27/02/2024

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur och framtida vision. Det krävs också förståelse för företagets bransch och vilka möjligheter och utmaningar som finns.  

Att attrahera, testa och utvärdera en person som VD kandidat är en sak, men utan förståelse för den miljö och affärslogik som kandidaten skall verka i är risken överhängande att rekryteringen blir mindre lyckad, trots att kandidaten i sig har starka referenser, goda testresultat och lyckats väl i tidigare ledande roller.      

På Compass är vi vana att rekrytera seniora personer på en affärskritisk och strategisk hög nivå och i en så avgörande process som att rekrytera en VD finns det en rad utmaningar där vi som rekryteringspartner kan hjälpa till.  

Utmaningar i VD-rekrytering: 

 1. Hög påverkan, hög risk: Rekryteringen av en VD är en av de mest kritiska besluten för ett företag. Fel person på denna position kan leda till allvarliga konsekvenser för organisationens framtid. 
 2. Mångfacetterad kompetensprofil: En VD behöver inte bara ha djupa kunskaper inom företagets bransch utan även en bred uppsättning färdigheter, inklusive strategiskt tänkande, ledarskap och entreprenörsanda. 
 3. Sekretess och diskretion: Många organisationer strävar efter att hålla VD-rekryteringen konfidentiell för att undvika oro bland anställda och konkurrenter.

   

Varför ska du ta hjälp av en extern rekryteringspartner? 

 1. Specialiserad kompetens: Rekryteringsbyråer som fokuserar på högre befattningar besitter en specialiserad kunskap om VD-rollen och dess krav. Detta möjliggör en detaljerad bedömning av kandidater. 
 2. Brett nätverk och passiv rekrytering: Externa rekryteringspartners har ofta ett omfattande nätverk och tillgång till potentiella kandidater som kanske inte aktivt söker jobb. Denna passiva rekrytering kan vara avgörande för att hitta en VD som inte bara är tillgänglig utan också idealisk för rollen. 
 3. Objektiv bedömning: En extern partner kan erbjuda en objektiv syn på kandidater, befriad från interna politiska påverkningar och fördomar. Detta säkerställer en mer rättvis och transparent rekryteringsprocess.  
 4. Erfarenhet av marknaden: Rekryteringsbyråer är ofta välunderrättade om den rådande arbetsmarknaden och kan ge insikter om de senaste trenderna och kraven för ledarskapspositioner. 
 5. Sekretess och diskretion: Rekryteringsbyråer är vana vid att hantera känsliga ärenden och kan bibehålla sekretessen under hela rekryteringsprocessen, vilket är särskilt viktigt när det gäller VD-rekryteringar. 
 6. Tids- och resurseffektivitet: Att använda en extern rekryteringspartner möjliggör för organisationen att fokusera på sina primära affärsaktiviteter medan rekryteringsbyrån tar hand om de detaljerade aspekterna av rekryteringsprocessen. 

 

Viktiga faktorer för framgång med externa rekryteringspartners: 

 1. Förståelse för företagets kultur och mål: En framgångsrik rekryteringspartner måste ha en djup förståelse för företagets värderingar och strategiska mål för att kunna identifiera en VD som kan leda företaget i rätt riktning. Därför blir rekryteringspartnerns erfarenhet av och förståelse för olika branscher och affärsmodeller centralt. Därtill förarbetet för det specifika uppdraget viktigt i processen. Ju mer information rekryteringspartnern kan få från början och ju bättre denne känner bolaget, desto bättre blir processen 
 2. Kommunikation och samarbete: En effektiv kommunikation mellan företaget och rekryteringspartnern är avgörande. Detta inkluderar tydlig information om företagets behov och förväntningar samt regelbundna uppdateringar om rekryteringsprocessens framsteg. 
 3. Flexibilitet och anpassningsförmåga: Arbetsmarknaden och företagets behov förändras över tid. En framgångsrik rekryteringspartner måste vara flexibel och anpassningsbar för att möta dessa förändringar och säkerställa en träffsäker rekrytering. 
 4. Proaktivitet och nätverksbyggande: En rekryteringspartner bör vara proaktiv i att söka och bygga relationer med potentiella kandidater. Detta kräver ett starkt nätverk och förmåga att engagera sig i aktivt nätverksbyggande. 
 5. Fokus på kartläggning: För att nå de bästa kandidaterna behöver man göra en marknadskartläggning så kallad search. Detta är en av de mest tidskrävande delarna av processen. Ofta finns det ganska få kandidater med rätt kompetens, dessa kan vara svåra att hitta och dessutom måste de vara intresserade av tjänsten. För att lyckas med detta krävs kompetens och erfarenhet. 

Att ta hjälp av rekryteringspartner för att tillsätta en VD är en strategisk investering. Genom att utnyttja extern specialiserad expertis och nätverk kan företag maximera chanserna att hitta en VD som inte bara uppfyller de tekniska och formella kraven utan även harmonierar med företagets kultur och framtidsvision.  

En välskött VD-rekrytering är nyckeln till en stark och hållbar framtid för organisationen. 

 

Kommentar till Allbrights rapport om mångfald 

Som extern partner är det en självklarhet för Compass att utmana våra uppdragsgivare, i synnerhet avseende mångfald med alla positiva aspekter det ger. Allbrights senaste rapport visar dessvärre siffror som pekar på att andelen kvinnliga ledare på högre chefsnivå fortfarande är oförklarligt lågt och dessutom blir sifforna ännu sämre när extern rekryteringspartner anlitas enligt rapporten. Alla vi som jobbar med chefsrekrytering/executive search kan, som kollektiv, uppenbarligen bli bättre på att utmana och hjälpa våra uppdragsgivare i detta avseende.  

Hur ser det då ut i de uppdrag där Compass har haft förtroendet? När vi tittar på våra samtliga rekryteringsuppdrag under 2022 och 2023 har 52% av alla uppdrag slutat med att en kvinna blivit anställd för rollen, i 48% av fallen blev det en man. Detta i samtliga Compass uppdrag i Sverige, dvs det inbegriper chefsrekrytering och kvalificerade specialister.  

Dessa siffor är vi på Compass såklart väldigt glada över, men det krävs uppenbarligen mer av oss alla i branschen. Compass lovar bidra med det vi kan.   

Prenumerera på vårt innehåll

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...