Hvordan finne den perfekte CFO for å få din bedrift til å vokse

CFO – how to find the perfect CFO to make your company grow

Å finne en passende og erfaren CFO kan utgjøre en stor forskjell i din bedrifts fremtid. Se hva du skal se etter hos en finansdirektør og hvordan Compass kan hjelpe deg med å finne den rette.

Den rette CFO kan hjelpe din bedrift å vokse

Hva er en CFO?

En CFO er forkortelse for Chief Financial Officer og er en leder som fører tilsyn med et selskaps finansielle aktiviteter og strategi. Vanligvis er en CFO en del av ledergruppen og hovedstyret.

Hva er en CFOs rolle i en organisasjon?

En CFO er vanligvis ansvarlig for finansiell planlegging, analyse og rapportering, samt styring av organisasjonens økonomiske risikoer og for å sikre at den forblir i samsvar med relevante lover og forskrifter.

Ofte er en CFO konsernsjefens høyre arm siden det å gå med overskudd alltid er et spørsmål om økonomi. En CFOs daglige aktiviteter inkluderer finansiell planlegging, risikoanalyse, kapitalstyring og rapportering. I større organisasjoner leder ofte en CFO et team av forretningsanalytikere, kontrollere og kasserere. I mindre organisasjoner kan en CFO også fungere som CFO  på deltid og ha noen støtteenheter som IT eller HR som rapporterer til dem.

Når trenger du en CFO?

En organisasjon trenger en CFO når den når en viss størrelse eller kompleksitetsnivå som krever en dedikert leder for å overvåke dens finansielle strategi og aktiviteter. Vanligvis ansettes en CFO når inntektene er på flere millioner kroner.

Noen av de viktigste tegnene på at en organisasjon kan trenge en CFO inkluderer vekst, børsnotering eller behovet for en snuoperasjon.

Før man ansetter en CFO, har en organisasjon gjerne allerede ansatt en kontroller eller en forretningsanalytiker. Det er også mulig å hente inn en midlertidig CFO for eksempel 18 måneder før børsnotering.

Hva slags bakgrunn har en CFO?

En CFO er en stilling hvor utdanning sammen med erfaring spiller en stor rolle. Se etter master- eller bachelorgrad i finans, regnskap eller bedriftsøkonomi. Mange ganger har CFOr samlet erfaring som kontrollere og forretningsanalytikere før de påtok seg rollen som CFO.

En god kandidat har også en dokumentert merittliste innen ledelse. Erfaring fra organisasjonens felt eller fra et annet relevant felt gjør det lettere å komme inn i en ny rolle.

Hvordan finne en god CFO?

Det er for tiden relativt stor konkurranse på arbeidsmarkedet om kandidater med ledererfaring. Oftest blir ledere av denne rangen funnet ved hjelp av en hodejeger. Det er også slik mange ledere er vant til å bytte jobb, og de blar sjelden gjennom stillingsannonser, men venter heller på å bli kontaktet eller de kontakter en hodejeger selv.

 

Hos Compass HRG rekrutterer vi i gjennomsnitt én leder om dagen. Det vi har lagt merke til er at vellykkede kandidater er et resultat av nøye matchmaking. En god hodejeger kan lese organisasjonen som skal ansette, og se hva de trenger. På den annen side vet en god hodejeger hva slags person som er motivert til å hoppe inn i en gitt organisasjon.

{

Effective recruitment, especially for a critical function, can be crucial to a business' success

DEN RETTE MATCHEN KOMMER IKKE AV SEG SELV

ERFARING, KUNNSKAP OG NETTVERK

Compass Human Resources Group har eksistert siden 1982. I dag er vi en internasjonal organisasjon med kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

I tillegg har vi et kontor i Storbritannia hvor vi gir vårt internasjonale syn og bistår nordiske selskaper i Storbritannia, Europa og andre land med deres spesialist- og lederrekruttering.

I gjennomsnitt rekrutterer vi én leder per dag. Våre konsulenter har omfattende forståelse for den sensitive matchmakingen mellom et selskap og en leder.

Vi hjelper deg med å maksimere bedriftens ytelse gjennom effektiv rekruttering, headhunting og search & selection. Vi har omfattende innsikt og kunnskap fra seks bransjer og inngående kunnskap om det moderne arbeidsmarkedet .

EKSPERTREKRUTTERING I DEN FINANSIELLE VERDEN

Identifisere kandidater i forkant av innovasjon og endring

Vårt team av erfarne rekrutteringskonsulenter har en dyp forståelse av økonomi og ferdighetene og erfaringen som kreves for å lykkes på dette feltet. Vi holder oss oppdatert på de siste trendene og utviklingen, noe som gjør oss i stand til å identifisere kandidater i forkant av innovasjon og endring i finansbransjen.

Ta kontakt

Get in touch

Hvis du…

  • har et generelt spørsmål
  • ønsker tilbud på et konkret oppdrag
  • ønsker hjelp til å finne riktig konsulent

Du er alltid velkommen til å kontakte oss, så vil vi sørge for å komme tilbake til deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet eller ring oss.