Rekrytering inom ESG

Rekrytering inom ESG

Våra erfarna rekryterare kan hjälpa dig att hitta rätt talang för att driva dina initiativ inom ESG. Ta nästa steg mot en mer hållbar framtid för ditt företag.

Kontakta oss i dag och låt oss hjälpa dig att hitta lämpliga kandidater som delar dina värderingar och kan hjälpa dig att nå dina mål.

Vårt nordiska perspektiv

Att hitta rätt talang för att driva dina ESG-initiativ

Världen blir allt mer medveten om frågor gällande ESG, alltså miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning. Därmed är företag mer pressade än någonsin att visa sitt engagemang för hållbarhet och ansvar.

Vi hjälper företag att hitta lämpliga kandidater som delar dessa värderingar och kan hjälpa till att driva deras ESG-initiativ framåt.

ESG är mer än ett slagord – utan en kritisk aspekt för dagens företag

Vi arbetar med olika organisationer för att identifiera de nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i ESG-roller och hjälpa till att hitta rätt talang för att fylla dessa positioner. Vårt tillvägagångssätt är skräddarsytt för varje kunds unika behov och mål, vilket försäkrar att vi levererar de bästa kandidaterna som passar företagets kultur och vision.

Fokus på kvalificerade, erfarna kandidater som vill förändra världen mot det bättre

Vi är engagerade i att hjälpa företag att bygga hållbara och ansvarsfulla organisationer genom ESG-rekrytering. Kontakta oss i dag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt talang för att driva dina ESG-initiativ framåt.

Vi har framgångsrikt rekryterat för följande roller inom ESG:

  • ESG Manager
  • Director, Head of Sustainability Services
  • Sustainability Manager
  • Environmental Engineer Sustainability
  • Senior Environment Advisor

ESG inom finanssektorn:

Den gröna agendan lockar både investerare, kunder och jobbsökare

Hållbarhetskraven inom finanssektorn har ökat snabbt under de senaste åren. Det finns ett intresse för hålllbara investeringar från såväl kunder och investerare som leverantörer och medarbetare. Det visar sig bland annat att investerare faktiskt är villiga att acceptera lägre avkastning till förmån för hållbara investeringar. 

Rekrytering inom industri och byggbranschen

Stort behov av ESG-profiler med ledningskompetens

Hållbarhet har blivit en integrerad del av många företags tillväxt- och affärsstrategi, oavsett vilken sektor man talar om. Industri och byggbranschen är inget undantag. I dag beaktas hållbarhet i allt från byggnadens utformning och energiförbrukning till kommunikation och marknadsföring av projektet.

Under de senaste fem till sex åren har efterfrågan på ESG-kompetens ökat explosionsartat, vilket för med sig stora utmaningar för rekrytering av ny personal. För tillfället finns det helt enkelt inte tillräckligt med kandidater som har erfarenhet från förvaltning, affärsverksamhet och hållbarhet.

BETRODDA RÅDGIVARE

Våra konsulter

Vi lyssnar noga på våra kunder och ställer frågor för att förstå alla utmaningar och möjligheter. Det har visat sig vara ett vinnande koncept eftersom våra kunder återkommer till oss – något som vi är mycket stolta över. Vi hoppas att vi får förtroendet att dela med oss av vår erfarenhet till din organisation.

Kontakta oss när som helst

Kontakta oss, så kan vi prata om era behov inom rekrytering, interimsuppdrag, personbedömning och HR.

Tag fat i os, når det passer dig

Täytä oheinen lomake tai soita meille alta