08/02/2024

Effektive, tydelige og transparente rekrutteringsprosesser: aspekter høyt verdsatt av jobbsøkere

Vil du vite mer?

Hans Jansson

Managing Partner, Sweden

hans.jansson@compass.se

+46 73 461 3603

View profile

Våre kollegaer i Compass Human Resources i Sverige har utført en spørreundersøkelse blandt arbeidssøkere. Resultatene kan vi i Norge stille oss bak, da vi får liknende tilbakemeldinger fra kandidater vi har i prosesser her. 

Her finner du deres funn og konklusjoner etter spørreundersøkelsen, forfattet av Managing Partner i Sverige, Hans Jansson.

Rekrutteringsprosessen er oftest det første og innledende møtet mellom en bedrift eller organisasjon og en enkeltperson, og opplevelsen av prosessen kan vise seg å være direkte avgjørende for fremtidig suksess. Selv om hver rekrutteringsprosess er unik, er det visse tilbakevendende faktorer som kjennetegner vellykkede rekrutteringer.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant kandidater som i løpet av de siste 18 månedene aktivt har søkt ny stilling, dette for å forstå deres forventninger og hva de verdsetter med tanke på rekruttering og prosessen de deretter går gjennom. Denne sammenstillingen gjenspeiler svarene fra de 190 kandidatene som deltok i undersøkelsen.

Mangel på lederskap som en faktor

145 av respondentene planlegger å bytte jobb i løpet av de neste 6 månedene. Nedenfor har vi listet opp noen av de vanligste årsakene til at folk velger å begynne å lete etter en ny jobb. 

Mangel på lederskap i dagens organisasjon er den vanligste årsaken til at ansatte ser seg rundt og vurderer å søke nye jobber, dette ble oppgitt av en tredjedel av respondentene. Andre avgjørende faktorer er manglende muligheter for personlig utvikling og svak lønnsutvikling og/eller andre goder.

Fleksibilitet rangeres høyest av jobbsøkere 

Arbeidssøkere setter stor pris på arbeidsgivere som tilbyr fleksibilitet og mulighet til å påvirke eget arbeid. En fjerdedel av de spurte oppga dette som hovedårsaken til at de vurderer ny arbeidsgiver. Deretter følger attraktive goder og konkurransedyktig lønn, noe som om lag en sjettedel vurderer som de viktigste faktorene ved vurdering av en potensiell arbeidsgiver. Omtrent like mange verdsetter en sterk bedriftskultur. 

Samfunnsansvar og etiske standarder rangeres som mindre viktige når arbeidssøkere søker nye utfordringer. Kun en tidel av respondentene anser dette som den viktigste faktoren når man skal vurdere en arbeidsgiver. 

Kravet om åpenhet, klarhet og ærlighet i rekrutteringsprosesser 

Klarhet og åpenhet under rekrutteringsprosessen prioriteres av respondentene. Nesten halvparten la vekt på at åpenhet er det viktigste i en rekrutteringsprosess. Spørsmål om lønnsnivå, rolleansvar og målsettinger samt vesentlig informasjon om bedriften bør besvares tidlig i prosessen ifølge respondentene. 

Eksempler på viktige deler av en rekrutteringsprosess er i følge deltakerne:

 • Klarhet og ærlighet, rask tilbakemelding.
 • Rask tilgang til relevant informasjon om stillingen og arbeidsgiver.
 • Tydelig annonse og kravprofil, konkret timeplan som også holdes
 • Åpen kommunikasjon gjennom hele prosessen, og begrunnelse ved beslutning om ansettelse/ikke-ansettelse. 

Kompetente rekrutterere 

Respondentene setter pris på rekrutterere som er godt forberedt, kjent med søkerens bakgrunn og ferdigheter og som har god evne til å forstå hvordan kandidaten kan bidra. En femtedel av respondentene mener dette er den viktigste faktoren for en positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen.

Eksempler på ønskelige egenskaper hos en rekrutterer/rekruteringskonsulent er: 

 • Forståelse for kandidatens erfaringer og kunnskap.
 • Verdsetter kandidater som individer og ikke bare som en ressurs for å fylle stillinger.
 • Inngående kjennskap til aktuell bransje som kandidaten skal jobbe i, og kandidatenes ferdigheter.

Uforklarlig stillhet skaper irritasjon 

Arbeidssøkere verdsetter tydelig kommunikasjon og rask prosess. Over halvparten av kandidatene oppgir uforklarlige perioder med stillhet som den mest irriterende faktoren. 

Andre eksempler på situasjoner som kandidater misliker er: 

 • Mangel på kommunikasjon etter et positivt intervju.
 • Lange perioder med stillhet når du ikke lenger er aktuell for rollen.
 • Utsettelse av sluttintervju og manglende forklaring om forsinkelser. 

Fallgruver i rekrutteringsprosessen 

Svarene på spørsmål om dårlige erfaringer i forbindelse med rekrutteringsprosesser er flere enn svarene på hva som kjennetegner en god rekrutteringsprosess. 

Eksempler på negative erfaringer fra respondentene er:

 • Å få informasjon om dårligere ansettelsesforhold enn forventet i sluttfasen, i forbindelse med kontraktskriving.
 • Ingen tilbakemelding etter å ha gjennomført flere intervjuer og tester.
 • Utsettelse av sluttintervju uten noen forklaring. 

Verdien av en positiv opplevelse i rekrutteringsprosesser 

En positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen øker sannsynligheten for at arbeidssøkeren går ut med et positivt bilde av bedriften, uavhengig av om de fikk jobben eller ikke. Effektiv kommunikasjon og respekt for kandidatenes investerte tid er avgjørende for å skape en positiv opplevelse. Oppsummert er hastighet, klarhet og åpenhet avgjørende for en vellykket rekrutteringsprosess. 

Det kan være gull verdt å ha en profesjonell hodejeger eller to i nettverket ditt. Men hvordan oppdager du om henvendelsen er seriøs? Og hvordan sorterer du ut støy?

4 tips til å vurdere en seriøs henvendelse fra en hodejeger

Les mer om moderne rekruttering

Blogg