Industri, bygg & anläggning

Industri, bygg & anläggning

Konkurrensen inom industri- och byggbranscherna blir allt hårdare, vilket det gör det viktigare än någonsin att anställa de bästa företagsledarna, cheferna och specialisterna för att ligga steget före konkurrenterna. Låt oss hantera det!

Få de bästa

kandidaterna för alla befattningar

Använd vår expertis för att hantera internationaliseringen inom bygg, skogsbruk, logistik, industritjänster, förpackningar och industriell elektronik, bara för att nämna några. Samtidigt bibehåller ni den lokala kontakten med kunderna.

Våra många års erfarenhet, vårt omfattande nätverk och vår branschkunskap gör att vi kan förse dig med de perfekta kandidaterna för både tekniska och kommersiella befattningar, inklusive operativa chefer, chefer och interimskonsulter.

Vi har dessutom omfattande kompetens inom fossil och förnybar energi, i synnerhet inom vindkraft, olja och gas. Hos oss kan du rekrytera eller anlita interimskonsulter för att leda ditt företag så att ni blir mer konkurrenskraftiga.

Några av de profiler som efterfrågas inom industri- och byggbranscherna är:

 • Anläggningschefer
 • Produktionschefer
 • Designchefer
 • Utvecklingschefer
 • Inköpschefer
 • ICT-chefer
 • Technical Directors
 • Projektchefer
 • Driftsansvariga
 • Ansvariga för leveranskedjan
 • Platschefer
 • Experter inom entreprenad- och anbudshantering
 • Verkställande direktörer
 • Företagsledare
 • Vice verkställande direktörer
 • Chief Executive Officers

NÅGRA AV DE MÅNGA FRAMGÅNGSRIKA

Företag som vi har samarbetat med

BETRODDA RÅDGIVARE

Våra konsulter

Vi lyssnar noga på våra kunder och ställer frågor för att förstå alla utmaningar och möjligheter. Det har visat sig vara ett vinnande koncept eftersom våra kunder återkommer till oss – något som vi är mycket stolta över. Vi hoppas att vi får förtroendet att dela med oss av vår erfarenhet till din organisation.

Anders Carlsson→

Senior Consultant
anders.carlsson@compass.se

Susanne Bryhn→

Senior Consultant
susanne.bryhn@compass.se

Jens Nordqvist→

Head of Research
Jens.nordqvist@compass.se

Vet du inte vem du ska kontakta?

Vet du inte vem du ska kontakta?

Kontakta våra lokala kontor
Få allmän kontaktinformation för våra kontor i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.