VD

Hjemmeside Equalis

Rollen

Som VD leder du verksamheten med cirka 25 anställda vid kontoret i Uppsala, cirka 150 program för extern kvalitetssäkring inom 19 olika verksamhetsområden, en expertgrupp för varje område och sammanlagt ca 140 experter.

Vi anordnar årliga användarmöten inom varje område, där både deltagare i kvalitetssäkrings-programmen och andra intresserade inbjuds att delta. Vi deltar i kvalitetshöjande projekt, både nationellt och internationellt, ger ut rekommendationer för harmonisering och kvalitetsförbättring av undersökningsmetoder, samt tillhandahåller kalibrator- och kontrollmaterial för försäljning.

Inom det skandinaviska samarbetet i SKUP arrangeras utprövningar av patientnära laboratorieutrustning. Syftet med utprövningarna är att ta fram objektiv information om utrustningens analyskvalitet och användarvänlighet, till exempel som hjälp vid upphandling av utrustning till primärvården.

Det är frivilligt att delta i Equalis jämförelser. Det är därför viktigt att jobba för en så värdefull och kostnadseffektiv tjänst och service som möjligt. Cirka 2000 laboratorier abonnerar på Equalis program och deltar i flera undersökningar varje år.

Som VD förväntas du ta ansvar för en affärsmässig och administrativ ledning av bolaget, att vidare utveckla ämnesområdena ”kompetensprövning” och ”komparalogi/jämförelser”, ytterligare breddning av verksamheten, god kommunikation, nationell kunskap och förankring gällande Equalis tjänster och betydelse. Som ledare är du engagerad i dina medarbetare, är trygg och coachande i ditt ledarskap, en tydlig beslutsfattare med förmåga att arbeta med visioner och mål för verksamheten.

 

Information och ansökan

Önskar du mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Compass rekryteringskonsulter som hjälper Equalis i denna rekrytering, Anders Larsson 0732–034 691 anders.larsson@compass.se , eller Bo Bengtsson 0709–713 550 bo.bengtsson@compass.se

Rekryteringen har inletts, så ansök gärna via länken så snart som möjligt då vi genomför intervjuer löpande.
Vid intresse behöver vi din ansökan senast den 6 maj.

 

Om Equalis

Equalis är sedan 1995 en av Sveriges ledande aktörer inom extern kvalitetssäkring av undersökningar inom hälso- och sjukvården. Equalis arbetar för att höja kvaliteten av de undersökningar som används som underlag för diagnos och behandling. Målet med vår verksamhet är ökad patientsäkerhet.
Vi arrangerar program för extern kvalitetssäkring för bland annat laboratorieundersökningar, fysiologiska undersökningar och undersökningar med bildåtergivande tekniker. Vi arbetar dessutom med utbildning, standardisering och andra kvalitetshöjande aktiviteter.
Equalis ägare är Sveriges kommuner och regioner (SKR), Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL). VD rapporterar till styrelsen och dess ordförande. På Equalis kontor i Uppsala arbetar ca 25 medarbetare, alla mycket kvalificerade inom sina olika områden.
Läs gärna mer om Equalis på www.equlis.se