14/06/2021

Työpaikan vaihtamisen juurisyyt – Osa 6/16 – Hyvät urakehitysmahdollisuudet

Edellisellä kerralla puhuimme “Työpaikan vaihtamisen juurisyyt”-blogisarjassamme sosiaalisen vastuullisuuden ja korkeiden eettisten standardien tärkeydestä työnhakijalle. Kyseinen tekijä ei noussut erityisen tärkeäksi tekijäksi työnhakijan valitessaan uutta työnantajaa, mutta on kuitenkin mielestämme asia, joka nykypäivänä nousee entistä enemmän pöydälle rekrytointiprosessissa. Voit lukea näkemyksemme asiaan kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Blogisarjassamme käsittelemme tekijöitä, jotka uusissa työnantajissa houkuttelevat, sekä tekijöitä, jotka ajavat nykyisestä työpaikasta pois.  Blogisarjamme aiheet ja tulokset perustuvat tutkimukseen, jonka teimme viime vuonna, jossa kysyimme 437:n työnhakijan mielipiteitä edellä mainittuihin tekijöihin.

Tässä osassa keskitymme hyviin urakehitysmahdollisuuksiin.

Pyysimme kyselymme vastaajia sijoittamaan listaamamme seitsemän vetotekijää (eng. ”pull-factors”) tärkeysjärjestykseen, jossa ensimmäiseksi sijoitettu tekijä on työnhakijalle keskeisin, kun hän valitsee itselleen uutta työnantajaa ja viimeiseksi sijoitettu vähiten tärkeä.

Alla olevasta taulukosta näkyy, miten vastaajat sijoittivat hyvät urakehitysmahdollisuudet miettiessään tärkeimpiä tekijöitä uutta työnantajaa valitessaan.

Hyviä urakehitysmahdollisuuksia tarjoavia työnantajia pidettiin hyvin korkeassa arvossa. Tekijää pidettiin vastaajien kesken keskiarvoltaan toiseksi tärkeimpänä. 61,6 % vastaajista sijoitti tekijän kolmen tärkeimmän joukkoon ja vain 3 % vastaajista sijoitti urakehitysmahdollisuudet oman listansa viimeiseksi.  Keskiarvoltaan hyvät urakehitysmahdollisuudet sijoitettiin sijalle 3,1/7. Muihin tekijöihin verrattuna vastaajat sijoittivat hyvät urakehitysmahdollisuudet toiseksi korkeimmalle, heti joustavuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien jälkeen.

Tuntuu tietenkin luontevalta, että hyviä mahdollisuuksia urakehitykseen pidetään työnhakijoiden näkökulmasta erittäin tärkeinä, mutta mielestämme näitä mahdollisuuksia pystytään harvoin työhaastattelutilanteessa tai rekrytointiprosessin aikana konkreettisesti esittämään.

Julkaisemme löydöksiämme sekä ajatuksiamme kevään aikana blogisarjan muodossa ja käsittelemme jokaisessa osassa yhtä tiettyä tekijää.

Blogisarjan ensimmäisessä puoliskossa käsittelemme tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan, eli niin sanottuja vetotekijöitä. Jälkimmäisessä puoliskossa paneudumme työntötekijöihin, eli niihin asioihin, jotka ajavat työntekijän nykyiseltä työpaikalta pois.

Järjestämme kevään aikana erilaisia roundtable-keskusteluja HR- ja rekrytointi-ammattilaisille, joissa vaihdamme ajatuksia sekä käymme läpi kyselymme löydöksiä tarkemmin.

Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa keskusteluihin: ota yhteyttä meihin compass@compasshrg.fi, niin kerromme asiasta lisää!

AUTAMME SINUA VALMISTAUTUMAAN HUOMISEN HAASTEISIIN

BLOGI