20/04/2021

Työpaikan vaihtamisen juurisyyt – Osa 4/16 – Vahva yrityskulttuuri

Blogisarjamme “Työpaikan vaihtamisen juurisyyt” edellisessä osassa puhuimme siitä, miten joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet omassa työssä ovat nykyään yksi ensimmäisistä asioita, jotka nousevat esille suorahakusoitoissa.

Kevään aikana julkaistavassa blogisarjassamme käsittelemme tekijöitä, jotka uusissa työnantajissa houkuttelevat, sekä tekijöitä, jotka ajavat nykyisestä työpaikasta pois.  Blogisarjamme aiheet ja tulokset perustuvat tutkimukseen, jonka teimme viime vuonna, jossa kysyimme 437:n työnhakijan mielipiteitä edellä mainittuihin tekijöihin.

Tässä osassa keskitymme vahvaan yrityskulttuuriin.

Pyysimme kyselymme vastaajia sijoittamaan listaamamme seitsemän vetotekijää (eng. ”pull-factors”) tärkeysjärjestykseen, jossa ensimmäiseksi sijoitettu tekijä on työnhakijalle keskeisin, kun hän valitsee itselleen uutta työnantajaa ja viimeiseksi sijoitettu vähiten tärkeä.

Vahva yrityskulttuuri määriteltiin kyselyssämme  jaettuihin arvoihin, asenteisiin, standardeihin ja uskoihin, jotka luonnehtivat organisaation jäsenet sekä määrittelevät työympäristön.

Alla olevasta taulukosta näkyy tekijän ”Vahva yrityskulttuuri” vastausjakauma.

Taulukosta ilmenee siis miten tärkeänä vastaajat ovat pitäneet vahvaa yrityskulttuuria uravalintoja tehdessään.. Kuten taulukosta näkyy, sijoitettiin yrityskulttuuri suurimmilta osin tärkeysjärjestyksessä häntäpäähän. Yrityskulttuuria ei lähtökohtaisesti pidetty tärkeänä tekijänä uutta työnantajaa valitessa.

Vahva yrityskulttuuri sijoitettiin keskiarvoltaan sijalle 4,5/7 vastaajien arvioidessa uuden työnantajan houkuttelevuutta. Tämä oli kaikista tekijöistä kaikista alimmaiseksi sijoitettu. 56 % vastaajista sijoitti tämän tekijän kolmen vähiten tärkeimmän joukkoon ja 19,1 % kaikista vähiten merkittäväksi.

Joka kymmenes vastaaja (10,2 %) sijoitti kuitenkin vahvan yrityskulttuurin kaikista tärkeimmäksi tekijäksi uutta työnantajaa valitessa. Uskomme että vahvan yrityskulttuurin alhainen sijoitus selittynee sillä, että kulttuuria on usein vaikea kommunikoida, sillä kyse on kokemuksista.

Useimmat yritykset kommunikoivat myös kulttuuriaan hyvin samalla tavalla, joten sitä ei pidetä erottavana tekijänä eikä välttämättä myöskään rehellisenä.

”Yrityskulttuuri on erittäin tärkeää. Jos siihen pystyy suhtautumaan oikein, tarkoittaa se yleensä korkeaa työtyytyväisyyttä, mikä puolestaan auttaa päivittäisessä työssä. Hyvä yrityskulttuuri antaa myös työntekijälle energiaa lähteä tavoittelemaan korkeampia tehtäviä tai muita uramuutoksia yrityksen sisällä” – Kyselyyn vastannut

Yrityskulttuurin merkitys on kuitenkin hyvä pitää mielessä rekrytointeja ajatellen ja kuten yllä olevasta lainauksesta näkyy, on vahvalla yrityskulttuurilla paljon positiivisia vaikutuksia sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

 Kysyimme Partneriltamme Ville Lapilta, miten yrityskulttuuria voi kommunikoida ja tuoda esille läpinäkyvästi ja erottuvasti rekrytointitilanteessa.

”Kulttuuri ei ole ainoastaan ihmisiä yhdistävä asia, vaan myös ihmisistä muodostuva asia. Tästä johtuen, kulttuuri pitäisi päästä itse aistimaan, sillä sitä ei oikein voi viestinnällä välittää uskottavasti. Kulttuuria voi siksi työhaastattelutilanteessa ja rekrytointiprosessissa tuoda paremmin esille, jos prosessiin ja haastatteluihin voi sisällyttää useamman ihmisen.”

 

Julkaisemme löydöksiämme sekä ajatuksiamme kevään aikana blogisarjan muodossa ja käsittelemme jokaisessa osassa yhtä tiettyä tekijää.

Blogisarjan ensimmäisessä puoliskossa käsittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan, eli niin sanottuja vetotekijöitä. Jälkimmäisessä puoliskossa paneudumme työntötekijöihin, eli niihin asioihin, jotka ajavat työntekijän nykyiseltä työpaikalta pois.

Järjestämme kevään aikana erilaisia roundtable-keskusteluja HR- ja rekrytointi-ammattilaisille, joissa vaihdamme ajatuksia sekä käymme läpi kyselymme löydöksiä tarkemmin.

Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa keskusteluihin: ota yhteyttä meihin compass@compasshrg.fi, niin kerromme asiasta lisää!

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI