14/12/2022

En bra ledare skapar vision – så här rekryterar ni en ledare som driver er verksamhet framåt 

Med hundratals lyckade chefsrekryteringar bakom sig – Compass HRG’s Laura Suontaus berättar hur man hittar en bra ledare 

En bra ledare skapar förtroende för framtiden 

Ledningsgrupper påverkas av förändringar från många håll. Turbulensen i omvärlden kräver nya reviderade bedömningar och agilt beslutsfattande från företagets ledning. Unga människor rör sig allt snabbare från specialist- till ledarpositioner. Dessutom skapar chefers snabba rörlighet nya utmaningar för ledningsgrupper. 

Laura Suontaus påpekar att auktoritärt ledarskap är en helt främmande koncept för yngre människor. De tar det för givet att ha en personorienterad ledare som ger möjlighet till medarbetarskap. 

”För de anställda är en bra ledare en trygghet och en källa till stabilitet. Man måste kunna försäkra teamet om att de kommer att klara sig, oavsett om det handlar om en pandemi och distansarbete eller en krigsrelaterad brist på råvaror.” 

Snabb rörlighet ledningsnivå

De senaste åren har präglats av snabb rörlighet inom kvalificerade yrken, och det återspeglas också på ledningsnivå. 

Användningen av digitala verktyg som Teams har minskat engagemanget i rekryteringsprocesser. Det är helt enkelt lite lättare att byta jobb än tidigare. Dessutom har det faktum att man inte längre behöver vara fysiskt på kontoret fem dagar i veckan också gett nya karriärmöjligheter för chefer som bor utanför huvudstadsregionen.” 

Suontaus, som rekryterar särskilt till företag inom bygg- och energiindustrin, ser en växande trend i att chefer i allt högre grad söker sig till bolag med statlig ägande. 

”Människor från cykliska sektorer söker sig till säkrare jobb inom samhällets grundläggande funktioner. Till exempel ses infrastruktur som ett säkrare jobb än andra sektorer.” 

Hur rekryterar man en bra ledare? 

Att rekrytera en chef handlar om att ställa de mest grundläggande frågorna om företaget. Hur ser man till exempel till att en ledare passar in i företagets kultur, men också utmanar tillräckligt? Finns det ett recept för framgång i att rekrytera en bra ledare? 

”Man måste se samtidigt på den nuvarande situationen och på målet, och leta efter en person som befinner sig däremellan”, berättar Suontaus. 

En bra ledare är inte nödvändigtvis densamma som resten av ledningsgruppen, utan helst lite annorlunda. 

”Människor faller lätt för kandidater som är lika dem själva. Men det finns många bra saker med att vara annorlunda. Att vara snabb och effektiv är bra, men en kandidat som tar lite längre tid på att överväga och analysera saker kan göra jobbet lika bra om inte bättre.” 

En bra ledare umgås med teamet, har kameran vid distansmöten och pratar med personen, inte med skärmen. 

Inom chefsrekrytering är det viktigt att beakta chefens roll i förhållande till experterna: det finns stort behov för kvalificerade experter. Därför måste en bra chef kunna skapa en atmosfär där de som presterar bäst trivs. Vi söker efter fackelbärare, ledare som kan skapa en vision och leda teamet mot den. 

”En bra ledare umgås med teamet, medarbetare förväntar sig socialt engagemang. Om organisationen arbetar på distans bör du åtminstone slå på kameran i Teams och prata med personerna, inte bara med skärmen”, sammanfattar Suontaus. 

Chefsrekrytering kan fel innan processen ens har börjat 

Ärlighet är det viktigaste i en lyckad chefsrekrytering. Ett rekryterande företag måste vara ärlig om sin situation, sina behov och sina utmaningar gentemot kandidaterna. Dessutom är det viktigt att de som deltar i rekryteringsprocessen – ofta ledningsgruppen, är ärliga mot sig själva. Hur är vårt företag och vår kultur egentligen?

”Chefsrekrytering kräver en ärlighet och öppenhet om företagets situation, målsättningar, kultur och värderingar. Det är det enda sättet för en headhunter att söka efter talanger med rätt profil och för en kandidat att fatta ett beslut om huruvida organisationen och rollen är rätt för honom eller henne.” 

Naturligtvis behöver en ledare också bra verktyg för att lyckas. Därmed är introduktionen och stödet efter rekryteringen lika viktigt för en ledare som för alla andra medarbetare som börjar i en ny roll. 

En långvarig relation med en rekryteringspartner för executive search skapar framgångsrika och hållbara rekryteringar. 

Compass HRG har varit verksamma inom chefsrekrytering i fyra decennier och många av våra kunder har varit med oss från början. Långvariga kundrelationer skapar en naturlig förståelse för organisationers rekryteringsbehov, där våra konsulter snabbt kan identifiera lämpliga kandidater som passar just er organisations behov. 

”I långvariga partnerskap lär vi känna företagen väl vilket borgar för lyckade och hållbara rekryteringar .” 

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...