15/04/2024

Hur säkerställer ni en lyckad rekrytering?

Rekrytering handlar om mer än bara att hitta och anställa rätt person för jobbet. I den här artikeln utforskar vi rekryteringsprocessen från början till slut. Vi beskriver de olika delarna och förklarar hur varje bidrar till en lyckad rekrytering. Dessutom betonar vi hur samarbete med en extern rekryteringspartner inte bara hanterar den omedelbara rekryteringsuppgiften, utan också stärker din strategi för att möta framtida utmaningar.

Rekryteringsprocessen lägger grunden för ett partnerskap mellan företag och presumtiva medarbetare. Det här tidiga mötet mellan företaget och kandidaterna spelar en nyckelroll i din employer branding-strategi och är avgörande för att locka de bästa kandidaterna.

Start och analys Vi börjar alltid rekryteringsprocessen med en djupgående jobbanalys. Detta kritiska steg ger oss en detaljerad förståelse för tjänsten och organisationens specifika behov. Genom intervjuer med den rekryterande chefen och relevanta kollegor samlar vi viktig information om jobbet och dess krav. För ledande roller utökar vi vår approach med en 360-graders utvärdering, inklusive samtal med framtida medarbetare, för att omfamna hela tjänstens omfattning. Diskussionerna ger oss den nödvändiga grunden för vår jobbanalys och vidare searchprocess som säkerställer att vi är väl rustade för att hitta den idealiska kandidaten.

En lyckad rekryteringsprocess är mer än bara en enkel transaktion; det är ett värdeskapande partnerskap som kräver anpassningsförmåga och tydlig kommunikation. Vi skräddarsyr vår kommunikation för att matcha varje klients föredragna stil, vare sig det innebär veckovisa möten eller en statusuppdatering varje fredag, utformad specifikt för deras önskemål och behov. Denna metod säkerställer att vi alltid är på samma sida och arbetar mot vårt gemensamma mål: att säkra rätt kandidat för att skapa värde i organisationen.

Som en del av jobbanalysen fördjupar vi oss även i företagets kultur. Detta säkerställer att vår sökning inte bara fokuserar på kvalifikationer och erfarenhet, utan också på kandidaternas förmåga att passa in i bolagets kultur.

Vår erfarenhet, marknads- och branschkunskap gör att vi kan gå bortom att bara identifiera de omedelbara behov som bolaget identifierat. Vår approach säkerställer att vi inte bara adresserar företagets nuvarande önskemål, utan också ger hjälp och rådgivning för att skapa en grund för långsiktig tillväxt och framgång.

Kravprofil och annons Direkt efter uppstartsmötet och den djupgående jobbanalysen börjar vi utforma kravprofilen. Denna noggrant utformade kravprofil tjänar två huvudsyften: för det första introducerar den företaget för potentiella kandidater, väcker deras intresse och erbjuder en djupgående inblick i företagets kultur och värderingar. Sedan beskriver den även rollen vi rekryterar, inklusive ansvar, specifika uppgifter, kompetenser och karriärmöjligheter.

När vi lägger till annonsering i processen skriver vi en lockande annons och publicerar den på relevanta plattformar för att maximera räckvidden och nå potentiellt aktiva kandidater. Samtidigt påbörjar vi processen med att identifiera potentiella kandidatprofiler. Dessa profiler delas med klienten för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning från början och att det finns en överenskommelse om vilken typ av profil som söks. Detta steg är grundläggande för att få en gedigen förståelse för den ideala kandidatens profil och säkerställer att rekryteringsprocessen är riktad och effektiv.

Search och urval När kravprofilen och annons är på plats påbörjar vi searchfasen. I denna fas fokuserar våra researchers på att identifiera potentiella kandidater. Relevanta kandidater kontaktas och genomför en inledande intervju med vår researcher, med fokus på att undersöka kandidaternas kvalifikationer, kompetenser och motivation för den specifika tjänsten. Samtidigt avhandlas löneförväntningar och andra villkor för att säkerställa en bra matchning med företagets ramverk.

Efter urvalet väljer våra konsulter ut någonstans mellan 8 och 12 kandidater för ytterligare utvärdering genom personliga möten. Dessa möten, som kan hållas antingen fysiskt eller digitalt har som syfte att få förståelse för kandidaternas kompetenser, personlighet och intresse för företaget och den specifika rollen mer ingående. Baserat på dessa möten arbetar vi tillsammans med kunden för att välja de bästa 3 till 5 kandidaterna som går vidare för den första presentationen till företaget. Denna omfattande urvalsprocess säkerställer att endast de mest motiverade och lämpliga kandidaterna presenteras, något som effektiviserar rekryteringsprocessen och ökar chanserna för en lyckad rekrytering.

Kandidatpresentation Efter att vår researcher har avslutat den initiala screeningen och vi har genomfört personliga möten är det dags att presentera de mest intressanta kandidaterna för kunden. Dessa kandidater väljs utifrån deras kvalifikationer, personlighetsprofil och potential att göra att lämna ett positivt avtryck till organisationen.

Test och djupintervju Efter att kunden träffat kandidater och bestämts vilka dom vill gå vidare med så genomför vi tester djupintervjuer. Testerna, som består av personlighets- och färdighetstester, görs på slutkandidaterna i processen. Denna bedömning fokuserar på att matcha kandidatens personlighetsegenskaper och logiska förmågor med de specifika yrkesmässiga kvalifikationer och personliga kompetenser som krävs för positionen.

Alla kandidater får skräddarsydd och konstruktiv feedback. Vårt ambitiösa och metodiska tillvägagångssätt säkerställer att vi framhäver endast de mest lämpade kandidaterna, vilket ökar chanserna för en lyckad anställning avsevärt.

Referenstagning En noggrann och professionell referenstagning är mycket viktig och vi tar referenser på de kandidater som vi gemensamt ser som slutkandidater. Syftet är att säkerställa och fördjupa den bild som vi har fått av kandidaten under rekryteringsprocessens alla steg.

Eventuella särskilda frågetecken kring kandidaten som kommit under intervjuer eller tester, ställer vi några extra frågor kring för att om möjligt räta ut dessa frågetecken.

Referenserna består alltid av överordnade chefer, chefer på samma nivå samt underställd personal. Om vi saknar någon referent eller vill ta ytterligare kontakter, stämmer vi alltid av med kandidaten och informerar om att vi vill kontakta ytterligare personer och namnger dessa för kandidaten.

Uppföljning Vårt engagemang slutar inte när kandidaten är anställd och börjar jobbet. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla en löpande dialog både med det anställande företaget och med kandidaten för att säkerställa att övergången blir så smidig som möjligt. Denna regelbundna uppföljning syftar till att säkerställa långsiktig framgång och stödja en hållbar integration i organisationen.

 

Prenumerera på vårt innehåll

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...