Prosjektleder

  • All
  • Norway
  • Opslået for 4 uger siden

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap, som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 500 MNOK.

Selskapet har store boligprosjekter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter, for utvikling av handel, logistikk, hotell, skoler, næring og boliger.

Höegh Eiendom har totalt 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Höegh Eiendom har et eget forretningsområde med syv medarbeidere i Ski (Drømtorp, Ski Næringspark) som forvalter 87000 kvm bygningsmasse og ca 75 leietakere. I tillegg eier Höegh Eiendom en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst.

For mer informasjon, besøk gjerne vår hjemmeside:

www.hoegheiendom.no 

Bolig- og næringsprosjekter i Ski

 

Til vår stedsutviklingsportefølje i Ski, skal det utvikles og bygges flere sentrale og spennende prosjekter, som krever tydelig ledelse av en kompetent prosjektleder. Vi søker derfor etter en selvstendig prosjektleder, som har solid, faglig kompetanse, interesse og god forståelse for de suksesskriterier som må oppfylles for å kunne levere et godt prosjekt.

 

Vi ser etter deg med utdannelse som sivilingeniør/ingeniør og relevant erfaring fra prosjektledelse, gjerne fra entreprenørskap. Som prosjektleder vil du bistå i prosjekter med leietakertilpasninger i eksisterende portefølje, nybygg i alle faser, og ha ansvar for prosjektgjennomføringer. For stillingen kreves det å ha en helhetsforståelse for eiendom, samt interesse for miljø og trender. Du rapporterer til prosjektdirektør.

 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt kontor i Ski. Ved behov må det påregnes at du også støtter våre prosjekter i både Moss og Oslo.