Vi är Danmark

Köpenhamn
Rigensgade 11, 2. sal
DK-1316 København K
+45 70 20 12 75
Mail: compass@compasshrg.com

Aarhus
Sommervej 31B, 1. sal
DK-8210 Aarhus V
+45 70 20 12 75
Mail: compass@compasshrg.com

Gör mer och gör det hela tiden lite bättre

Vi på Compass gillar synsättet att det inte bara finns ett enda vedertaget arbetssätt att förlita sig på. Vi tror på tanken att erbjuda ett ramverk inom vilket vi sedan agerar. Ett ramverk som inte dikterar utan snarare inspirerar. Som fungerar som stöd när så behövs. Som uppmuntrar människor att göra mer och göra det bättre. Ett ramverk som är individuellt tolkat men kollektivt genomfört.

Träffa ditt team