Assessment-tjänster

Assessment-tjänster

Vi kan ge dig våra bedömningar om direktörer, chefer och specialister. Du kan också få värdefull kunskap med hjälp av våra utvärderingar av styrelser, ledningsgrupper och chefer tack vare våra beprövade verktyg och processer för lämplighetsbedömning.

Vår Assessment-Tjänst

Rätt kandidat till rätt företag

Din organisation är beroende av kompetensen hos de personer du anställer. Men det kan vara svårt att hitta rätt personer som trivs med de olika utmaningar och möjligheter som är unika för just din verksamhet.

Vår utvärderingstjänst identifierar rätt personer som kan påverka er verksamhet på ett positivt sätt. Vi identifierar styrkorna och utvecklingspotentialen hos företagsledare, chefer och specialister. Du kan dessutom använda vår prestationsutvärdering av styrelser, ledningsgrupper och chefer, där vi kartlägger kandidaternas kunskaper, sociala kompetens och ledarskapsförmåga.

Bedömningsprocess med fokus på både

Företag och kandidat

Våra unika verktyg och processer för kompetensbedömning är certifierade för att bedöma både kvantitativa och kvalitativa mått som är relevanta för er verksamhet och bransch, t.ex. djupgående tester och intervjuer.

Du kan lita på att vi kan hantera även de känsligaste situationerna på ett professionellt sätt och med stor respekt för inblandade personer.Vi är stolta över att förstå komplexiteten hos både er verksamhet och hos kandidater eller nuvarande medarbetare.

Gör välinformerade val baserat på vår

Heltäckande analys

Utöver att utvärdera kandidaternas kompetens med hjälp av toppmoderna verktyg för kompetensbedömning, kommer vi även att analysera dem på en personlig nivå innan vi presenterar kandidaterna för dig.

Vi utvärderar hur väl kandidaterna uppfyller kraven för tjänsten, hur ansvarsfulla de är, deras principer och värderingar, deras förståelse för egna begränsningar och hur villiga de är att lära sig och bli bättre. Vi identifierar dessutom hur kapabla kandidaterna är att arbeta tillsammans med ett team av olika individer med samma talang och kompentens som de själva har.

Vi utvärderar kandidaternas förmåga till problemlösning och deras emotionella intelligens samt deras förmåga att anpassa sig. Tillsammans med vår djupa förståelse för din bransch ger det dig den kunskap du behöver för att fatta ett välgrundat rekryteringsbeslut.

Lång erfarenhet av rekrytering

Vad säger våra kunder?

Kontakta oss när som helst

Kontakta oss när som helst

Kontakta oss, så kan vi prata om era behov inom rekrytering, interimsuppdrag, personbedömning och HR.