Jurist

Jurist

Finansiel Stabilitet

Interesserer du dig for den finansielle lovgivning og har du et højt fagligt niveau? Så læs videre om denne spændende stilling i Finansiel Stabilitet i krydsfeltet mellem den finansielle sektor og staten. 

Dine opgaver

Omdrejningspunktet som jurist i Juridisk Sekretariat, der består af 7 dygtige jurister, er juridiske problemstillinger inden for det finansielle område i krydsfeltet mellem den finansielle sektor og staten. Opgaverne i stillingen spænder bredt og omfatter blandt andet:

  • Restrukturering og afvikling af finansielle virksomheder, herunder udarbejdelse af afviklingsplaner for finansielle institutter/fondsmæglerselskaber samt vedligeholdelse af beredskab.
  • Lovgivningsarbejde (også internationalt) og regelfortolkning i øvrigt.
  • Direktions- og bestyrelsesbetjening for Finansiel Stabilitet og de 8 datterselskaber.
  • Ministerbetjening i f.t. Erhvervsministeriet, hvor der fx skal gives input til forskellige spørgsmål eller sager.
  • Administration af indskyder- og investorgarantiordningen, herunder besvarelse af spørgsmål i juridisk kontekst fra borgere pr. e-mail/tlf.
  • Pressebetjening/kommunikation.

Stillingen indebærer løsning af opgaver, hvor der er løbende kontakt til eksterne parter som Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Nationalbanken, eksterne advokater osv., men også øvrige kolleger fra andre faggrupper på tværs af organisationen i Finansiel Stabilitet.

Din profil

Du har et højt fagligt niveau og har erfaring/interesse for at arbejde med lovgivningsarbejde, fortolkninger, udarbejdelse af juridiske oplæg, notatskrivning, ministerbetjening, borgerbetjening osv. Gennem din karriere har du fået erfaring med at håndtere komplekse juridiske problemstillinger med en løsningsorienteret tilgang.

Som person arbejder du selvstændigt og tager ansvar for, at dine opgaver bliver løst – ligesom du trives med at indgå i et team med andre dygtige jurister. Du er grundig og har gode mundtlige/skriftlige kommunikationsevner.

Vi tilbyder

Hos Finansiel Stabilitet bliver du en del af et fagligt udfordrende miljø fyldt med spændende og samfundsvigtige opgaver. Vi lægger betydelig vægt på højt fagligt niveau og gode kommunikationsevner, ligesom organisationen er præget af en ordentlig omgangstone og godt humør.

Finansiel Stabilitet har i hele sin levetid været i løbende forandring, hvilket stiller krav til omstillingsparathed og nytænkning. Til gengæld opstår der løbende mulighed for at blive involveret i at løse spændende nye juridiske opgaver. Der kan i perioder være meget travlt, men i dagligdagen lægger vi vægt på, at der er god work-life-balance.

Løn og ansættelse sker med udgangspunkt i gældende overenskomst med Finansforbundet.

Interesseret i et job hos en finansiel organisation med en vigtig samfundsmæssig opgave?

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Konsulent, Magnus Wedel eller Partner, Anita Blinkenborg på +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet blev stiftet i 2008 under den finansielle krise og er i dag en selvstændig offentlig virksomhed med p.t. 47 ansatte. Virksomhedens formål er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om en indskyder- og investorgarantiordning samt varetage opgaver og beføjelser, der i øvrigt er tillagt Finansiel Stabilitet ved lov eller af erhvervsministeren.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: København
Reference: 2104.564
Virksomhed:Finansiel Stabilitet