Vi förbereder er för morgondagens utmaningar

Compass är det nordiska valet för rekrytering och HR. Vi tror på dialog och vi tror på det personliga mötet, snarare än på standardlösningar som förväntas passa allas behov.

Vi gillar höga krav. Vårt åtagande gentemot er som uppdragsgivare innebär självfallet högt ställda krav på oss, men det ser vi bara som ett plus. På Compass är vi stolta över vårt ”track record” av att hjälpa uppdragsgivare att hitta rätt talanger som stärker och utvecklar verksamheten, något som ger oss goda förutsättningar att stötta er inför framtida utmaningar.

Vi är med er
hela vägen

Världen förändras snabbt och det i en accelererande takt. Marknader blir alltmer konkurrensutsatta, vilket i hög grad påverkar företagets förutsättningar att attrahera, behålla och utveckla verksamhetens mest värdefulla tillgång – medarbetarna.

Vår affärsidé är egentligen ganska enkel: Vi ser till att ni klarar morgondagens utmaningar genom att lösa era behov idag – antingen ni söker företagsledare, mellanchefer, specialister eller har behov av tjänster inom utvärdering och HR. Våra tjänster inom Executive Search och rekrytering sträcker sig i huvudsak över sex utvalda branscher.

Vårt stora nätverk, tillsammans med vårt flexibla och innovativa arbetssätt, har gjort oss till en ledande aktör inom Executive Search, linjechefs- och specialistrekrytering, utvärdering och HR-tjänster på den nordiska marknaden under mer än 30 år, med mer än 100 000 genomförda intervjuer inom olika branscher.

Life Science

Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetens inom Life Science och räknas idag bland de främsta rekryteringsföretagen på marknaden inom denna sektor. Oavsett om ni söker en företagsledare, linjechef eller specialist inom läkemedel, hälsovård, medicinsk utrustning, biotech eller diagnostik, kan vi hjälpa er att hitta rätt kandidat för svenska, regionala eller globala befattningar.

Industri, Bygg och Anläggning

Compass kan presentera kvalificerade kandidater inom området Industri & Teknik, där våra uppdragsgivare återfinns inom byggindustri, fastigheter, skogsindustri, logistik, industriella tjänster, förpackningsindustri och elektronik – för att nämna ett axplock. Här stöttar vi våra kunder i att positionera sig i den ökade konkurrensen genom att hitta rätt kandidat till lednings- och specialistroller.

Finans och Försäkring

Med vår långa erfarenhet av området Finans & Försäkring och dess olika typer av verksamheter, står vi väl rustade att hjälpa våra kunder att hitta rätt nyckelmedarbetare. I en bransch som präglas av ökad internationalisering, globalisering och inte minst komplexa företagsförvärv och fusioner, ser vi till att ni hittar rätt expertis för att driva er affär framåt på ett flexibelt och dynamiskt sätt.

ICT

ICT-sektorn är en betydande bransch för oss. Här hjälper vi ledande företag och organisationer att hitta rätt kompetens, utöver befattningar på företagsledningsnivå även mellanchefer, konsulter, programmerare och systemarkitekter.

Konsumentvaror och Tjänster

Sektorn för Konsumentvaror & Tjänster står idag inför stora utmaningar. Vi förstår väl våra uppdragsgivares situation och behov och har lång erfarenhet av att hitta ledare och specialister med förmåga till snabb omställning, oavsett man är verksam inom livsmedel, övriga konsumentvaror eller grossisttjänster. Compass kan presentera kvalificerade kandidater till en rad olika befattningar, alltifrån den skickliga säljaren som kan konsten att navigera på en priskänslig marknad med komplicerad distributionsstruktur till logistikchefen som skapar effektiva och flexibla lösningar för order och leverans.

Offentlig sektor och Organisationer

Vi hjälper aktörer i offentlig sektor att hitta rätt kompetens till befattningar på olika nivåer, där vi även arbetar med andra typer av organisationer med ett publikt uppdrag. Vi har under många år samarbetat med uppdragsgivare inom kommun, landsting, medlemsorganisationer, stiftelser och ideella organisationer.

Låt oss göra jobbet

Först och främst är vi ödmjuka. Vår ambition är alltid att förstå vår uppdragsgivare och dennes behov, detta för att i vår tur kunna bli förstådda.

Vi tror på att bygga långsiktiga relationer genom ett genuint och ärligt förhållningssätt.  Många av våra kundrelationer sträcker sig de facto över decennier, vilket förutsätter ett arbetssätt som kännetecknas av såväl enkelhet som öppenhet och transparens. Vi lyssnar och visar att vi har förstått, alltid med ambitionen att överträffa uppsatta förväntningar.

Låt oss visa vad vi kan. Med vår gedigna erfarenhet och expertis från olika branscher är Compass det naturliga valet, oavsett om ni söker ledare, specialister eller efterfrågar tjänster inom utvärdering och HR.

Välkommen att kontakta oss idag.

Vi förbereder er för morgondagens utmaningar.