Interim Management

Interim Management

Det finns många situationer där det kan vara fördelaktigt för ert företag att anställa en interimschef. Låt oss hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna som uppfyller era behov.

Få en interimschef som hjälper er med

Tillfälliga verksamhetsbehov

En interimschef gör att er organisation får en erfaren person som kommer att tillföra värde genom att driva på för förändring och omvandla er verksamhet under en begränsad tid – när ni behöver det. Låt oss hjälpa dig att hitta en interimskonsult som passar er verksamhet.

Varför interimsuppdrag är

Den bästa lösningen för er organisation

Det finns många olika anledningar att använda en interimschef:

Värde: Rätt interimskonsult skapar värde genom att driva på för förändring i organisationen när ni behöver det.

Flexibilitet: En interimslösning innebär stor flexibilitet. Om företaget står inför osäkra tider är det ett sätt att minska riskerna som en anställning innebär.

Akuta resurser: I vissa situationer kan företagets framgång vara beroende av att hitta specifik kompetens med mycket kort varsel.Här kan en interimskonsult vara den perfekta lösningen.

Produktlanseringar och andra affärsmöjligheter: En interimlösning ger dig möjlighet att täcka tillfälliga behov.

Föräldraledighet eller sjukfrånvaro: Se till att dina medarbetare är nöjda. Undvik överdriven arbetsbelastning genom att använda interimskonsulter vid föräldraledighet eller sjukskrivningar. På så sätt minimerar du också riskerna för att medarbetarna utsätts för arbetsrelaterad stress, vilket i slutändan kan leda till lägre produktivitet.

Specialistbefattningar: Genom interimslösningar kan du få den kompetens som krävs för att hantera mycket speciella uppdrag.

Låt oss ta hand om

Alla era behov av interimsuppdrag

Våra interimstjänster är skräddarsydda för företag med tillfälliga behov av ledare och specialister. Vi tar hand om all administration som rör er interimskonsult.

Låt oss ta hand om era interima behov så att ni kan fokusera på det viktiga: att föra verksamheten framåt!

Kontakta oss idag för mera information gällande våra interimslösningar.

Lång erfarenhet av rekrytering

Vad säger våra kunder?

Kontakta oss när som helst

Kontakta oss när som helst

Kontakta oss, så kan vi prata om era behov inom rekrytering, interimsuppdrag, personbedömning och HR.