16/02/2024

Kandidater vil ikke bli kødda med! – en kommentar

Vil du vite mer?

Bjørn Erik Graff

Managing Partner, Norway

beg@compass.no

+47 970 55 587

View profile

I utgangen av januar 2024 publiserte våre kollegaer i Compass Sverige en undersøkelse som handlet om hvordan kandidater ønsker å oppleve en rekrutteringsprosess og rekrutterere.

190 respondenter gav et tydelig svar. De verdsetter effektive, tydelige og transparente prosesser!

Vi jobber med innsikt for å optimalisere kandidatreisen:
Les mer om aspektene kandidater verdsetter

Jeg er overbevist om at norske kandidater har de samme preferansene. Blir du pitchet for en jobb eller søker en jobb – du vil vite om du er en preferert kandidat for stillingen. Tydelig forventningsavklaring og informasjon om fremdrift, hva som er neste steg og hvem som er involvert vekker tillitt. Tydelighet gir tillit til prosess og rekrutterer.

Headhunting i dag handler mye om matchmaking. Det er to parter som skal føres sammen for å finne ut om det er en «match made in heaven». De fleste ansettelser kan dog ikke omtales som nettopp dette, men det skal være et positivt resultat for begge parter. Ikke kun transaksjonelt, men mennesker skal jobbe sammen og er avhengige av en positiv kjemi med gjensidig respekt, nysgjerrighet, motivasjon og vilje til å jobbe mot felles mål.

Hva med oss som hodejegere?

Kandidater i dag vil ikke oppleve å bli lokket inn i noe, bli solgt noe som ikke holder vann. De vil ikke bli kødda med! Dette setter krav til at vi som jobber med rekruttering har satt oss inn i stillingen og selskaper vi jobber på vegne av. Vi må forstå konteksten, situasjonen, mulighetsrommet og utfordringene som ligger til rollen. Videre forteller funn fra den svenske undersøkelsen at kandidater forventer at vi som hodejegere har gjort hjemmeleksa. Vi har satt oss inn i deres spesifikke bakgrunn. Vi må mao kunne ha en klar oppfatning om hvorfor vi kontakter nettopp dem! Dette krever kunnskap, erfaring og en god evne til både å lytte og å formidle.

Kilde: Compass SE, kandidatundersøkelse

Gjensidig tillit er grunnleggende og sentralt for at både kandidater og oppdragsgivere skal være interessert i å jobbe med oss. Vil du vite hvordan vi i Compass jobber? Ta kontakt på 970 555 87 eller beg@compass.no

Hvorfor Compass?

FORNØYDE KUNDER

Nesten 80 prosent av oppdragene våre kommer fra tidligere kunder. Vi gjør alltid vårt beste for å levere over forventning og vi jobber til vi når målet. Mange kandidater kommer ofte tilbake som kunder senere i karrieren.

VERDIBASERT

Vi er verdidrevne. Verdiene styrer hvordan vi jobber og uttrykker oss i dialog med både oppdragsgivere og kandidater. Våre verdier er: Integritet, kompetanse og innovasjon.

Compass overholder juridiske og forskriftsmessige krav, f.eks. GDPR og databeskyttelse.

TILLITT SOM RÅDGIVER

Vi har lang erfaring med rekruttering av ledere, linjeledere og spesialister i ulike bransjer.

Forretningssans og kunnskap om bransjer og organisasjoner gjør oss verdifulle som pålitelige rådgivere.

ERFARING OG KAPASITET

Compass har seniorkonsulenter med ledererfaring fra ulike bedrifter og bransjer. Våre ansatte innen analyse og research har alle høyere utdanning. De fokuserer på roller, bransjer og sektorer og bygger spesialistkompetanse.

VÅR REKRUTTERINGSPROSESS

Vår prosess er utviklet og utprøvd i markedet i mer enn 30 år. Vi tar ansvar og styrer hele prosessen. Vi holder deg som kunde oppdatert og involvert. Alle konsulenter er sertifiserte brukere av verktøy/ testverktøy fra AON assessment.

Det kan være gull verdt å ha en profesjonell hodejeger eller to i nettverket ditt. Men hvordan oppdager du om henvendelsen er seriøs? Og hvordan sorterer du ut støy?

4 tips til å vurdere en seriøs henvendelse fra en hodejeger

Les mer om moderne rekruttering

Blogg