07/09/2022

Det må du ikke blive spurgt om til en rekrutteringssamtale

Til en rekrutteringssamtale er du som kandidat beskyttet mod en lang række spørgsmål, da der er regler for, hvad du ikke må blive spurgt om

Vil du vide mere?

Thorsten Andersen

Director, Denmark

ta@compasshrg.com

+45 61 20 28 03

View profile

Gennem denne artikel bliver du forberedt på, hvordan en rekrutteringssamtale foregår i praksis i forhold til de emner, du kan forvente ikke at blive spurgt til.

I de følgende afsnit er der derfor en række emner, du som kandidat kan forvente, at en arbejdsgiver ikke må spørge dig om:

Det må en arbejdsgiver ikke spørge dig om

Der er særlige emner, som en arbejdsgiver helt skal undlade at spørge ind til under en rekrutteringssamtale. I §1 af forskelsbehandlingsloven fremgår det:

”Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse”.

Derfor er det essentielt, at visse emner helt udelades i en rekrutteringssamtale. Disse emner omfatter graviditet og familieplaner, handicap, fagforening og religion, ståsted og seksualitet. Herunder indgår også spørgsmål til en kandidats alder, da en ny lov sikrer, at arbejdsgivere ikke må spørge til en kandidats alder i stillingsopslag. Netop denne lov er beskrevet i et tidligere blogindlæg og kan læses her.

Claus Mengel-Niemann, seniorkonsulent i Compass Human Resources Group, understøtter, at ovenstående emner meget sjældent har relevans for et ansættelsesforhold:

”Det er ikke noget, som jeg ser som en begrænsning. Emnerne har som oftest slet ikke noget med udførslen af jobbet at gøre, så det savnes heller ikke”.

Sådan tænker Compass Human Resources Group om retningslinjerne

Hos Compass Human Resources Group fungerer en jobsamtale som en dialog mellem rekrutteringskonsulent og kandidat. Herunder opretholder vi som virksomhed en distance til de emner, det kræves ikke at spørge til:

”Som arbejdsgiver må du kun spørge ind til de emner, der har relevans for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres. På den måde undgår du, at der kan opstå tvivl om diskrimination og forskelsbehandling”, lyder det i en artikel af Dansk Industri.

Vores praksis stemmer overens med de påbud, der er i forbindelse med en rekrutteringssamtale og -proces:

”I praksis synes jeg ikke, det er et problem. Jeg oplever ikke, at vores kunder eksempelvis siger, at de ikke vil have en yngre kvinde på grund af muligheden for en barsel – og specielt ikke efter de nye regler, hvor en del af barslen er øremærket til faderen. Reglerne gør det nemmere at være ansøger”, konkluderer Claus Mengel-Niemann, seniorkonsulent i Compass Human Resources Group.

Arbejdsgivere har fået et forbud mod at indhente oplysninger om en ansøgers alder i forbindelse med ansættelse og rekruttering.

Ny lov sikrer, at arbejdsgivere ikke må spørge til din alder

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog