Arnt Håvard Molvig

Partner

Norway

+47 934 40 805 | ahm@compass.no

Jeg har jobbet med Executive Search i privat sektor i mer enn 20 år. Jeg har en siviløkonomutdanning fra Norges Handelshøyskole og en befalsgrad fra Luftforsvaret ved Krigsskolen.

Jeg begynte å jobbe med rekruttering fordi jeg er veldig nysgjerrig på mennesker og hva som skjer i næringslivet. Jeg liker å sette meg inn i hva som kreves i ulike stillinger, og bygge et nettverk av kunder og kandidater. Jeg begynte først som researcher etter karrieren i Forsvaret, før jeg ble research manager og senere konsulent.

De siste 10 årene har jeg vært Konsulent og Partner i Compass, hvor jeg jobber med ledelse og spesialistrekruttering i flere bransjer.

2011 - Partner, Compass Human Resources Group A/S


2003 - 2011 Senior Recruitment Consultant, Personal Utvelgelse


2000 - 2003 Research Manager/Researcher, Right Management


1999 - 2000 Office, Supply Chain Management, Norwegian Air Force​


Kontaktinformasjon

Linkedin

Rådgivningsområder

Information & Communications Technology

Life Sciences & Healthcare

Consumer Products