09/04/2024

Hvordan sikrer du en vellykket rekruttering?

Rekruttering handler om mer enn bare å finne og ansette den rette personen til jobben.

Vil du vite mer?

Kasper Birkegaard Pedersen

Senior Consultant, Denmark

kbp@compasshrg.com

+45 51 70 13 44

View profile

Carina Lund Gomes

Office Manager, Norway

clg@compass.no

+47 950 74 411

View profile

Oppstartsmøte og 360-graders jobbanalyse

Vi starter alltid rekrutteringsprosessen med en grundig jobbanalyse. Dette kritiske trinnet gir oss en detaljert forståelse av stillingens art og de spesifikke behovene til organisasjonen. Gjennom samtaler med ansettende leder og relevante kolleger samler vi nøkkelinformasjon om stillingen og dens krav. For lederroller utvider vi vår tilnærming med en 360-graders vurdering, inkludert samtaler med lederens fremtidige ansatte, for å omfavne hele omfanget av jobben. Disse diskusjonene gir oss det nødvendige grunnlaget for vår jobbanalyse og videre søkeprosess, og sikrer at vi er godt rustet til å finne den ideelle kandidaten.

En vellykket rekrutteringsprosess er mer enn bare en enkel transaksjon; det er et verdiskapende partnerskap som drives av tilpasningsevne og tydelig kommunikasjon. Vi skreddersyr kommunikasjonen vår for å matche hver kundes foretrukne stil, enten det betyr ukentlige møter eller en statusoppdatering hver fredag, designet spesielt for deres ønsker og behov. Denne metoden sikrer at vi alltid er på samme side og jobber mot vårt felles mål: å sikre den rette kandidaten til å skape verdier i organisasjonen.

Som en del av jobbanalysen dykker vi ned i bedriftens kultur. Dette sikrer at vårt søk etter den rette kandidaten ikke bare fokuserer på umiddelbare kvalifikasjoner og erfaring, men også på kandidatenes evne til å integrere seg i og berike bedriftens miljø. 

Vår erfaring, samt markeds- og bransjekunnskap betyr at vi kan gå lenger enn bare å identifisere de umiddelbare behovene som selskapet identifiserer. Vi avdekker de virkelige, noen ganger skjulte, behovene, som posisjonerer oss som mer enn bare rekrutteringspartnere; vi blir strategiske rådgivere. Vår tilnærming sikrer at vi ikke bare imøtekommer selskapets nåværende ønsker, men også gir bistand og rådgivning for å skape et grunnlag for langsiktig vekst og suksess.

Stillingsbeskrivelse og annonse

Umiddelbart etter oppstartsmøtet og dybdeanalysen av jobben starter vi utformingen av stillingsbeskrivelsen, som vi sluttfører i løpet av den første uken. Denne nøye utformede stillingsbeskrivelsen tjener to hovedformål: for det første introduserer den selskapet for potensielle kandidater, vekker interessen deres og gir en dyptgående innsikt i selskapets kultur og verdier. Deretter beskriver den nøyaktig rollen vi ønsker å fylle, inkludert ansvar, spesifikke plikter, nødvendige kompetanser og karrieremuligheter, noe som sikrer en klar avstemming av forventningene fra starten.

Når vi legger til reklame i prosessen, skriver vi en fengende annonse og publiserer den på relevante plattformer for å maksimere rekkevidden og nå potensielt aktivt søkende kandidater. Parallelt starter vi prosessen med å identifisere potensielle kandidatprofiler. Disse profilene deles med oppdragsgiver for å sikre at vi går i riktig retning fra starten av og at det er enighet om hvilken type profil som søkes. Dette trinnet er grunnleggende for å få en grundig forståelse av den ideelle kandidatens profil og sikrer at rekrutteringsprosessen er målrettet og effektiv.

Search og screening

Når stillingsbeskrivelsen og eventuelle annonser er på plass, starter vi search-fasen. I denne fasen fokuserer våre researchere på å identifisere potensielle kandidater. Aktuelle kandidater kontaktes og har en innledende samtale med vår researcher, med et spesifikt fokus på å undersøke kandidatenes kvalifikasjoner, kompetanse og motivasjon for jobbendring. Samtidig avstemmes lønnsforventninger og øvrige vilkår for å sikre god samsvar med bedriftens rammer.

Etter screening velger våre konsulenter mellom 8 til 12 kandidater for videre evaluering gjennom møter ansikt til ansikt. Disse møtene, som kan holdes enten personlig eller via nettbaserte plattformer som Teams, lar oss forstå kandidatenes kompetanse, personlighet og potensial for selskapet og den spesifikke rollen i mer dybde.

Basert på disse møtene jobber vi sammen med kunden for å velge ut de 3 til 5  beste kandidatene som går videre til den første presentasjonen for bedriften. Denne strenge utvelgelsesprosessen sikrer at kun de mest motiverte og egnede kandidatene presenteres, og effektiviserer rekrutteringsprosessen og øker sjansene for en vellykket ansettelse.

Kandidatpresentasjon

Etter at vår researcher har fullført den innledende screeningen og vi har gjennomført møter ansikt til ansikt, er det på tide å aktivt presentere de mest lovende kandidatene for selskapet. Dette øyeblikket representerer en kritisk milepæl i rekrutteringsprosessen, og gir selskapet en unik sjanse til å møte potensielle ansatte personlig. Disse kandidatene velges ut på bakgrunn av deres kvalifikasjoner, personlighetsprofil og påvist potensial til å gi et positivt bidrag til organisasjonen.

I noen tilfeller introduserer vi en caseoppgave under andre intervjurunde. Dette caset er laget for å gi innsikt i kandidatens problemløsningsevner, kreativitet og evne til å håndtere arbeidsrelaterte utfordringer. Vi tilbyr vår fulle støtte i å utvikle disse caseoppgavene for å nøyaktig gjenspeile de faktiske utfordringene kandidaten vil møte i rollen. Denne tilnærmingen gir en dypere forståelse av kandidatens faglige kompetanse og hvordan de praktisk kan anvendes i bedriftens kontekst, og bistår klienten i beslutningsprosessen for å sikre en veloverveid og informert ansettelse.

Vurdering og tilbakemelding

Vurdering bestående av personlighets- og ferdighetstesting gjennomføres typisk etter innledende presentasjon med oppdragsgiver, hvor vi velger ut 2-4 kandidater til en dybdevurdering. Denne vurderingen fokuserer på å matche kandidatens personlighetstrekk og logiske evner med de spesifikke faglige kvalifikasjonene og personlige kompetansene som kreves for stillingen.

Alle kandidater får tilpassede og konstruktive tilbakemeldinger, uavhengig av utfallet av prosessen. I tillegg lager vi detaljerte personlige profiler for de utvalgte kandidatene, inkludert resultatene fra de kognitive testene. Disse profilene deles med kunden, og gir et solid beslutningsgrunnlag for de påfølgende trinnene i rekrutteringsprosessen. Vår forsiktige og metodiske tilnærming sikrer at vi kun fremhever de best egnede kandidatene, noe som øker sannsynligheten for en vellykket ansettelse betydelig.

Innhenting av referanser

En vesentlig del av prosessen for å sikre at en kandidat er riktig match for både rollen og selskapet er referansesjekken. Dette trinnet gir verdifull innsikt i kandidatens tidligere prestasjoner, arbeidsstil og evne til å danne profesjonelle relasjoner. For kandidater som er på jakt etter lederroller utvider vi referansesjekken til å omfatte et bredere spekter av respondenter. Dette inkluderer ikke bare tidligere direkte ledere, men også kolleger og underordnede for å få en helhetlig forståelse av kandidatens lederstil og arbeidsmåter i praksis.

Innhenting av referanser fra et bredt spekter av tidligere arbeidsforhold sikrer en helhetlig vurdering av kandidatens profesjonalitet, lederegenskaper og personlige egenskaper. Denne tilnærmingen støtter vårt mål om å finne kandidater som ikke bare matcher de tekniske og faglige kravene til stillingen, men som også vil trives i bedriftens kultur og bidra positivt. Innhenting av referanser er derfor et kritisk skritt som bidrar til å minimere risikoen for ansettelsesfeil og sikre en vellykket integrering av den nyansatte i bedriften.

Oppfølging etter oppstart

Oppfølging etter oppstart er en vesentlig del av prosessen vår. Vårt engasjement slutter ikke når kandidaten er ansatt og begynner i jobben. Vi legger stor vekt på å ha en løpende dialog med både vår kunde og den utvalgte kandidaten for å sikre at overgangen blir så smidig som mulig. Denne regelmessige oppfølgingen har som mål å sikre langsiktig suksess og støtte en bærekraftig integrering i organisasjonen. På denne måten sikrer vi oppfyllelsen av både selskapets og kandidatens forventninger, og bidrar til vellykket oppbevaring av kandidater.

Ønsker du et tilbud på rekruttering?

Ta kontakt med oss i dag. 

Les mer om moderne rekruttering

Blogg