Vastuullisuusperiaatteemme

Ota yhteyttä

Compass Human Resource Group Oy:n eettiset ohjeet ja vastuullisuusperiaatteet

Rekrytointialan toimijana tunnistamme asemamme yhteiskunnan työllisyyden ja vastuullisuuden edistämisessä ja sen vaikuttamiseen positiiviseen suuntaan. Haluamme omalla toiminnallamme edistää terveitä ja toimivia käytäntöjä työmarkkinoilla, toimia vastuullisesti asiakkaiden, hakijoiden ja sidosryhmien suuntaan sekä työnantajana.

Tapaamme suuren määrän ihmisiä ja käsittelemme luottamuksellista tietoa ehdokkaistamme sekä asiakkaidemme liiketoiminnasta. Eettiset ohjeet ohjaavat toimintamme ja perustuvat seuraaviin yhteisesti sovittuihin periaatteisiin:

1

Ylläpidämme hyvää liiketoimintatapaa ja toimimme voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Sitoudumme tukemaan ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia koskevia yleissopimuksia ja edistämme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

2

Tunnistamme vastuumme sekä ehdokkaalle että rekrytoivalle esihenkilölle, käytämme rekrytoijan valtaa oikein. Noudatamme rekrytoinnissa alan hyviä käytäntöjä ja tekemiämme sopimuksia.

  1. Emme lähesty ehdokkaita asiakkaidemme organisaatioista.
  2. Pyrimme läpinäkyvään toimintaan ja aktiiviseen raportointiin niin asiakkaalle kun ehdokkaillekin.
  3. Tunnistamme sen, että rekrytoijina meillä on valta siitä, ketä hakijoita esittelemme asiakkaalle. Perustamme rekrytoinnin täysin henkilön sopivuuteen sovittuihin hakukriteereihin. Emme suosi ketään sellaisten tekijöiden perusteella, jotka eivät vaikuta työssä suoriutumiseen.

3

Suojaamme asiakkailta ja työntekijöiltä saadut luottamukselliset tiedot, niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on asianmukainen lupa tietojen saamiseen.

 1. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita ja tietoturva on huomioitu kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaisesti.

4

Toimimme rehellisesti, avoimesti ja kohtelemme ehdokkaita tasapuolisesti.

 1. Arvioimme ehdokkaita tietämyksen, kokemuksen ja soveltuvuuden perusteella yhdenvertaisina sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta.

5

Kohtelemme kaikkia ehdokkaita arvokkaasti, jotta jokainen tuntee olevansa huomioitu ja haluaa olla ehdokkaana kanssamme tulevissa toimeksiannoissa.

 1. Huolehdimme, että työpaikkailmoitukset ovat riittävän kattavasti kuvattu tehtävään tarvittavista ominaisuuksista ja pätevyydestä.
 2. Annamme työnhakijoille tiedot asiakkaidemme vastuullisuusperiaatteista asiakastoimeksiannon yhteydessä. Tiedotamme ehdokasta työoloista ja -oikeuksista, sekä mahdollisesta asiakkaan tarjoamasta urakehityksestä realistisella tasolla.
 3. Varmistamme, että avoimen tehtävän ilmoituksen esilläoloaika on realistinen.
 4. Varmistamme, että ehdokkaan pätevyys ja ominaisuudet ovat profiilin mukaisia. Arviointimme perustuu ehdokkaan todelliseen avoimena olevan profiilin sopivuuteen, emme ota vastaan lahjuksia. Emme anna muiden tai oman henkilökohtaisen edun vaikuttaa mielipiteeseemme.
 5. Pidämme hakijoita ajan tasalla koko valintaprosessin ajan.
 6. Annamme hakijalle palautteen reilulla ja kunnioittavalla tavalla.

6

Työskentelemme järjestelmällisesti, meillä on standardoidut prosessit ja tietoturva on huomioitu laadun takaamiseksi.

 1. Standardoimalla haastattelu- ja rekrytointiprosessejamme varmistamme palveluidemme laadun sekä, että kaikki ehdokkaamme osallistuvat hakuprosessin samoihin vaiheisiin. Johdonmukaisuutemme kattaa haastattelukysymyksiä, arviointimenetelmiä sekä asetettuja hakukriteerejä. Annamme hakuprosesseihin osallistuville ehdokkaille mahdollisuuden tulla huomioiduiksi erityisistä taidoista, tiedoista ja kokemuksesta, joita he voivat tuoda työhön.
 2. Annamme palveluistamme asiakkaille 6 kk:n takuun.
 3. Käytämme ainoastaan persoonallisuusarviointimenetelmiä, jossa on korkea validiteetti ja reliabiliteetti, ja arviointeja suorittavat ainoastaan sertifioidut konsulttimme.

7

Yleisenä tavoitteenamme on olla omille työntekijöillemme turvallinen ja terveellinen työpaikka.

 1. Työyhteisössä pyrimme kaikki toimimaan muut huomioon ottaen. Pyrimme olemaan psykologisesti turvallinen työpaikka, jossa kunkin henkilökohtainen tilanne ja voimavarat otetaan huomioon. Tarjoamme työntekijöillemme joustavan etätyömahdollisuuden.
 2. Työympäristössämme on monipuolinen ikäjakauma ja matala hierarkia, jossa jokaisen mielipide on arvokas ja mielipiteitä pyritään ottamaan huomioon. Erilaiset ihmiset työyhteisössämme mahdollistavat sen, että asioita osataan lähestyä eri näkökannoilta.

8

Sosiaalinen vastuumme

 1. Tuemme mahdollisuuksien mukaan hyväntekeväisyyttä. Työntekijämme saavat yhden päivän vuodessa vapaaksi osallistuakseen hyväntekeväisyystyön.

9

Ympäristöstä huolehtiminen on meille tärkeä asia. Työskentelemme jatkuvasti tarkistaaksemme ja parantaaksemme työmenetelmät ja prosessit, joilla vähennetään kielteisiä ympäristövaikutuksiamme.

 1. Vältämme turhaa ympäristöhaitallista liikkumista ehdokas- ja asiakastapaamisissa.
 2. Vähäpäästöisyys on ehtonamme henkilökunnalle myönnetyn työsuhdeauton valinnassa.
 3. Toimitilojemme valinnassa huolehdimme siitä, että vuokraisäntämme käytössä on energiatehokkaat ratkaisut yrityksen lämmitykseen ja käyttöön.
 4. Pyrimme minimoimaan paperin käyttöä sähköisillä työvälineillä ja prosesseja digitalisoimalla.
 5. Vältämme aktiivisesti kaikki riskit, jotka aiheuttavat haittaa ympäristölle, kun saatavilla on muita ja sopivia vaihtoehtoja.

10

Tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita edistämme:

 1. Sukupuolten tasa-arvo
 2. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 3. Eriarvoisuuden vähentäminen
 4. Vastuullista kuluttamista
 5. Ilmastotekoja

Valmistaudu huomisen haasteisiin

Tapaa Compass-tiimi