15/02/2024

God kemi og god kommunikation

Case: VKST

Vil du vide mere?

Thorsten Andersen

Director, Denmark

ta@compasshrg.com

+45 61 20 28 03

View profile

Vores samarbejde med VKST havde sin begyndelse i 2020 og har siden da omfattet en bred vifte af opgaver, fra assessment til rekruttering.

Gennem 2023 udvidede vi vores engagement ved at hjælpe med rekrutteringen til flere økonomiske stillinger, og da deres HR-manager besluttede sig for at søge nye udfordringer, blev vi betroet opgaven med at finde en værdig efterfølger. I den forbindelse har vi talt med den tidligere HR-chef og daværende ansættelsesansvarlige, Thomas Bay Jensen, for at få hans perspektiv på rekrutteringsprocessen og vores samarbejde.

Effektiv kandidatudvælgelse i Client Portal

Gennem årene har vores anvendelse af platformen ‘Client Portal’ betydeligt forbedret måden, som vi præsenterer kandidater for vores kunder på. Denne platform giver kunderne mulighed for at få et dybdegående overblik over kandidatfeltet, hvilket optimerer udvælgelsesprocessen.

Denne metode til kandidatpræsentation har været en succes lige fra starten, hvilket Thomas Bay Jensens erfaringer vidner om. Om sin oplevelse med platformen og Thorsten Andersen, Director i Compass udtaler han: “Jeg fik muligheden for at gennemgå kandidaterne på jeres platform. I den forbindelse afholdt vi et fælles møde på Teams, hvor Thorsten, Mads Birk Kristoffersen og jeg deltog. Thorsten foretog en meget omhyggelig gennemgang af kandidaterne, hvilket resulterede i, at vi udvalgte fem potentielle kandidater.”

Thomas Bay Jensen fortsætter: “Thorsten bidrog yderligere ved at give os et klart og nuanceret billede af hver kandidat gennem hans grundige profilanalyser, detaljerede beskrivelser, og personlige førstehåndsindtryk. Dette sikrede, at vi var godt forberedte inden de individuelle samtaler. Samlet set følte jeg, at introduktionen til kandidaternes kompetencer var grundig og informativ, hvilket gav os en følelse af at få fuld valuta for pengene.”

Denne tilgang sikrede, at Thomas og resten af teamet hos VKST var grundigt forberedte før de indledende møder med kandidaterne. Mere vigtigt gav det dem direkte indflydelse på beslutningsprocessen om, hvilke kandidater der skulle videre til samtale. Dette aspekt af ‘Client Portal’ understreger vigtigheden af en struktureret og gennemsigtig udvælgelsesproces, som ikke blot fremmer en effektiv rekrutteringsproces, men også sikrer, at kunderne er fuldt engagerede og velinformerede gennem hele forløbet.

Tryghed og professionalisme i rekrutteringsprocessen

Thomas Bay Jensens oplevelse med rekrutteringsprocessen understreger vigtigheden af tryghed og professionalisme, når man navigerer i landskabet af potentielle kandidater. “Jeg følte mig tryg i processen, takket være Thorsten. Han er dygtig til at skitsere, hvor vi står i processen, og formår samtidig at præsentere kandidaterne på en fremragende måde. Hvad er det, vi står med? Hvad får vi, hvis vi vælger en bestemt kandidat? Disse overvejelser var afgørende for at nå frem til de fysiske møder, hvor Mads og jeg i høj grad stod for afviklingen. Thorsten indledte, men herefter var det primært Mads og jeg, der stod for selve interviewene med kandidaterne.”

”Denne arbejdsfordeling syntes at passe godt med Thorstens rolle, idet det gav ham mulighed for at være mere i en observerende rolle og efterfølgende bidrage med værdifuld assistance og sammenfatte vores observationer. “Hvad observerede vi egentlig under de forskellige sessioner?” spørger Thomas retorisk, hvilket fremhæver den grundige og reflekterende tilgang, der blev anvendt gennem hele udvælgelsesprocessen.

Thorstens evne til klart at definere hver fase af processen, kombineret med hans ekspertise i at præsentere kandidaterne, sikrede en struktureret og effektiv tilgang til rekruttering. Ved at overdrage ansvaret for de direkte interviews til Mads og Thomas, kunne hver part fokusere på deres styrker, hvilket sikrede en dybdegående og nuanceret vurdering af hver kandidat. Denne metode fremmede ikke kun en følelse af tryghed og kontrol over processen, men også en dybere forståelse af kandidaternes potentielle bidrag til virksomheden.

I sidste ende er det kombinationen af klar kommunikation, omhyggelig planlægning og fokuseret samarbejde, der skaber en tryg og professionel ramme omkring rekrutteringsprocessen, hvilket er afgørende for at træffe de bedst mulige beslutninger.

Opdag forskellen: ”God kemi og god kommunikation”

Thomas Bay Jensen reflekterer over sin erfaring med Compass Human Resources Group og starter med at anerkende: “Overordnet set var det en meget positiv proces.” Han tilføjer: “Ved fælles indsats lykkedes det os at finde den helt rigtige kandidat. Hanne Hebsgaard Steinmetz har været en fremragende tilføjelse til vores vækstorganisation, hvor hun har formået at opfylde både rum og rolle med sine kompetencer,” hvilket illustrerer effekten af en velafstemt rekrutteringsindsats.

Denne positive oplevelse udspringer af vores tilgang, hvor vi nøje afstemmer vores indsats med kundens behov, suppleret af vores dybdegående kendskab til kandidatmarkedet. “Først og fremmest bemærkede jeg et godt og bredt udvalg af ansøgere,” hævder Thomas, hvilket understreger vigtigheden af at have adgang til en velstruktureret introduktion til kandidaternes kompetencer. Denne praksis muliggør informerede beslutninger baseret på en grundig forståelse af kandidaternes potentiale.

Hos Compass er vi dedikerede til at sikre en gnidningsfri og tillidsfuld rekrutteringsproces. Thomas Bay Jensen bekræfter dette med ordene: “God kemi, god kommunikation, ingen bekymringer, ingen udfordringer. Det spillede.” Vores erfaring og succes med at rekruttere ledere og højt specialiserede fagfolk hvert år, understreger vores rolle som en troværdig partner i jagten på ledertalenter, der kan føre en organisation videre. Thomas fremhæver et væsentligt punkt for fremtidigt samarbejde: “For at jeg ville overveje at bruge Compass igen, skal der være et klart behov for at finde en leder til organisationen.”

Vores forpligtelse til at forstå både kundens og kandidatens individuelle behov, sammenkoblet med vores engagement i at udvikle betydningsfulde relationer sikrer, at vi ikke kun formår at matche kvalificerede kandidater med de rette roller, men også skaber positive og værdiskabende oplevelser for alle involverede. Det bestræber vi os altid på og udtalelsen fra Thomas Bay Jensen bekræfter, at det også er oplevelsen fra ansættende leders side.

VI FORBEREDER DIG PÅ MORGENDAGENS UDFORDRINGER

Vores blog