26/01/2024

HR-direktør om viktigheten av bedriftskultur – på innsiden av Norges største bakehus

Vil du vite mer?

Bjørn Erik Graff

Managing Partner, Norway

beg@compass.no

+47 970 55 587

View profile

Om Per Ole Thorsen

Thorsen har 10 års erfaring som offiser i militæret, hvorav flere år med å trene og lære opp soldater ved Krigsskolen Gimlemoen, fra 1990 til 1992. Han var offiser i sambandet på Lillehammer i plikttjeneste frem til 1996, og tilbragte det siste året i Hærstaben ved Huseby Leir i Oslo.

Da han sluttet i Forsvaret gikk han til Manpower for å jobbe med rekruttering. Deretter gikk turen etter hvert videre til Haakongruppen som HR Manager/HR-leder for dagligvare. Karrieren fortsatte så til rollen som operativ HR-ansvarlig for industri i Ringnes. Før Bakehuset hadde Thorsen rollen som HR Manager i elektrokjeden Expert (nå Power). 

Dette er en kulturreise fra stolte, gode industrimiljøer til retail business (kjededrift), hvor kultur og verdier alltid har stått sentralt.

– Hvilke personlige egenskaper kreves for å kunne lykkes i rollen som HR–direktør?

Thorsen ser ut i lufta et øyeblikk og svarer: «Like å snakke med folk, være spørrende, søkende og interessert. Forstå hva folk i organisasjonen har behov for!» Han legger til at: «for å lykkes med utvikling på lang sikt må en lykkes med basic, riktig lønn til rett tid. Det er en avgjørende forutsetning. Videre det å bruke nok tid og ressurser til å jobbe med verdier og kultur – felleskap».

– Vi forstår at gamle bakevarer er lite interessant i et forbrukersamfunn som forventer ferske varer hver dag når det passer den enkelte. Hvordan fungerer dette i praksis for et det skal være brød og bakervarer i butikkene over hele landet?

Thorsen tar oss gjennom litt voksenopplæring, som om vi var rekrutter på Heistadmoen på 1990-tallet. Han forteller at dette er todelt. Det handler om produksjon og logistikk!

Når vi snakker om produksjonsområder gjelder følgende:

  • Første område er ferskproduksjon til neste dag. Alt lages basert på automatisert ordreopptak innen ca. kl. 14:00 samme dag. Da starter produksjonen av neste dags varer til butikk
  • Andre område er lettstekte produkter og bake-off som produseres til grossist. Dette skjer i all hovedsak på dagtid

 

Tid er kritisk i logistikken

Thorsen forteller at Bakehuset selv håndterer all distribusjon av dagsferske produkter til sine kunder. Dette skjer på nattestid slik at butikkene skal ha ferskt brød på plass ved åpning kl. 07:00. Andre produkter distribueres via grossist.

Thorsen uttrykker at han han egentlig er mest opptatt av folk. Dette har han med seg fra Forsvaret. «Det er folk som kan skape magien», uttaler Thorsen. Han forteller videre at historielinja frem til dagens Bakehuset er blitt til gjennom oppkjøp og sammenslåinger av flere bakerivirksomheter. Identitet og bedriftskultur er vesentlig for det Bakehuset som møter markedet i dag.

“Det er folk som skaper magien”

Kundeopplevelsen og verdibudskapet

Vi spør Thorsen om hvordan Bakehuset praktiserer strategier for kundeopplevelsen og verdiskapning. Når vi starter å snakke om disse tingene blir han engasjert.

«Det er ekstremt viktig å tenke opplevd ferskhet for kunde. Butikkene er våre fremste kunder, og ferske bakervarer er en av de få varekategoriene hvor en virkelig kan skille seg ut. Ferskhet handler om tid – kortest mulig tid fra produksjon til en vare som facer kunden».

Under Thorsen har Bakehuset fått på plass et verdibudskap, et sett verdier og en visjon som han mener er avgjørende for en ensartet og god bedriftskultur:

  • Verdibudskap: vi baker om natta for å gi deg glede om dagen!
  • Verdier: ekte, glødende, alltid forberedt og helt i front.
  • Visjon: fremst i alt vi gjør!

Det har gjennom de siste tiårene skjedd en konsolidering i bakeribransjen i Norge, og Bakehuset ble kjøpt av Norgesgruppen i 2012. Thorsen startet i rollen som HR-direktør allerede i 2013. Med Norgesgruppen i ryggen har Bakehuset opplevd en solid utvikling med en betydelig omsetningsvekst i samme periode.

 

Influencer-marketing har utløst enorme salg

Store deler av bakeprosessen, samt deler av pakkeprosessen, er blitt automatisert. Deler av produksjon er selvfølgelig fortsatt håndverk. Konditoriedelen er kanskje det fremste eksempelet på dette.

«Covid-perioden stilte store krav til både organisasjonen og til tilpasninger av produkter. Dette satte fart på en rekke produktutviklingsprosesser samtidig som vi opplevde et svært stort sykefravær. En krevende øvelse for organisasjonen, men vi kom oss gjennom, og har tatt ekstremt mye lærdom av dette», uttaler Thorsen.

Produkt- og konseptutvikling i 2023-24 skjer i tett nærhet med forbrukere og kjeder i Norgesgruppen. De fremste eksemplene de siste årene er fra influencer-marketing i samarbeid med Funkygine sine fiberbrød og Oskar Westerlins sjokoladeboller. Disse er blitt til kjempesuksesser. Instagram- og TikTok-kampanjene genererte salg av mer enn 50.000 boller i døgnet. «Det tok helt av, vi hadde ikke drømt om denne responsen!», sier Thorsen.

 

Rollen som HR-direktør

Vi spør HR-direktøren om hva han mener er viktig for å bli en vellykket HR-avdeling. Thorsen forteller at han opplever at HR er tett knyttet opp mot forretning. Det handler i stor grad om å støtte opp under målbilder og forretningsstrategier. HR som fagfelt blir således en viktig faktor for å kunne realisere mål og strategier.

Thorsens tre viktigste punkter for å skape kultur og for å skape suksess er:

  • å klare å løfte blikket og se helheten.
  • å lede fra front – ha ledere som tar ledelse!
  • å bygge egne ledere.

– Hva oppleves som spesielt utfordrende eller krevende i en industrivirksomhet som Bakehuset?

«Det kan periodevis være store utfordringer med sykefravær. Det svinger veldig. Det har svingt mye i etterkant av covid. På det beste var vi nede i 5 %».

– Hva er det beste med jobben?

«Folk! Alle folkene en har kontakt med fra ulike fagområder, kulturer, fra ekspedisjon til matteknologer. Det er utrolig givende å jobbe med en stor variasjon av mennesker, og å få dette til å fungere i en verdikjede», forteller Thorsen engasjert.

Suksesskriterium nummer 1: Å få folk fornøyd

«Jeg har lyst til å nevne et eksempel», fortsetter Thorsen. «For noen år siden hadde vi en brann på et av våre bakerier i Brumunddal en søndag. Vi opplevde at andre deler av organisasjonen tok tak og produserte for å dekke hele Innlandet!  Samtidig, allerede dagen etter, mandagen, dekket vi 70 % av forbruket. Folk pendlet fra Brummundal til Oslo for å bidra og levere. Det skapte en utrolig stolthet og en sterk lagfølelse».

Virksomheter som Bakehuset har også et større samfunnsansvar, nemlig lærlinger. «Lærlinger er svært viktig for å utvikle fagfolk. I tillegg er dette et utvidet samfunnsansvar for å gi unge folk fagmuligheter. Unge utenfor arbeidslivet kan i en virksomhet som Bakehuset få arbeidspraksis og komme inn i arbeidslivet. Dette kan ses på som et utvidet bilde på bærekraft, med fokus på mennesker», avslutter Thorsen.

Til slutt den faste spalten – musikk og vin

Thorsen er glad i svært variert musikk. Han bryr seg ikke om tekst – det er melodien han er opptatt av. Favorittartist er Freddie Mercury og Queen, og han så dem i Stockholm i 1986, året etter Live Aid-konserten. «Det var magic! Kommer aldri til å glemme opplevelsen sammen med gode kompiser. Husker også at Treat og Gary Moore var warm-up for Queen». Thorsen avslutter den hyggelige praten med at det er italiensk rødvin til mat og kos som er å foretrekke.

Les mer om moderne rekruttering

Blogg