21/12/2021

Norsk økonomi går for full maskin på tross av covid-19. Hvor går dette videre?

Vil du vite mer?

Bjørn Erik Graff

Managing Partner, Norway

beg@compass.no

+47 970 55 587

View profile

Vi har passert 4. søndag i advent og det er på tid å gjøre opp status for 2021. Pandemien har preget oss stort de siste 2 årene. Samtidig har vi opplevd en optimisme og vekst gjennom 2021 i arbeidsmarkedet vi sjelden har sett maken til. Det var vanskelig å kunne forutse ved inngangen til 2021 at den norske økonomien og arbeidsmarkedet skulle ta seg inn igjen så raskt, og så bredt.

Høyere rente – høyere forventninger

Vår gode kunde, Norges Bank, uttrykker det slik når de nå har besluttet å øke styringsrenten i Norge, «Oppgangen i norsk økonomi har fortsatt i H2. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen anslås å være over et normalt nivå. De siste ukene har antall nye smittede og koronarelaterte sykehusinnleggelser økt til de høyeste nivåene så langt i pandemien. Smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Vi kan forvente oss et høyere rentenivå i 2022. Det er et tegn på at norsk økonomi går meget godt. Dette vil ha en smitteeffekt på den norske krona, som da vil styrke seg. Dette er selvfølgelig hyggelig for nordmenn som igjen vil reise på ferie til utlandet. For norsk eksportindustri kan dette bli en utfordring med tanke på økt valutakurs og mindre konkurranseevne. Norges Bank sier også at vi kan forvente en stigende lønns- og prisvekst i det kommende året. Vi som jobber med rekruttering av ledere og spesialister har merket en økende lønnsforventninger blant kandidater gjennom høsten. Dette skyldes et brennhett arbeidsmarked for svært mange disipliner. Det ser ut som vi er inne i en tid hvor det er knapphet på kompetanse, knapphet på råvarer på grunn av logistikkutfordringer i verdenshandel, og sist, men ikke minst, en økende pris på energi i Norge.

Det går svært godt i Norge, vi er utrolig heldige som er i en situasjon med solide statsfinanser, høy kompetanse i arbeidskraft og stor sjanselikhet i samfunnet. Jeg vil påstå at det skal sterk ryggrad til for å bære suksess!

Et spennende år for Compass

Vi i Compass i Norge opplever vårt sterkeste år i 2021. Vi har bidratt til at mange av våre kunder har fått på plass svært mange ledere og spesialister i viktige roller. Kunder vokser, og vi har bidratt sterkt til deres suksess. Det har vært travelt, men også utrolig gøy. Det er en entusiasme, det er et momentum som gir masse positiv energi.

På det andre siden har det vært krevende å fylle mange posisjoner. Det er et utrolig jobbmarked for attraktive kandidater, og arbeidsledigheten i Norge er tilbake på 2-tallet. Noen ganger har det tatt lang tid, andre ganger må vi skuffe oppdragsgivere og si at dessverre, vi har fortsatt ingen løsning på dette! Vi ser at attraktive kandidater har mange valgmuligheter og tilbud på handa. Det var krevende å være attraktiv som arbeidsgiver før pandemien. Det er enda mer krevende i dag og det blir ikke lettere i 2022! Kampen om attraktive hoder er hard. Jeg spår at den blir enda hardere i 2022. Det vil være et stort behov for våre tjenester i 2022.

Riktig God Jul og riktig Godt nytt år til alle våre kandidater og forretningsforbindelser       

Bjørn Erik Graff, Managing Partner

Les mer om moderne rekruttering

Blogg