11/05/2024

Miten vastuullisuus ja monimuotoisuus näkyvät johtoryhmissä

Compass HRG tutki 138 suomalaisen pörssiyrityksen johtoryhmien kokoonpanot. Kysyimme: kuinka monimuotoisia johtoryhmät ovat ja kuinka hyvin vastuullisuus näkyy johtoryhmissä.

Haluatko tietää lisää?

Göran Hernberg

Managing Director, Finland

goran.hernberg@compasshrg.fi

+358 10 320 2410

View profile

Vastuullisuus ja monimuotoisuus herättävät nyt paljon keskustelua yrityksissä ympäri maailman. Vaikka taloudessa saattaa olla turbulenssia, ei kisa osaajista ole kadonnut. Yritykset tekevätkin investointeja vastuullisuuteen ja monimuotoisuuteen juuri houkutellakseen osaajia, mutta samalla näillä teemoilla on vaikutusta myös tuloksentekokykyyn ja innovaatioihin.

Compass HRG teki selvitystä suomalaisten pörssiyritysten johtoryhmien kokoonpanosta. Halusimme ymmärtää paremmin, miten vastuullisuus ja monimuotoisuus näkyvät suomalaisten pörssiyritysten johtoryhmissä. Tulokset perustuvat 138 pörssinoteeratun suomalaisyrityksen julkiseen dataan.

 

Yllä kuvattuna kuinka monessa suomalaisen pörssiyrityksen johtoryhmässä kyseinen positio on edustettuna. Huom. taulukosta jätetty pois erilaiset liiketoimintajohtajat.

 

 

Noin joka neljännessä johtoryhmässä istuu vastuullisuudesta vastaava henkilö

Vastuullisuudesta vastaava henkilö istui noin 25% pörssiyritysten johtoryhmistä. Usein vastuullisuus oli yksi vastuualueista, usein henkilö vastasi myös esimerkiksi HR:stä, markkinoinnista tai viestinnästä.

Muutamilla yrityksillä on täysin dedikoitu vastuullisuusjohtaja: esimerkiksi Cargotecilla johtoryhmässä istuu kestävän liiketoiminnan kehitysjohtaja ja Roviolla Chief Sustainability Officer. Jälkimmäisen vastuualueeksi kuvaillaan Rovion verkkosivuilla yrityksen strategian ja liiketoiminnan kestävyyden johtaminen, johon kuuluvat myös monimuotoisuuden aspektit.

“Monimuotoisuus on ennen kaikkea yrityksille mahdollisuus, jopa kasvun edellytys. Monelle yritykselle ulkomaalainen työvoima on elinehto, koska suomalaisia osaajia ei vain riitä. Ja tämä on trendi, joka vain kasvaa tulevaisuudessa”, sanoo Göran Hernberg, Compass HRG Suomen toimitusjohtaja.

EU:n raportointivaatimukset näkyvät myös johtoryhmissä. Esimerkiksi sijoitusyhtiö CapManilla on niin ikään vuodesta 2021 istunut johtoryhmässä ESG-vastaava.

“ESG-vaatimukset ovat EU:n lainsäädännön puolelta arjen realiteetti, joka ohjaa yrityksiä ottamaan vastuullisuuden huomioon korkeimmalla mahdollisella tasolla”, jatkaa Hernberg.

 

 

Yllä kuvattuna miten sukupuolet jakautuvat suomalaisten pörssiyhtiöiden eri rooleissa.
Huom. taulukosta jätetty pois erilaiset liiketoimintajohtajat.

 

 

HR istuu liki 60 % johtoryhmistä

Monimuotoisuus ja DEI-asiat (diversity, equality and inclusivity) ovat usein myös HR-johtajan tontilla. Suomalaisten pörssiyritysten johtoryhmissä on HR yllättävänkin kohtuullisesti edustettuna: HR oli edustettuna liki 60 prosentissa johtoryhmistä.

Henkilöstöasiat olivat jonkin verran niputettuina samalle johtajalle esimerkiksi talouden ja IT:n kanssa tai viestinnän ja vastuullisuuden kanssa.

“HR:n edustavuudesta ei vielä voi päätellä juuri, onko monimuotoisuus johtoryhmän agendalla. Mutta kyllä tämä osoittaa, että on todennäköistä, että monimuotoisuudesta keskustellaan monessakin johtoryhmässä HR:n johdolla”, sanoo Hernberg.

Johtoryhmät itsessään edelleen miesvoittoisia, HR-johtaja on kaikista todennäköisimmin nainen

Johtoryhmän edustajista keskimäärin 26,6% oli naisia ja 73,3% miehiä. Kaikista johtoryhmän edustajista HR-johtaja oli todennäköisimmin nainen. 82,5% HR:ää edustavista johtajista oli naisia. Naisvaltaisia olivat myös markkinointi ja viestintä (66% johtajista naisia) ja vastuullisuus (71% naisia). 

Tasaisin jakauma näyttäisi olevan lakiasioiden johtajissa, heistä naisia oli 51,16%. Toimitusjohtajista alle 10% toimitusjohtajista oli naisia. Kaikista vähiten naisia oli kuitenkin IT:stä vastaavan johtajan paikalla: kaikista suomalaisista pörssiyrityksistä joiden johtoryhmissä IT tai teknologia oli edustettuna, vain yhdessä yrityksessä tässä positiossa oli nainen.

Miten lisätä monimuotoisuutta yrityksessä tai vaikka johtoryhmässä?

Compass HRG on auttanut yrityksiä kohti monimuotoisuutta. Göran Hernberg on sitä mieltä, että tärkein asia yritysten monimuotoisuuden lisäämiseen on yksinkertaisesti asiasta puhuminen ja ihmisten ennakkoluulojen muokkaaminen yritysten sisällä.

“Kokemukset vieraskielisistä kollegoista monesti ruokkivat hyviä kokemuksia, ja ihmisten mieli avartuu. Olisi myös tärkeätä saada koulu-ikäisiä tyttöjä kiinnostumaan miesvaltaisista aloista ja toisin päin”, Hernberg sanoo. Hän viittaa siihen, että monilla aloilla on toinen sukupuoli on selkeästi yliedustettuna.

“Tätä asiaa ei muuteta sormia napsauttamalla vaan se työ pitää tehdä ruohonjuuritasolla jo ylä-asteikäisille koululaisille, jolloin ensimmäisiä ratkaisuja tehdään ammatin valinnan suhteen”, hän korostaa.

Miten anonyymi rekrytointi edesauttaa moninaisuutta

Anonyymi rekrytointi on yksi konkreettisin tapa ryhtyä lisäämään monimuotoisuutta yrityksessä. Anonyymissä rekrytoinnissa pyritään häivyttämään kaikki ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai vakaumukseen liittyvät tekijät.

Rekrytoiva esihenkilö joutuu siis keskittymään vain hakijan työkokemukseen ja taitoihin. Tällä pyritään poistamaan ennakkoluulojen aiheuttamaa karsintaa kuten esim. ikärasismia, sukupuolisyrjintää tai muuta vastaavaa syrjintää.

“Asia on moniuloitteisempi kuin vain se, että ei näe ikää tai nimeä CV:ssä. Anonyymi rekrytointi on terveellä tavalla lisännyt yrityksissä keskustelua monimuotoisuudesta ja rekrytointiin vaikuttavista tiedostamattomistakin ennakkoasenteista,” Hernberg kertoo.

Metsä Group on harjoittanut anonyymiä rekrytointia jo vuosia ja pystynyt näin kasvattamaan naisten osuutta kaikista palkatuista työntekijöistä 16% vuodesta 2021. Compass HRG on ollut mukana monessa anonyymissä prosessissa sekä Metsä Groupille että muille asiakkaille ja on kerännyt paljon kokemusta ja oppia aiheeseen liittyen.

 

 

 

Haluatko lisää tietoa monimuotoisuuden kasvattamisesta organisaatiossanne? Lataa whitepaper, jossa kerromme muun muassa laajemmin Metsä Groupin DEI-arjesta.

Lue lisää DEI:stä ja monimuotoisuudesta

Piditkö artikkelistamme? Tilaa alta uutiskirjeemme ja saat trendiraportit, case studyt ja markkinan kuulumiset sähköpostiisi!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI