25/10/2023

Onnistunut rekrytointi: mitä työnhakijat todella haluavat?

Rekrytointiprosessi on keskeinen askel yrityksen ja työnhakijan välisessä suhteessa, joka määrittää molempien polkuja pitkälle tulevaisuuteen. Kokemukset rekrytointiprosessista ovat vaihtelevia ja vaikka jokaisen kokemus on yksilöllinen, on olemassa tiettyjä tekijöitä, jotka tekevät prosessista toimivan ja miellyttävän sekä rekrytoivan tahon että työnhakijan näkökulmasta.

Tämä artikkeli kokoaa yhteen lähes 190 vastaajan näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan vaihtamiseen sekä siihen, mitä he arvostavat rekrytointiprosessissa.

 

Joustavuus, edut sekä palkka kiinnostavat

Mitkä asiat vetävät ihmisiä puoleensa, kun lähdetään miettimään työpaikan vaihtamista tai mahdollisuutta vaihtoon tarjotaan suorahakukonsultin toimesta? Tärkeimpinä esiin nousivat esiin joustavuus, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä palkkaus. Noin 30 % vastaajista asetti työn joustavuuden sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön tärkeimmäksi tekijäksi. Lähes 64 % vastanneista puolestaan nosti kilpailukykyisen palkkauksen kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon.

Innovaatiojohtajuus omalla alalla nähtiin puolestaan vähiten tärkeänä vetoavana tekijänä. Muita hieman vähemmän tärkeiksi koettuja tekijöitä olivat yrityksen sosiaalinen vastuullisuus, vahva yrityskulttuuri sekä hyvät mahdollisuudet urakehitykseen.

Vastaajia pyydettiin asettamaan tekijät tärkeimmästä (1) vähiten tärkeään (7).

Mitkä tekijät sitten ajavat vaihtamaan työpaikkaa? Selkeään kärkeen nousi kokemus huonosta johtajuudesta. Huonon johtajuuden tärkeimmäksi työntäväksi tekijäksi arvotti noin 38 % vastaajista. Huonon palkan ja huonot edut näkivät työntäviksi tekijöiksi ainoastaan noin 7 % vastaajista. Huonoksi koettua palkkaa tärkeämmiksi tekijöiksi nähtiin esimerkiksi henkilökohtaisten kehitysmahdollisuuksien puuttuminen, heikko yrityskulttuuri ja sekä yritystoiminnan väärä suunta.

Yrityksen sosiaalinen vastuu ja eettiset standardit eivät puolestaan näyttäneet juurikaan vaikuttavan lähtemispäätökseen sen ollessa vähiten tärkeä tekijä. Sen asetti kolmen tärkeimmän kriteerin joukkoon ainoastaan noin kymmenes vastaajista.

Vastaajia pyydettiin asettamaan tekijät tärkeimmästä (1) vähiten tärkeään (9).

Kommunikaatio ja avoimuus avaimena onnistuneeseen rekrytointiprosessiin

Rekrytointiprosessissa ylivoimaisesti eniten arvostettiin läpinäkyvyyttä koskien muun muassa palkkatasoa, tavoitteita sekä tulevan roolin vastuita. Tärkeimmäksi tekijäksi läpinäkyvyyden arvotti yli puolet vastaajista.

Tärkeänä nähtiin myös se, että yritys on tutustunut huolellisesti hakijan taustaan sekä kommunikoi selkeästi prosessin etenemisestä. Hakijat toivovat myös, että haastattelut pidettäisiin kasvokkain, mutta tulevaan tiimiin tutustumista ei nähty kovinkaan merkityksellisenä osana rekrytointiprosessia.

Vastaajia pyydettiin asettamaan tekijät tärkeimmästä (1) vähiten tärkeään (11).

Muun muassa tällaisia kommentteja vastaajat antoivat kysyttäessä millainen heidän mielestään on hyvä rekrytointiprosessi:

“Avoin, selkeä ja nopea.”

“Selkeä eteneminen loppuun saakka, hakijoiden ajan tasalla pitäminen, rekrytoivan yrityksen ja tehtävän selkeä kuvaaminen, hakijan taustan selvittäminen/oikea kiinnostus hakijaa kohtaan. Mikäli en etene prosessissa, niin se kerrotaan, eikä ”jätetä roikkumaan.” ”

“Hyvä prosessi on kunnioittava ja avoin, ja kommunikaatio prosessin kulusta on selkeää ja tarpeeksi kattavaa.”

“Suoraviivainen, selkeä ja ammattimainen. Aloituksessa tulee selväksi mikä tehtävä, vastuualueet, työantajan odotukset, haluttu työtekijä profiili ja palkkataso. Selkeä aikataulutus ja kommunikointi missä mennään ja koska tapahtuu.”

“Kaiken kaikkiaan hyvin valmisteltu ja tarkka kuvaus odotuksista ja tavoitteista haettavalle positiolle. Rehellinen ja läpinäkyvä rekrytointiprosessi alusta loppuun. Henkilökohtainen palaute prosessin lopuksi.”

Läpinäkymättömyys ärsyttää

Vastaajilta kysyttiin myös millaiset asiat ärsyttävät rekrytointiprosessissa. Vastauksissa selkeästi erottuvan kolmen kärjen muodostivat selittämättömät hiljaiset kaudet, liukuhihnahaastattelut, joissa hakijan taustaan ei ole perehdytty kunnolla sekä läpinäkymättömyys roolin sekä palkkatason osalta.

Vastaajat kuvailivat huonoimpia rekrytointikokemuksiaan muun muassa näin:

 

“Rekrytoija ei osannut kertoa työnkuvasta, he hakivat kait vain sopivaa tyyppiä. Toinen roikotti neljä kuukautta lupauksella että palkataan kunhan yrityksen sisällä tapahtuneet muutokset selkeytyvät. Viimeisin tarjosi työsopimuksessa tehtäviä joista ei prosessissa oltu puhuttu lainkaan.”

“Useamman haastattelukierroksen jälkeen kahden lauseen viesti siitä, että kanssani ei jatketa.”

“Hakemukseen ei olla reagoitu millään lailla.”

“Hakija ei saa mitään tietoa hakuprosessista, eikä vastausta hakemukseensa lainkaan, epämääräisiä perusteluja tai niitä ei lainkaan. Epäkunnioittava asenne kandidaatteja kohtaan.”

“Headhunter ei ollut tutustunut CV:ni eikä myöskään rekrytoivan yrityksen vaatimuksiin, tällöin haastattelu oli oikeastaan vaatimusten kontra osaamiseni perkaamista.”

“Hitaasti pois kuolevat haut ja yhteydenotot jousta ei koskaan kuulu mitään. Näitä tuntuu olevan yllättävän paljon.”

 

Miten varmistetaan, että rekrytointiprosessi on hakijan kannalta miellyttävä?

Hakijoiden miellyttävä kokemus rekrytointiprosessista ei ainoastaan luo positiivista kuvaa yrityksestä, vaan myös edistää oikeanlaisen osaajan löytymistä. Vastaajat arvostivat sitä, että heidän profiiliinsa oli tutustuttu kunnolla, jotta haastatteluaika voidaan käyttää tehokkaasti muuhunkin kuin pelkän taustan läpikäymiseen.

Tärkeänä nähtiin myös se, että kummankaan osapuolen aikaa ei tuhlata turhaan; tarjotun roolin tulisi olla linjassa hakijan osaamisen sekä kiinnostuksen kanssa. Suorahakukonsultin kanssa halutaan päästä juttelemaan mahdollisimman nopeasti haettavan roolin olennaisimmista asioista. Vastaajat näyttivät olevan valmiita nopeisiin päätöksiin sillä reilun miettimisajan antamista ei nähty kovinkaan tärkeänä tekijänä.

Näillä 5 vinkillä huolehdit hyvästä hakijakokemuksesta:

  1. Pidä prosessi läpinäkyvänä ja varmistu siitä, että työnhakijalle kerrotaan olennaiset asiat liittyen yritykseen, palkkatasoon sekä haussa olevan roolin tavoitteisiin sekä vastuisiin.
  2. Tutustu hakijan taustaan huolella ja osoita tämä myös haastattelutilanteessa.
  3. Kommunikoi selkeästi. Kerro miten prosessi etenee ja mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Tee myös selväksi mitä hakijalta odotetaan prosessin eri vaiheissa.
  4. Pidä prosessi sujuvana ja vältä turhia viivästyksiä. Jos sellaisia tulee, kommunikoi niistä selkeästi.
  5. Vaikka ensimmäiset haastattelut voidaan suorittaa etäyhteyden välityksellä, on tärkeää järjestää haastatteluja myös kasvokkain ennen lopullista päätöstä.

 

Kyselyyn vastanneiden profiili

Kyselyyn vastasi 189 henkilöä, joista 83,4 % on aikeissa vaihtaa työpaikkaa seuraavan puolen vuoden sisällä. Heistä 42,3 % oli käynyt viimeisen vuoden aikana yli kolmessa haastattelussa, 41,8 % 1-2 haastattelussa ja 15,9% ei ollu käynyt haastattelussa ollenkaan.

Vastaajista suurin yli puolet, 58 %, työskentelee rakentamisen ja teollisuuden, informaatioteknologian tai kaupan alalla. Muita toimialoja joita vastaajat edustivat olivat julkinen sektori, kuluttajatuotteet, tieto -ja viestintäteknologia, rahoituspalvelut sekä lääke -ja terveysteollisuus. 30 % vastaajista ilmoitti toimialansa olevan muu kuin jokin edellä mainituista. Vastaajista 41 % työskentelee esimiestehtävissä.

Piditkö artikkelistamme? Tilaa alta uutiskirjeemme ja saat trendiraportit, case studyt ja markkinan kuulumiset sähköpostiisi!

Compass Human Resources Group on toiminut vuodesta 1982 lähtien. Olemme kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Visionamme on olla ensisijainen rekrytointi- ja vuokrajohtajuuskumppani Pohjoismaissa. Missiomme painottaa osa-alueita, jotka voivat tehdä visiostamme totta:

Luomme kestäviä suhteita, jotka ovat arvokkaita kaikille osapuolille. Suhteet kollegoihimme, asiakkaisiimme ja ehdokkaisiimme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Halu ymmärtää ja rakentaa luottamusta on kaikkien yhteistyösuhteidemme perusta. Sitoudumme vastuullisuuteen, tavoitteellisuuteen ja jatkuvaan kehitykseen. Joustavan, ennakoivan toimintatavan ja yhteisen synergian avulla luomme kaikille osapuolille suotuisia ratkaisuja yrityksellemme, asiakkaillemme ja ehdokkaillemme.

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI