Modernin finance managerin suurin vahvuus on sosiaalisuus

Johanna Lakkala aloitti Suomen Sokerin talousjohtajana keskellä pandemiaa. Lakkala halusi rakentaa toimivan, modernin taloustiimin, mutta haasteena olivat turbulenttien aikojen lisäksi tekijöiden fyysinen jakautuminen yrityksen kahden tehtaan, Säkylän ja Kirkkonummen välille. Lue, miten Lakkala onnistui oikeilla rekrytoinneilla rakentamaan huipputiimin.

“Silloin kun menee hyvin, pitää talousihmisen vähän toppuutella muuta firmaa, ja silloin kun menee huonosti, pitää talousihmisen luoda uskoa, että tästä päästään yli,” Lakkala toteaa ja jatkaa, että hyvä finance manager ui aina vähän vastavirtaan.

Vuonna 2022 Lakkalalla oli tärkeä rekrytointi, kun osaava ja kokenut senior finance manager oli eläköitymässä. Kun Lakkala aloitti talousjohtajana 2021 Suomen sokerilla, oli yrityksellä taloudellisia haasteita. Ja kun yrityksellä ei mene hyvin, näkyy ja tuntuu se kaikilla tasoilla: niin tuotannossa kuin taloushallinnossakin.

“Tiukassa tilanteessa korostuu määrätynlainen ammattitaito, jotta pystytään tekemään oikeita liiketoimintapäätöksiä”

Lakkalalle oli hyvin selvää, millaista lisää tiimiin lähdettäisiin hakemaan: motivoitunutta talousihmistä, jolla olisi kokemusta valmistavasta teollisuudesta ja kyky jalkautua muuhun organisaatioon:

“Taloushenkilölläkin täytyy olla sosiaaliset kyvyt olla tekemisissä erilaisten sidosryhmien kanssa, jotta saa sisällön niille luvuille. Jos fina-henkilönä ei jalkaudu tarpeeksi, niin luvut jää luvuiksi. Pitää nähdä niiden lukujen taakse, jotta ei tule vääriä tulkintoja.”

HAASTAVASSA HAUSSA EI TINGITTY VAATIMUKSISTA

Uuden ihmisen rekrytoinnilla haluttiin rakentaa muutosta kulttuuriin. Compass HRG valikoitui kumppaniksi rekrytointiin, ja Lakkala antoi hakuun hyvin selkeät, jopa tiukat raamit ja vaatimukset. 

Rekry olisi haastava: oikea osaaja ei olisi ihan juniori, tämän pitäisi osata toimia yksin, mutta rooli ei kuitenkaan olisi talousjohtajan. Lisäksi Lakkala ei suostunut tinkimään siitä, että oikealla osaajalla olisi kokemusta juuri valmistavasta teollisuudesta.

Uuden finance managerin toimipaikka olisi Säkylän tehtaalla, mutta työhön kuuluisi myös tiheää kansainvälistä kommunikaatiota saksalaisen emoyhtiön kanssa. Eli toisaalta pitäisi olla tottunut vähän pienempiin paikkakuntiin ja toisaalta haluta toimia kansainvälisesti.

“Säkylä on aika syrjässä, ja toimisto jo vuosia nähnyt. Piti huomioida, että henkilön pitää sopia Säkylään ja tehtaalle, hyppy helsinkiläisestä lasilla vuoratusta pääkonttorista olisi ollut iso,” kuvailee Lakkala.

“Muistaakseni Compassin ihmiset piirsivät ympyrän Säkylän ympärille ja lähtivät siltä alueelta kontaktoimaan osaajia.”

Kulttuurin rakentaminen oikeilla rekrytoinneilla oli huipputärkeää ja vaikutti myös siihen, millaista henkilöä lähdettiin hakemaan. 

“Tuotantomaailmassa esimerkiksi luottamushenkilöt ovat eri roolissa kuin asiantuntijaorganisaatiossa. On hyvin tärkeää olla läsnä ja tavata ihmisiä siellä kanttiinijonossa tehtaassa puhumattakaan.”

Viimeisinä vuosina talousosaajat ovat olleet aikamoisessa ristipaineessa.

“Asiantuntijatyö on tänä päivänä mielenkiintoista, mutta oikeasti tosi haastavaa. Pitää pystyä myöntämään, että monesti keskinkertainen suoritus riittää, ja keskittyä niihin asioihin, joilla on todella väliä. Kenenkään ei kannata tappaa itseään työnteolla.”

OIKEA KUMPPANI ON MONELLA TAPAA ARVOKAS

Lakkala ajattelee, että rekrytoinnissa olisi Suomessa yleisesti ottaen parannettavaa: tiedonkulun pitäisi olla selkeää ja kandeille jäädä hyvä mielikuva yrityksestä.

Compass herätti Johanna Lakkalan luottamuksen heti alusta saakka. Compassilla on aina useampi henkilö perehtymässä asiakasyritykseen.

“He todella halusivat tutustua meihin yrityksenä ja tiiminä.”

Lakkala kiittelee, että rekryprosessin aikana oli koko ajan selkeää, miten prosessi etenee. Lisäksi hänestä oli arvokasta, että Compass kuunteli tarkkaan, mitä halutaan ja että Compass sinnikkäästi etsi juuri sitä oikeaa osaajaa.

“Käsittääkseni he kyllä saivat käydä kandeja toden teolla läpi”, Lakkala kertoo prosessista.

Loppujen lopuksi löytyi osaaja, joka tuntui juuri sopivalta lisältä Lakkalan tiimiin. Compassin osin prosessi ei kuitenkaan jäänyt siihen, vaan konsulttina tehtävässä toiminut Janne Hassi soitti muutaman kuukauden päästä niin Lakkalalle kuin rekrytoidulle osaajallekin ja tarkisti, miten asiat olivat lähteneet liikkeelle.

Rekrytointikumppani voi oikeasti myös tukea asiakasta rekrytoinnissa kehittymisessä. 

“Hassin Janne antoi myös hyvin mulle palautetta, jos esimerkiksi oli turhan tiukkoja kysymyksiä siinä kohtaa prosessia. Voin olla tyypillinen fina-ihminen, että menen suoraan asiaan, ja palautetta oli tosi hyvä saada,” kertoo Lakkala.

Lisäksi ulkopuolinen konsultti osaa arvioida pitkän tähtäimen riskejä kokemuksensa kautta aivan eri tavalla. Esimerkiksi pitkä ajomatka työpaikalle ei välttämättä tunnu kesän korvalla niin pahalta, mutta todellisuus maantiellä marraskuun pimeydessä voi olla omiaan ajamaan vastarekrytoidun henkilön hakemaan muita töitä.

Rekrytointi tehtiin niin sanottuna hybridihakuna, jossa käytettiin sekä suorakontaktointia että julkista hakua. Tiukan alueellisuuden takia tehtävää mainostettiin muun muassa paikallislehden printtiversiossa. Printtimainos oli alun alkaen ajateltu osaksi laajempaa työnantajamielikuvan rakennusta, eikä sen ajateltu tuottavan montaakaan hakijaa. Sattumoisin mainoksen kautta tullut hakemus olikin sitten rooliin palkatun tekijän.

“Olen erittäin tyytyväinen rekryn lopputulokseen. Hän istuu tiimiin ja kokonaisuuteen hienosti.”

Etsitkö osaavaa headhunting-kumppania? Compass HRG on yksi Suomen ketterimpiä ja osaavimpia suorahakuyrityksiä. Lue meistä lisää!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.