Arviointipalvelut

Arviointipalvelut

Saat meiltä toisen mielipiteen johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden hakuprosesseista. Tarjoamme sinulle arvokkaita näkemyksiä hallitusten, johtoryhmien ja johtajien suorituskykyarvioinneissa todennettujen osaamisen arviointityökalujemme ja -prosessiemme avulla.

Rekrytointi onnistuu

oikeiden henkilöiden avulla

Organisaatiosi menestys riippuu rekrytoitavien henkilöiden kyvyistä. Voi kuitenkin olla vaikeaa tunnistaa täydellinen yhdistelmä, joka vastaa liiketoimintasi moninaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Tunnustettu arviointipalvelumme tunnistaa juuri ne henkilöt, joilla on potentiaalia vaikuttaa myönteisesti liiketoimintaasi. Meillä on kyky tunnistaa johdon, päälliköiden ja asiantuntijoiden vahvuudet ja kehitysmahdollisuudet. Lisäksi voit hyödyntää hallitusten, johtoryhmien ja johtajien suorituskykyarviointejamme, joissa me kartoitamme ehdokkaiden älylliset ja sosiaaliset taidot sekä johtajuustaidot.

Arviointiprosessimme painottaa

yritystä ja ehdokkaita

Ainutlaatuiset ja sertifioidut osaamisen arviointityökalumme ja prosessimme ottavat huomioon kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset osa-alueet, jotka ovat olennaisia yrityksellesi ja toimialallesi, mukaan lukien perusteelliset testit ja haastattelut.

Ainutlaatuiset ja sertifioidut osaamisen arviointityökalumme ja prosessimme ottavat huomioon kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset osa-alueet, jotka ovat olennaisia yrityksellesi ja toimialallesi, mukaan lukien perusteelliset testit ja haastattelut. Yrityksesi sekä yrityksen ehdokkaiden ja nykyisen henkilöstön monimuotoisuuden tunteminen on meille erittäin tärkeää.

Tee tietoon perustuvia valintoja

kattavien arviointianalyysien avulla

Otamme huomioon ehdokkaiden suorituskyvyn arviointityökalujen perusteella, mutta analysoimme myös heidän persoonallisuutensa ennen ehdokkaiden esittelyä asiakkaalle.

Arvioimme hakijoiden vastaavuuden tehtävän vaatimuksiin, heidän motivaationsa, asenteensa ja arvomaailmansa sekä halukkuuden oppia uutta ja kehittyä. Lisäksi selvitämme, miten kyvykkäitä ehdokkaat ovat työskentelemään ryhmässä erilaisten henkilöiden kanssa, joilla on samat lahjakkuudet ja kilpailukyky kuin heillä.

Arvioimme ehdokkaiden ongelmanratkaisutaitoja, tunneälykkyyttä ja sopeutumiskykyä. Yhdessä toimialasi syvällisen tuntemuksemme kanssa prosessimme tarjoaa sinulle tarvitsemasi tiedot parhaiden, tietoon perustuvien rekrytointipäätösten tekemiseen.

Laaja kokemus rekrytoinnista

Mitä asiakkaamme sanovat

Ota yhteyttä milloin vain

Ota yhteyttä milloin vain

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan yrityksesi rekrytoinnin, vuokrajohtamisen, arviointien ja HR-toiminnan tarpeista.