Life Science

Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetens inom Life Science och räknas idag bland de främsta rekryteringsföretagen på marknaden inom denna sektor. Oavsett om ni söker en företagsledare, linjechef eller specialist inom läkemedel, hälsovård, medicinsk utrustning, biotech eller diagnostik, kan vi hjälpa er att hitta rätt kandidat för svenska, regionala eller globala befattningar.

Compass rekryteringskonsulter har många års erfarenhet inom alla delar av värdekedjan, från FoU, tillverkning, kvalitetssäkring och logistik till regulatoriska processer, försäljning, global marknadsföring och affärsutveckling. Vi är väl förtrogna med regelverken på respektive nordisk marknad. Detta innebär att vi har en god uppfattning av den komplexitet som kännetecknar er verksamhet och inte minst hur man hittar rätt talanger som kan göra skillnad i just er organisation.

INDUSTRI, BYGG OCH ANLÄGGNING

Compass kan presentera kvalificerade kandidater inom området Industri & Teknik, där våra uppdragsgivare återfinns inom byggindustri, fastigheter, skogsindustri, logistik, industriella tjänster, förpackningsindustri och elektronik – för att nämna ett axplock. Här stöttar vi våra kunder i att positionera sig i den ökade konkurrensen genom att hitta rätt kandidat till lednings- och specialistroller.

Med hjälp av vår expertis inom Industri och Bygg & Anläggning Teknik hjälper vi er att positionera ert företag på en växande internationell marknad, utan att riskera förankringen till hemmamarknaden.  På Compass har vi mångårig erfarenhet av att rekrytera operativa ledare och chefer inom produktion, drift, underhåll, inköp och försäljning. Därutöver har vi inom Compass senior erfarenhet från såväl traditionell och fossil energi som från förnyelsebar energi, främst med fokus på vindkraft, olja och gas.

Med stöd av Compass kan ni attrahera de nyckelmedarbetare som krävs för att ert företag skall nå en ledande position på respektive marknad. Med vår branschexpertis och vårt stora nätverk som bas kan vi presentera attraktiva kandidater på alla områden, där vi täcker in både kommersiella som tekniska befattningar på olika nivåer.

FINANS OCH FÖRSÄKRING

Med vår långa erfarenhet av området Finans & Försäkring och dess olika typer av verksamheter, står vi väl rustade att hjälpa våra kunder att hitta rätt nyckelmedarbetare. I en bransch som präglas av ökad internationalisering, globalisering och inte minst komplexa företagsförvärv och fusioner, ser vi till att ni hittar rätt expertis för att driva er affär framåt på ett flexibelt och dynamiskt sätt.

Vi är väl etablerade i den snabbväxande Fintech-sektorn, där vi stöttar våra uppdragsgivare i arbetet att skapa och driva nya affärer och bolag. Här finner vi inte bara start-ups utan även mer etablerade aktörer som vill utveckla, alternativt tillämpa ny, disruptiv teknologi för nya tjänster och affärsmodeller. Vi är dessutom engagerade i fastighetsbranschen där vi har ett gediget nätverk av seniora kandidater.

Oavsett om ni söker företagsledare, chefer eller specialister, kan vi hitta spetskompetens till er verksamhet. Under många år har vi hjälpt uppdragsgivare som t ex banker, försäkringsbolag, bolåneinstitut, pensionsbolag och aktie- och fondmäklare att hitta rätt kompetens. Några exempel på seniora befattningar vi har tillsatt inom denna sektor är experter inom riskhantering och beskattning samt experter inom det regulatoriska området. Här återfinns även befattningar inom analys, investment banking, försäkringsmäkleri samt inom ekonomi och redovisning.

ICT

ICT-sektorn är en betydande bransch för oss. Här hjälper vi ledande företag och organisationer att hitta rätt kompetens, utöver befattningar på företagsledningsnivå även mellanchefer, konsulter, programmerare och systemarkitekter.

Genom vårt branschkunnande och omfattande nätverk har vi idag lyckats bygga upp en kundbas av ledande bolag inom ICT. Våra rekryteringsuppdrag sträcker sig genom hela sektorn, från FoU till tillverkning och logistik till försäljning och marknadsföring. Olika typer av bolag i ICT-branschen, alltifrån nya start-ups till några av världens ledande teknikleverantörer förlitar sig på vårt strategiska kunnande inom denna sektor. Vi står väl rustade att leverera relevanta och framtidsinriktade rekryteringslösningar, anpassade för att möta våra uppdragsgivares högt ställda krav på kvalitet.

KONSUMENTVAROR OCH TJÄNSTER

Sektorn för Konsumentvaror & Tjänster står idag inför stora utmaningar. Vi förstår väl våra uppdragsgivares situation och behov och har lång erfarenhet av att hitta ledare och specialister med förmåga till snabb omställning, oavsett man är verksam inom livsmedel, övriga konsumentvaror eller grossisttjänster. Compass kan presentera kvalificerade kandidater till en rad olika befattningar, alltifrån den skickliga säljaren som kan konsten att navigera på en priskänslig marknad med komplicerad distributionsstruktur till logistikchefen som skapar effektiva och flexibla lösningar för order och leverans.

Tack vare vår branschexpertis kan vi hitta den kandidat som är bäst lämpad att möta våra uppdragsgivares högt ställda förväntningar. Oberoende av om ni är en detaljistkedja eller varuproducent, så ser vi till att ni får rätt expertis till ert bolag.

OFFENTLIG SEKTOR OCH ORGANISATIONER

Vi hjälper aktörer i offentlig sektor att hitta rätt kompetens till befattningar på olika nivåer, där vi även arbetar med andra typer av organisationer med ett publikt uppdrag. Vi har under många år samarbetat med uppdragsgivare inom kommun, landsting, medlemsorganisationer, stiftelser och ideella organisationer.

När vi hjälper ideella organisationer att rekrytera nyckelmedarbetare är det viktigt att inte bara ta hänsyn till kandidatens kompetensprofil. Lika viktigt är det att hitta en kulturell kompabilitet, detta för att säkerställa ett långsiktigt engagemang för båda parter. Här rekryterar vi till befattningar såväl på ledningsnivå som på mellanchefs- och operativ nivå.

Låt oss göra jobbet

Först och främst är vi ödmjuka. Vår ambition är alltid att förstå vår uppdragsgivare och dennes behov, detta för att i vår tur kunna bli förstådda.

Vi tror på att bygga långsiktiga relationer genom ett genuint och ärligt förhållningssätt.  Många av våra kundrelationer sträcker sig de facto över decennier, vilket förutsätter ett arbetssätt som kännetecknas av såväl enkelhet som öppenhet och transparens. Vi lyssnar och visar att vi har förstått, alltid med ambitionen att överträffa uppsatta förväntningar.

Låt oss visa vad vi kan. Med vår gedigna erfarenhet och expertis från olika branscher är Compass det naturliga valet, oavsett om ni söker ledare, specialister eller efterfrågar tjänster inom utvärdering och HR.

Välkommen att kontakta oss idag.

Vi förbereder er för morgondagens utmaningar.