04/03/2024

Hvordan sikrer du en succesfuld rekruttering?

Rekruttering handler om mere end blot at finde og ansætte den rigtige person til jobbet.

Vil du vide mere?

Kasper Birkegaard Pedersen

Senior Consultant, Denmark

kbp@compasshrg.com

+45 51 70 13 44

View profile

I denne artikel udforsker vi rekrutteringsprocessen fra start til slut. Vi skitserer de forskellige dele og forklarer, hvordan de hver især bidrager til en succesfuld rekruttering.

Derudover belyser vi, hvordan et samarbejde med en ekstern rekrutteringspartner ikke kun adresserer den umiddelbare rekrutteringsopgave, men også styrker din strategi til at imødegå fremtidige udfordringer.

Rekrutteringsprocessen lægger fundamentet for et samarbejde mellem virksomhed og kommende medarbejder. Dette tidlige møde mellem virksomhed og kandidater spiller en nøglerolle i virksomhedens employer branding-strategi og er essentielt for at tiltrække topkvalificerede talenter. 

Opstart og 360-graders jobanalyse

Vi starter altid rekrutteringsprocessen med en dybdegående jobanalyse. Dette kritiske skridt giver os en detaljeret forståelse af stillingens natur og virksomhedens specifikke behov. Gennem interviews med den ansættende leder og relevante kolleger indsamler vi nøgleinformationer om jobbet og dets krav. For ledelsesroller udvider vi vores tilgang med en 360-graders evaluering, inklusiv samtaler med fremtidige medarbejdere, for at omfavne jobbets fulde rækkevidde. Disse diskussioner giver os det nødvendige fundament for vores jobanalyse og videre søgningsproces og sikrer, at vi er godt klædt på til at finde den ideelle kandidat.

En succesfuld rekrutteringsproces er mere end blot en simpel transaktion; den udgør et værdiskabende partnerskab, der trives på tilpasningsevne og klar kommunikation. Vi skræddersyer vores kommunikation til at matche hver kundes foretrukne stil, hvad enten det indebærer ugentlige møder eller en statusopdatering hver fredag, designet specifikt til kundens ønsker og behov. Denne metode sikrer, at vi altid er på bølgelængde og arbejder målrettet mod vores fælles mål: at sikre den rette kandidat, der kan skaber værdig i organisationen.

Som et led i jobanalysen dykker vi ned i virksomhedens kultur. Dette sikrer, at vores søgning ikke blot fokuserer på umiddelbare kvalifikationer og erfaringer, men også på kandidaternes evne til at integrere i og berige virksomhedens miljø.

Vores erfaring, markeds- og branchekendskab betyder at vi kan gå videre end blot at identificere de umiddelbare behov, virksomheden udpeger. Vi afdækker de reelle, undertiden skjulte, behov, hvilket positionerer os som mere end blot rekrutteringspartnere; vi bliver strategiske rådgivere. Vores tilgang sikrer, at vi ikke kun adresserer virksomhedens nuværende ønsker, men også yder bistand og rådgivning for at skabe et fundament, der fremmer langsigtet vækst og succes.

Jobbeskrivelse og annonce

Straks efter opstartsmødet og den dybdegående jobanalyse begynder vi at udarbejde jobbeskrivelsen, som vi færdiggør inden for den første uges tid. Denne nøje udformede jobbeskrivelse tjener to hovedformål: Den introducerer først virksomheden for potentielle kandidater, vækker deres interesse og tilbyder et dybdegående indblik i virksomhedens kultur og værdier. Dernæst detaljerer den præcist den rolle, vi søger at besætte, inklusiv ansvarsområder, specifikke arbejdsopgaver, nødvendige kompetencer og karrieremuligheder, hvilket sikrer en klar afstemning af forventningerne fra starten.

Når vi tilføjer annoncering i processen, skriver vi en fængende annonce som publiceres på relevante platforme for at maksimere rækkevidden og nå ud til potentielt aktivt søgende kandidater. Parallelt starter vi processen med at identificere potentielle kandidatprofiler. Disse profiler deles med kunden for at sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning fra begyndelsen, og at der er enighed om, hvilken type profil der søges. Dette skridt er fundamentalt for at opnå en grundig forståelse af den ideelle kandidats profil og sikrer, at rekrutteringsprocessen er målrettet og effektiv.

 

Search & Screening

Når jobbeskrivelsen og eventuelle annoncer er på plads, påbegynder vi researchfasen. I denne fase fokuserer vores researchere på at identificere potentielle kandidater. Relevante kandidater kontaktes og har en indledende samtale med vores researcher, hvor der er et specifikt fokus på at undersøge kandidaternes kvalifikationer, kompetencer samt deres motivation for et jobskifte. Samtidig afstemmes lønforventninger og andre vilkår for at sikre et godt match med virksomhedens rammer.

Efter screeningen udvælger vores konsulenter mellem 8 til 12 kandidater til nærmere evaluering gennem personlige møder. Disse møder, som kan afholdes enten fysisk eller via online platforme som Teams, giver os mulighed for at forstå kandidaternes kompetencer, personlighed og potentiale for virksomheden og den specifikke rolle dybere. Baseret på disse møder vælger vi sammen med virksomheden de bedste 3 til 5 kandidater, som går videre til den første præsentation for virksomheden. Denne nøje udvælgelsesproces sikrer, at kun de mest motiverede og egnede kandidater præsenteres, hvilket effektiviserer rekrutteringsprocessen og øger chancerne for en vellykket ansættelse.

Kandidatpræsentation

Efter at vores researchkonsulent har gennemført den indledende screening, og vi har afholdt personlige møder, er tiden inde til aktivt at præsentere de mest lovende kandidater for virksomheden. Dette øjeblik udgør en kritisk milepæl i rekrutteringsforløbet, som giver virksomheden en unik chance for personligt at møde potentielle medarbejdere. Disse kandidater er udvalgt på baggrund af deres kvalifikationer, personlighedsprofil og deres dokumenterede potentiale til at yde et positivt bidrag til virksomheden.

I nogle tilfælde introducerer vi en caseopgave i forbindelse med den anden samtalerunde. Denne case er designet til at give indblik i kandidatens problemløsningsevner, kreativitet og evne til at håndtere arbejdsrelaterede udfordringer. Vi tilbyder vores fulde støtte i udviklingen af disse caseopgaver, så de nøje afspejler de faktiske udfordringer, kandidaten vil stå overfor i den pågældende stilling. Denne tilgang giver en dybere forståelse af kandidatens faglige kompetencer og hvordan de praktisk kan anvendes i virksomhedens kontekst, hvilket bistår kunden i beslutningsprocessen for at sikre en velovervejet og velinformeret ansættelse.

Assessment og feedback

Assessment bestående af personligheds- og færdighedstest udføres typisk efter første præsentation med kunden, hvor vi udvælger 1-2 kandidater til en dybdegående vurdering. Denne vurdering fokuserer på at matche kandidatens personlighedstræk og logiske evner med de specifikke faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, som stillingen kræver.

Alle kandidater får skræddersyet og konstruktiv feedback, uanset udfaldet af ansøgningsprocessen. Desuden udarbejder vi detaljerede personprofiler for de udvalgte kandidater, inklusive resultaterne fra de kognitive test. Disse profiler deles med kunden, hvilket giver et solidt beslutningsgrundlag for de efterfølgende trin i rekrutteringsprocessen. Vores omhyggelige og metodiske tilgang sikrer, at vi fremhæver kun de mest passende kandidater, hvilket væsentligt øger sandsynligheden for en succesfuld ansættelse.

Referencer indhentes

En essentiel del af processen for at sikre, at en kandidat er det rette match for både rollen og virksomheden, er indhentningen af referencer. Dette skridt giver værdifulde indsigter i kandidatens tidligere præstationer, arbejdsstil og evne til at indgå i professionelle relationer. For kandidater, der er i spil til lederroller, udvider vi referencetjekket til at omfatte en bredere kreds af respondenter. Dette inkluderer ikke blot tidligere direkte ledere, men også kollegaer og underordnede, for at få en alsidig forståelse af kandidatens ledelsesstil og -arbejdsmetoder i praksis.

Når vi indhenter referencer fra et bredt spektrum af tidligere arbejdsrelationer sikrer vi en omfattende vurdering af kandidatens faglighed, lederevner og personlige egenskaber. Denne tilgang understøtter vores mål om at finde kandidater, der ikke kun matcher de tekniske og faglige krav til stillingen, men som også vil trives i virksomhedens kultur og bidrage positivt. Indhentning af referencer er derfor et kritisk skridt, der bidrager til at minimere risikoen for fejlansættelser og sikre en succesfuld integration af den nye medarbejder i virksomheden.

Opfølgning efter opstart

Opfølgning efter opstart er en essentiel del af vores proces. Vores engagement slutter ikke ved kandidatens ansættelse og opstart i jobbet. Vi lægger stor vægt på at opretholde en løbende dialog med både den ansættende virksomhed og kandidaten for at sikre, at overgangen er så gnidningsfri som mulig. Denne faste opfølgning har til formål at sikre succes på lang sigt og understøtte en langtidsholdbar integration i virksomheden. Således sikrer vi opfyldelsen af både virksomhedens og kandidatens forventninger, hvilket bidrager til en vellykket fastholdelse af kandidaten.

Reducér tiden fra ansættelse til fuld præstation med en tredjedel

Vil du vide mere om integration og dens mange fordele, så tøv ikke med at downloade vores gratis white paper, hvor vi ser nærmere på emnet.

Værdien af en god rekrutteringsproces kan ikke understreges nok. Den grundighed, med hvilken vi nærmer os hver opgave, sikrer ikke kun, at vi forstår jeres virksomheds unikke behov, men også at vi er i stand til at levere kandidater, der ikke bare opfylder, men overstiger forventningerne. Vi holder os konstant ajour med de seneste tendenser og udvikling inden for markedet og branchen. Vi kan tilbyde jer dybdegående indsigt i jeres virksomheds attraktive værdiposition og det nuværende lønniveau på markedet. En sådan viden ruster jer til at stå stærkere i enhver forhandling og sikrer, at I tiltrækker de allerbedste talenter. Dette inkluderer i høj grad også de passivt jobsøgende, som ikke nødvendigvis er aktivt ude at søge job, men som kunne vise sig at være den ideelle tilføjelse til jeres team.

Vi står ikke kun ved jeres side gennem selve rekrutteringsprocessen, men bistår også med råd og vejledning i forbindelse med kontraktforhandlinger, sikrer en glidende overgang for den nye medarbejder og støtter jeres virksomhed i at opnå de langsigtede fordele ved at have det rigtige team på plads. Samarbejdet med Compass er derfor ikke bare en investering i jeres nuværende behov, men en strategisk beslutning, der understøtter jeres virksomheds vækst og succes på lang sigt.

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog