23/01/2023

Life Science: Vind kampen om talenterne

Ingen branche har haft det samme vækstmomentum de sidste 10 år, som life science-branchen.

Vil du vide mere?

Rasmus Meyhoff

Partner & Practice Lead, Life Science, Denmark

rm@compasshrg.com

+45 22 30 66 36

View profile

Ingen branche har haft det samme vækstmomentum de sidste 10 år, som life science-branchen. Og der er ingen tvivl om, at vækstkurven fortsætter, hvis man skal tro prognoserne.

Antallet af medarbejdere i branchen er steget med 23% fra 2008 til 2021. Samtidig ser vi i dag en stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Især inden for specialistområdet. Resultatet er et konkurrencepræget rekrutteringsmiljø, vi hidtil ikke har set i branchen.

Sådan vindes kampen om talenterne

Download vores white paper “Kampen om Talenterne, hvor du får konkrete tiltag og løsninger til, hvordan du kan imødekomme de udfordringer, som branchen står over for netop nu – og hvordan I får succes i et af de mest konkurrenceprægede rekrutteringsmiljøer.

Vores white paper indeholder

 

Branchens hovedudfordringer

Life science-branchen i Danmark

Globale trends, der påvirker life science

10 tiltag til at imødekomme jeres rekrutteringsudfordringer

FORSTÅ BRANCHEN OG VIND KAMPEN OM TALENTERNE

I dette white paper stiller vi skarpt på branchens hovedudfordringer i et rekrutteringsperspektiv og præsenterer ti pointer til, hvordan virksomheder kan imødekomme deres rekrutteringsbehov i et stærkt konkurrencepræget marked.

KAMPEN OM TALENTERNE

Status på life science-branchen

Fra 2010 til 2021 er branchens andel af den samlede danske vareeksport steget fra 12% til 22%, og samtidig er antallet af medarbejdere steget med 23% i samme periode. Dette har naturligvis medført et øget rekrutteringsbehov og ses særligt på efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft inden for specialistområder.

Øget rekrutteringsbehov skaber konkurrence

Allerede i dag melder flere virksomheder om udfordringer med at få løst deres rekrutteringsbehov. Det stiller virksomhederne i skarp konkurrence med hinanden. De eftertragtede kandidater er typisk ikke aktivt jobsøgende og stiller derfor yderligere krav til løn, ansvar, forventninger og udviklingsmuligheder.

Der er imidlertid store forskelle på rekrutteringsbehov og udfordringer, alt afhængigt af om der er tale om startups, datterselskaber eller større etablerede virksomheder. Disse virksomheder befinder sig nemlig på forskellige udviklingsstadier, hvilket kan være med til at give både muligheder og begrænsninger i forhold til employer branding og rekruttering. Det er derfor nødvendigt at forstå de mange forskellige aktører, der præger det danske life science-landskab for at få succes med sine rekrutteringer.

Vær opmærksom på disse, da de kan bruges aktivt i employer branding og rekruttering, men de kan også være årsagen til udfordringer i kampen om talenterne.

Globale trends påvirker og udfordrer markedsvilkårene

Udover ovenstående lokale udfordringer, er der en række globale megatrends, som også påvirker forholdene og markedsvilkårene i life science-branchen. Vi kan nævne den hastige teknologiudvikling og digitalisering, komplekse supply chains og stigende myndighedskrav, som også udfordrer life science-virksomheder.

Et kandidatmarked i forandring

Konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft har skabt et arbejdstagermarked – især for de højtuddannede kandidater. Transaktionsforholdet mellem virksomhed og medarbejder er således under forandring og er blevet mere gensidigt. Vi oplever i højere grad kandidater, som ser et nyt og anderledes mulighedsrum, når det kommer til krav og forventninger til deres fremtidige arbejdsplads.

Coronakrisen har også skabt nye strømninger i kandidatmarkedet. I de to sidste år har mange erfaret, at et fleksibelt arbejdsliv skaber en bedre balance mellem arbejde og privatliv. I og med at yngre generationer kommer ind på arbejdsmarkedet, er der yderligere sket en individualisering i kandidatadfærden. Loyaliteten er ikke knyttet til virksomheden, men derimod til den individuelle karriere for den enkelte kandidat.

Skal I rekruttere inden for life science?

Med et life science-team bestående af +17 medarbejdere, erfaring med alle dele af værdikæden, samt indsigter i nationale og internationale markedsforhold, er det muligt for os at skaffe de bedste kandidater på tværs af lokale, regionale og globale stillinger.

 

Rasmus Meyhoff er Partner & Practice Lead i Compass Human Resources Group og har over 10 års erfaring som headhunter. Han leder et team på +17 konsulenter med speciale inden for rekruttering i Life Science & Healthcare-industrien.

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog