The job ad is no longer current, and we are therefore no longer accepting applications.

VD

Malmö Leasing

Malmö är en spännande tillväxtregion med ökande befolkning, näringsliv och brett kulturutbud. Närheten till kontinenten öppnar upp förnya och spännande möjligheter. Malmö Leasing är ett av Malmös stads helägda aktiebolag som nu får ett utökat uppdrag med en ännu viktigare roll framöver. Bolaget har till uppdrag att erbjuda finansiell och operationell leasing samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess helägda aktiebolag.

Ditt uppdrag

VD ansvarar för att Malmö stad ska erhålla attraktivare finansieringsvillkor i samband med leasingfinansiering av lös egendom än om staden anlitar annan leasinggivare. Dessutom ska Malmö stad som kund uppleva hög servicegrad och effektiv hantering i alla kontakter med Malmö Leasing.

Enligt politiska beslut i Malmö stad ska Malmö Leasing ansvara för grön omställning från fossildrivna fordon till elektrifierade fordon samt energibesparande åtgärder och grön energi, t.ex. via utökad investering i solpaneler etc. För att möjliggöra och påskynda ökad andel eldrivna fordon ska Malmö Leasing i samprojekt med övriga bolag och förvaltningar säkra snabb utbyggnad av ladd stationer inom t.ex. stadens parkeringar. Andra ambitioner för effektivare nyttjande av stadens fordon är effektiva rutiner och möjligheter att nyttja bilpooler där bolaget har ansvar för att dessa tillkommer och administreras.

Kontinuerlig utveckling och förbättring av systemstöd är avgörande för hög servicegrad och effektivitet i verksamhet.

VD arbetar på uppdrag från politisk ledning och behöver vara införstådd med att det är ett samhällsuppdrag för Malmö stad där Malmö Leasing ska underlätta för kommunens verksamheter att kunna leverera samhällstjänster till sina medborgare.

Som VD rapporterar du till styrelsen för bolaget samt ingår i koncernledningen för Stadshus AB, som är Malmö stads bolagskoncern. Stadshus AB leds av Malmö stads stadsdirektör. Till dig rapporterar sju underställda medarbetare samt inhyrda konsulter.

Vi söker dig som;

  • Är en god ledare med samhällsintresse som drivs av att bidra till Malmö stads fortsatta utveckling. Du har på något sätt skaffat förståelse för politiskt styrd verksamhet.
  • Du har ledarerfarenhet för organisation som levererar tjänster och service till slutkund och är en närvarande och prestigelös ledare med tillit till underställda, som samtidigt är tydlig och trygg beslutsfattare. Du har minst 5 års erfarenhet som chef i linjeroll.
  • Du är ekonomiskt sinnad och van vid att arbeta med affärsverksamhet, siffror och budgetansvar. Det är inget krav att komma från finansaktör, det är dock meriterande.

Som person är du;

  • Trygg och stabil, tycker om att leda och utveckla andra individer, är kommunikativ och kontaktskapande där du är känd för att skapa och bygga goda relationer.
  • Samarbetssökande, samarbetsinriktad, ser möjligheter via samverkan.
  • Analytisk, känd för att göra goda analyser och komma fram till realiserbara lösningar, oftast i samspråk med din omgivning.
  • Nyfiken och utvecklingsorienterad, vågar prova nytt efter kvalitativ analys.
  • Förtroendeskapande genom att leverera det som du utlovar.
  • Drivande med mod att fatta beslut, som är förankrade och kommunicerade.

Var med och bidra till ett bättre fungerande samhälle i en av Sveriges största städer!

I denna rekrytering samarbetar Malmö Leasing med rekryteringsföretaget Compass. Presentera dig och inled en förutsättningslös dialog kring dig och tjänsten med någon av nedanstående konsulter.

För frågor och mer information, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Bo Bengtsson     070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se  eller Hans Jansson 073-461 36 03 hans.jansson@compass.se

Sista ansökningsdatum: 12/4.

Hans Jansson →

Managing Partner
hans.jansson@compass.se

Bo Bengtsson →

Senior Consultant
bo.bengtsson@compass.se