Prosjektleder

Prosjektleder

Witor Entreprenør AS

Har du erfaring som prosjektleder på større nybyggprosjekter, og har lyst til å jobbe med effektive byggeprosesser og moderne verktøy? Da har du nå muligheten til å være med å videreutvikle din kompetanse og våre prosesser i et selskap i god vekst og utvikling. Her vil du få et konkret prosjekt rett nord for Oslo fra start, mye ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver, samt en mulighet til å være med å utvikle et spennende og relativt nytt selskap.

Vi spesialiserer oss på å bygge leilighetsbygg fra 4 etasjer og oppover i randsonen rundt Oslo og er svært opptatt av god fremdriftsplanlegging og logistikk på byggeplassen. Vi organiserer prosjektene inn i fagområder hvor faglig leder planlegger og styrer sitt fag. Vi setter en ny standard for effektiv byggeplassdrift og gjennomføring av prosjekter.

Vi benytter moderne IT-verktøy, har god samordning med byggherre og underentreprenører, samt tett oppfølging av fremdrift, økonomi og kontraktstyring. Vi ser etter deg som har erfaring med og interesse for å ta ansvaret for disse oppgavene:

 • Ledelse av prosjekter på mellom 25-50 leiligheter.
 • Ansvar for risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjekt- økonomi, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering.
 • Du vil ha personalansvar for medarbeidere i prosjektet og du har ansvaret for å påse at prosjektet har riktig bemanning, bruker riktig kompetanse, etablering av gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold innen prosjektet, samt å frigjøre ledig kapasitet.
 • Løpende overvåke og revidere arbeidsmetoder i prosjektet (sikre kontinuerlig forbedring).
 • Sørge for at mål og planer totalt og for den enkelte medarbeider er kjent, forstått og akseptert.

Kvalifikasjoner

 • Høyere ingeniørutdanning på Bachelor/Masternivå.
 • Erfaring som prosjektleder fra større boligprosjekter eller sammenlignbare nybygg.
 • Kontrakts erfaring og forretningsforståelse
 • Kunnskap innen bruk av digitale verktøy. Erfaring med BIM, Office 365 og spesielt MS Project er en fordel.
 • Sterk formidlingsevne både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha evnen til å analysere og å være en problemløser. Du må ha evnen til å løse komplekse utfordringer med en metodisk tilnærming, samtidig som du innehar en god kommersiell forståelse. Du er en proaktiv person med god kontroll på det du har ansvar for.

Som selskap er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold på telefon 906 88 270. Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.