02/10/2023

Hagen AS fortsetter samarbeidet med Compass – ny salgsdirektør er på plass

Vil du vite mer?

Bjørn Erik Graff

Managing Partner, Norway

beg@compass.no

+47 970 55 587

View profile

Simon Gevelt

Junior Digital Marketing Consultant , Norway

sg@compass.no

+47 950 64 799

View profile

Om Hagen AS
Hagen AS er et familieeid selskap med hovedkontor og fabrikk i Stryn. De er i dag markedsleder i Norge innen tretrapper med rundt 140 ansatte og en omsetning på rundt NOK 270 MIO hvilket innebærer en vekst på nær 50% over de 5 siste årene. Virksomheten ledes av John Herman Foss Hagen. Selskapet har de siste årene satset mye på industriell teknologiutvikling for å effektivisere, skape høyere grad av fleksibilitet i produksjon, utvikle nye produkter og for å kunne møte morgendagens krav fra markedet. Parallelt med dette har de satset på å profesjonalisere salgsorganisasjonen ved å hente inn nye eksterne ressurser i sentrale roller i tillegg til å åpne showroom/butikker flere steder i landet.  

Les mer om Hagen AS her 

Vellykket rekruttering: Compass HRGs rolle i Hagens vekst 

Compass HRG har bistått Hagen AS med å rekruttere salgssjef/salgsdirektør, noe som resulterte i en vellykket opplevelse. Tidligere har Compass bistått Hagen ved rekruttering av blant annet selgere og regionssjef. Rekrutteringen av en dyktig salgssjef var en viktig del av Hagens fremtidsrettede forretningsstrategi da de ønsket å løfte salgsorganisasjonen samtidig som de rigget organisasjonen for videre vekst.  

Hagen AS legger ikke skjul på at de siste årene med stor vekst har krevd mye ressurser av organisasjon og ledelse, og ønsket om en å få inn en ekstern kandidat med solid bakgrunn klaffet ikke med en ellers travel hverdag. John Herman Hagen, administrerende direktør i Hagen AS, bestemte seg for å samarbeide med Compass HRG etter flere vellykkede rekrutteringer av sentrale roller i salgsorganisasjonen.  

Etter rekrutteringsprosessen ved Compass HRG uttrykte John Herman stor tilfredshet med sin erfaring. Han ble løpende orientert om fremdriften i prosessen og var involvert i beslutningene. Han hadde direkte samtaler med kandidater og berømmet Compass sin kvalitet i searcharbeid, evnen til å få frem gode kandidater og sin transparente dialog.  

– Det var imidlertid ingen særskilt enkel rekruttering, da det er stor konkurranse om de beste kandidatene i det norske markedet, legger John Herman til. 

John Herman berømmer også Compass sin researchtjeneste med «et apparat til å grave etter gull i uutforsket terreng», hvor Compass kommer i kontakt med flere potensielle kandidater, og innrømmer at det er fint å involvere spesialister i denne type arbeid. Dette gjorde at de fikk mange sterke kandidater å velge mellom.
 

En kulturmatch: Compass HRGs forståelse av Hagens identitet 

Ingen av kandidatene som Compass presenterte for Hagen ble diskvalifisert på grunn av manglende kulturell match. Compass viste evnen til å identifisere og forstå Hagens unike kultur. Bjørn Erik Graff, Managing Partner i Compass Norge uttaler:  

– Forståelsen av en virksomhets bedriftskultur og virkelig kunne matche det opp mot en kandidats erfaring, personlige egenskaper, verdier og motivasjon er sentralt for oss som jobber i Compass.

Ser frem til fremtidig samarbeid  

Compass har bistått Hagen i rekruttering av salgsledere og selgere over flere år. Begge parter opplever samarbeidet som en positiv reise. Bjørn Erik Graff skryter for øvrig av samarbeidet gjennom en spennende vekst og bransje å operere og levere i. John Herman ser frem til fremtidige samarbeid med Compass, og setter pris på Compass sin evne til å levere effektive og målrettede rekrutteringsløsninger.  Evnen til å forstå kulturen og behovet har hjulpet Hagen AS med å bygge en salgsorganisasjon for fremtiden.

«Compass vil for oss være en bro mellom kvalifikasjoner og ambisjoner». 

Om vår Executive Search-tjeneste

Når et selskap står overfor behovet for å styrke sin organisasjon med en nøkkelstilling, innser mange bedrifter at
de verken har tilstrekkelig tid eller kompetanse til å finne den ideelle kandidaten. Dette blir spesielt tydelig
når man
vurderer de potensielle konsekvensene av en feilrekruttering på ledernivå, som inkluderer økonomiske
kostnader, interne forstyrrelser og misfornøyde ansatte.  En utvelgelse gjennom et Executive Search-selskap skal
filtrere og sile ut den rette søkeren, men Compass’ Executive Search-tjeneste har i tillegg et stort og effektivt
research-apparat som spesialiserer seg på å identifisere og grave frem gode kandidater man aldri ellers ville
kommet over. Dette frigjør verdifull tid for oppdragsgivere som ofte mangler ressurser til selv å utføre en slik prosess. 

Les mer om moderne rekruttering

Blogg