og fagdisipliner. Undersøkelser knyttet til økt produktivitet, innovasjon og lønnsomhet viser at det lønner seg, sier Compass-sjefen.

Tenker langsiktig

Compass omsetter cirka 800 ledere og spesialister årlig i Norden, hvorav om lag 140 i Norge. Byrået har flere tiårs erfaring innen de fleste bransjer, og jobber også i mange tilfeller over landegrenser.

Compass har i stor grad langsiktige kundeforhold, og er opptatt av å bygge en relasjon hvor de er en nær partner og rådgiver for sine kunder.

– Vi er opptatt av en god og tett dialog for å forstå virksomheten best mulig. Vi tror ikke at én bestemt løsning fungerer for alle – vi skreddersyr prosessen etter kundens utfordringer, forklarer Graff.

Og tallene viser at det er effektivt å bruke Compass. Byrået har en gjenkjøpgrad på over 80 %, og de fleste de ansetter er fortsatt hos samme oppdragsgiver etter 24 måneder.

– Det viktigste vi gjør er å forberede virksomheter på morgendagen. Det handler ikke bare om å løse et problem her og nå, man må være godt forberedt på fremtidens utfordringer, sier Graff.

Les mer om moderne rekruttering

Blogg