25/11/2022

Er jeres digitale kompetencer opdaterede nok til den digitale udvikling?

Digitalisering og digitale transformationsprojekter fortsætter med at være højaktuelle

Vil du vide mere?

Ib Sørensen

Partner & Practice Lead, ICT & Digital, Denmark

is@compasshrg.com

+45 51 99 25 00

View profile

Der har de seneste år været investeret intensivt i digitalisering, hvor automatisering af processer og optimering har været et fokusområde for mange virksomheder. På nuværende tidspunkt handler den digitale transformation rigtig meget om brugen af IT-løsninger til at effektivisere måden, vi allerede arbejder på.

Digitalisering på agendaen

Digitalisering er blevet et grundelement i virksomheders forretning og fremtidige eksistensberettigelse. Den digitale know-how er dermed sat i højsædet. Det skaber en stor efterspørgsel efter nye ressourcer, der kan dække de nye arbejdsgange.

”Vi ser, hvordan den stigende automatisering kræver, at vi kortlægger nye arbejdsgange og standardiserer måden, vi arbejder på – for herefter at kunne sætte strøm til de automatiseringsopgaver med eksempelvis softwarerobotter, der skal udføre arbejdet”, lyder det fra Ib Sørensen, partner i Compass Human Resources Group.

Når vi taler om digitalisering, er det hermed ofte forbundet med nye processer og arbejdsgange – og ofte på tværs af organisationer og funktionsområder. Den digitale transformation kræver en god dialog mellem forretningen, som har behovet og arbejder med opgaven, og de, som skal udvikle løsningen.

”Vi oplever virksomheder, som efterspørger en robotudvikler for at automatisere en nuværende manuel proces, men ofte ikke helt kender eller har sat sig ind i den eksisterende arbejdsgang og -proces. Det kræver ofte involvering af medarbejdere, som er i direkte kontakt med processerne for at sikre, at det ikke blot bliver reduceret til et IT-projekt frem for en digitaliseringsproces”, understøtter Ib Sørensen.

Den digitale udvikling

”Omkring 40 procent af de danske jobs vil forsvinde helt eller blive ændret til det næsten uigenkendelige. Mange jobs vil forsvinde, men udviklinger betyder også, at nye jobs kommer til. Helt konkret vil det betyde for os alle, at der kommer nye måder at arbejde på, og for mange vil det være i et helt nyt job”, lyder det fra Preben Mejer, teknologi- og IT-ekspert.

Der er dermed eksperter, som mener, at digitaliseringen er godt i gang – men inden for den nærmeste fremtid får den kunstige intelligens (AI) helt nye anvendelsesområder. Den bliver endnu mere avanceret og vil tage over på flere funktionsområder. Ét af de store fokusområder er at øge produktiviteten via digitalisering – og i mange tilfælde via kunstig intelligens. Det danske erhvervsliv er således i rivende udvikling, men alligevel er der massiv mangel på ressourcerne.

”Hele Internet of Things (IOT) er i rivende udvikling. Vi ser, hvordan sensorer tilkobles og opfanger data, som ikke alene anvendes til at øge produktiviteten, men også er værdifulde data for en række andre områder eller virksomheder”, siger Ib Sørensen.

IT eller digitalisering?

Har udviklingen af ressourcer fulgt udviklingen på digitaliseringen? Eller kan der være tale om et udløbet datomærke på medarbejderes kompetencer og færdigheder? Baseret på en lidt vovet holdning vil en systemoperatør af et IT-system ikke bare kunne sætte sig og være ekspert i kunstig intelligens uden uddannelse. Vi hører fra flere kunder, som endda hævder, at et digitalt mindset kræver ”indfødte” digitale medarbejdere – det vil sige medarbejdere, som er født ind i den digitale tidsalder.

Flere virksomheder tilslutter sig desuden diskursen om, at de er i gang med en digital transformation. Der er igen artikler, der udtaler, at en digital transformation er meget mere end blot at automatisere og bruge IT-løsninger til at effektivisere måden, vi arbejder på. En digital transformation (eller forandring) handler om at tænke nyt og finde nye måder at skabe værdi på. Der er derfor også tale om transformationsledelse og at sikre, at organisationen bliver tilført de rigtige kompetencer og færdigheder – og samtidig sikre, at organisationen udvikles. Der er således forskel på digitalisering og IT, men begreberne er uløseligt forbundne.

Er IT-ressourcerne ved at nå en udløbsdato?

Digitaliseringsagendaen kræver i første omgang, at virksomheder indser behovet for nye kompetencer og færdigheder, og at de samtidig sikrer, at nuværende profiler udvikles imod de digitale behov. Som virksomhed har Compass Human Resources Group netop stor erfaring med search og rekruttering af digitale profiler, samt tunge IT-specialister og ledere:

”Vi har stor erfaring med at finde digital arbejdskraft og IT-medarbejdere, og vi kender til forskellen på en dygtig proces-orienteret konsulent og en IT-udvikler. Vi følger den digitale såvel som den teknologiske udvikling og ved, hvad der skal til for, at en digital transformation giver værdi”, siger Ib Sørensen.

Bæredygtighed er blevet en integreret del af mange virksomheders vækst-og forretningsstrategi – uanset hvilken sektor, der tales om.

Rekruttering i industri- og byggebranchen: Stort behov for ESG-profiler med ledelseskompetencer

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog