Compass Human Resources Group – Norge

Er du interessert i styreverv?

Regjeringen har fremmet et forslag til Stortinget om en ny kvoteringslov for styrer i aksjeselskap. Sannsynligvis blir dette vedtatt. Denne loven krever 40 % av hvert kjønn i styret i foretak av en viss størrelse. Det fører til at det blir et stort behov for flere kvinnelige styremedlemmer i store og mellomstore bedrifter. (Prop. 131 LS (2022-2023)

Vi i Compass Human Resources har mer enn 35 års erfaring med rekruttering og et bredt nettverk i norsk næringsliv. Våre kunder er i hovedsak store og mellomstore bedrifter, som fremover vil ha behov for flere kvinner inn i sine styrer.

Våre kunder er i hovedsak i følgende bransjer:

  • Helse/legemidler og medisinsk teknisk
  • Bygg/anlegg/eiendom
  • IT/telekom
  • Bank/finans/forsikring
  • Industri/handel


Hvem ser vi etter?

Vi er søker deg både med og uten styreerfaring. Viktigst er at du har spesialistkompetanse, er forretningsorientert og motivert for å bidra i et styre. Vi ser spesielt etter følgende erfaringsområder:

  • Strategisk HR
  • Teknologi og digitalisering
  • Forretningsorientert økonomiledelse
  • Ledelse
  • Innovasjon og forretningsutvikling

Registrerer deg hos oss hvis du ønsker å være i vår base for å bli kontaktet for styreverv.

For mer informasjon ta kontakt med oss i Compass Human Resources ved Anne Marit Nærby på tlf. 924 49 114 eller Anne Qvenild på tlf. 977 23 235.