18/03/2021

Työpaikan vaihtamisen juurisyyt – Osa 3/16 – Joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet omassa työssä

Viime kerralla puhuimme ”Työpaikan vaihtamisen juurisyyt”-blogisarjassamme siitä, miten yrityksen innovatiivisuus ja sen kautta tulevaisuuden näkymien viestiminen työnhakijoille on tiettyjen alojen työnhakijoille ehdottoman tärkeää. Kevään aikana julkaistavassa blogisarjassamme käsittelemme tekijöitä, jotka uusissa työnantajissa houkuttelevat, sekä tekijöitä, jotka ajavat nykyisestä työpaikasta pois.  Blogisarjamme aiheet ja tulokset perustuvat tutkimukseen, jonka teimme viime vuonna, jossa kysyimme 437:n työnhakijan mielipiteitä edellä mainittuihin tekijöihin.

Aikaisemmissa osissa olemme jo sivunneet sitä, miten työntekijöiden vapaaehtoinen irtisanoutuminen aiheena jatkuvasti ajankohtainen, johtuen epäsuorista kustannuksista, jotka muodostuvat yrityksille työpaikkojen täyttämisestä.

Tässä osassa keskitymme oman työn joustavuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin. Eli miten tärkeänä työnhakija ja -tekijä kokee sen, että omassa työssä on joustoa ja, että pääsee omalla työpaikallaan vaikuttamaan yrityksen toimintaan ja omiin työtehtäviinsä. Pyysimme kyselyssämme vastaajia sijoittamaan listaamiamme vetotekijöitä (eng. ”pull-factors”) tärkeysjärjestykseen, jossa ensimmäiseksi sijoitettu tekijä on työnhakijalle keskeisin, kun hän valitsee itselleen uutta työnantajaa ja viimeiseksi sijoitettu vähiten tärkeä.

Taulukosta näkyy tekijän ”Joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet omassa työssä” vastausjakauma. Eli, kuinka suuri osa vastaajista on sijoittanut kyseisen tekijän ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi ja niin edelleen. Kuten taulukosta näkyy, piti suurin osa vastaajista kyseistä tekijää erittäin keskeisenä valitessaan uutta työnantajaa, jonka palvelukseen hakeutuu. 65,6 % vastaajista sijoitti joustavuuden ja vaikutusmahdollisuudet kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon ja verrattaessa kaikkien tekijöiden vastauskeskiarvoja, pidettiin tätä tekijää kaikista tärkeimpänä. Keskiarvoltaan joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet sijoitettiin sijalle 2,94/7. Aikaisemmin esittelemissämme tekijöissä vastausjakauma on huomattavasti tasaisempi, ja se on selitetty vastaajien alajakaumalla. ICT ja rakennusalan ihmiset toivovat työltään ja työnantajaltaan eri asioita ja siksi onkin mielenkiintoista nähdä, että yhden tietyn vetotekijän huomioiminen on erittäin tärkeää kaikilla aloilla.

”On tärkeää, että työnantaja luottaa työntekijöihinsä ja osaa tarpeen tullen joustaa työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan” – Kyselyyn vastannut

Uskomme koronan runteleman vuoden vaikuttaneen tuloksiin tämän tekijän kohdalla. Kysyimme siksi Assignment Manageriltamme Sanna Korhoselta, kuinka tärkeä tekijä joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat kandidaateille, joita on kontaktoitu suorahakujen yhteydessä etenkin kuluneen vuoden aikana.

”Suorahakusoitoissa on korostunut kandidaattien arvostus työn joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kohtaan. Etenkin kuluneen vuoden aikana tämä on korostunut jo ensimmäisessä kontaktointivaiheessa, jossa lähes aina kandidaatti on kiinnostunut haettavan position etätyömahdollisuuksista ja kuinka paljon haettava tehtävä vaatii läsnäoloa toimipisteellä tai asiakkaalla. Viime vuosi nosti nämä asiat entistä tärkeämmäksi ja niistä on tärkeää viestiä kandidaatille jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on myös kilpailuetu kandidaatteja houkuteltaessa, mikäli yrityksessä nähdään joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet tärkeänä tekijänä – myös tilanteen ”normalisoituessa” (mikä se sellainen tilanne ikinä onkaan).”

 

Kuten ylempänä mainitsimme, julkaisemme löydöksiämme sekä ajatuksiamme kevään aikana blogisarjan muodossa ja käsittelemme jokaisessa osassa yhtä tiettyä tekijää. Blogisarjan ensimmäisessä puoliskossa käsittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan, eli niin sanottuja vetotekijöitä. Jälkimmäisessä puoliskossa paneudumme työntötekijöihin, eli niihin asioihin, jotka ajavat työntekijän nykyiseltä työpaikalta pois.

Järjestämme myös kevään aikana erilaisia roundtable -keskusteluja HR- ja rekrytoinnin ammattilaisille, joissa vaihdamme ajatuksia ja käymme läpi kyselymme löydöksiä tarkemmin. Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa keskusteluihin: ota yhteyttä meihin compass@compasshrg.fi niin kerromme asiasta lisää!

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI