Fagansvarlig – Natur & Klima

Enestående mulighed for at designe dit eget job.

Vores kunde er en entreprenørvirksomhed med base i det Midtjyske, som udfører projekter over hele landet. Arbejdsområderne er de steder, hvor land møder vand, hidtil primært langs de danske kyststrækninger.

Nu ser virksomheden en forretningsmæssig mulighed for at udvide sit arbejde til ferskvandsområdet, hvor der er et voksende behov for håndtering af vandmasser i forbindelse med klimatilpasning og naturpleje.

Derfor søger vi en ny kollega, som er faglig kompetent i dialogen omkring projekter og udbudsform for vådområder, fiskestryg, vandløb/å-løb, søer, diger, sluser, klimasikring og naturgenopretning.

Faglig specialist med lyst til at bidrage i opbygningen af et nyt forretningsområde
Virksomheden har selv de grundlæggende kompetencer i forhold til hele processen fra udbudshåndtering over tilbudsgivningen til projektstyringen og det egentlige entreprenørarbejde. Der er således en stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse stillingen, så den passer til dig.

Det handler om, at din faglige viden og ekspertise bliver bragt i spil på en gunstig måde. Derved kan du og dine kollegaer opbygge et nyt forretningsområde ved at løfte i flok. På sigt er det planen, at du kommer i berøring med flere og flere af de forskellige opgaver, der er forbundet med etableringen af det nye forretningsområde.

Interesseret?
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Konsulent Claus Mengel-Niemann på tlf. +45  22 63 33 77. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Lemvig / Aarhus
Reference: 2016.238
Virksomhed: Anonym

 

Kontakt:

Software Development Director

Strong leadership profile to a successful international growth company.

A unique opportunity to be part of the world’s leading company within virtual visualization of products
Luxion offers a unique opportunity to join an innovative international growth company, which has revolutionized the market within industrial design. Particularly with their main software product, KeyShot, Luxion has a huge development potential as KeyShot shortens the customers time to market. Organizations such as Facebook, Google, Microsoft, Porsche, Rolex and Luis Vuitton have already experienced the advantages of using KeyShot. In this position, you will be a key factor for making Luxion ready for further growth. You can truly make an impact by paving the way for how to structure and lead development teams.

 Ready for new challenges at a successful international growth company within virtual visualization?
Following Luxion’s growth journey, the need for more structure, clear processes and, not least, management, has become apparent. As Software Development Director you will be responsible for the day-to-day operations. You will have the overall responsibility to ensure that all development projects are  driven and released on time. Luxion structures projects according to the agile principles, and in the beginning, you will act as Scrum master. You will lead the journey of further developing the organization and the capabilities within the development team to ensure that the fundamentals for further growth are present.

You will  lead the team of twenty (+) software developers in Luxion and have the overall responsibility for release management by ensuring that your department reaches target dates by managing the various development sprints. At present, Luxion is not working rigidly with scrum, and therefore, your job will include deploying agile principles as well as strengthening and building competencies within the team. You will allocate resources and competencies to each development team as well as providing technical sparring. Moreover, it is your responsibility to assure and control the quality of products. Lastly, you will become a member of the management team.

An experienced leader and excellent judge of character
Luxion is looking for an excellent Software Development Director and expects the right candidate to have management experience from a position of similar scope. This means, a position where you have  lead software developers while  managing growth. You must be experienced within agile principles and scrum. Even though you are first and foremost  a leader, you should have solid knowledge of programming, enabling you to likewise perform  technical sparring. Therefore, we expect you to  hold a relevant degree at Master level. Finally, you are experienced within release management.

As a person, you thrive in a challenging environment. You manage to see and influence the big picture, and you see the opportunities and manage to improve  things not yet in place in a growth company. You are a confident and strong leader, who has the courage to establish your position. Moreover, you are empathic and an excellent judge of character, with the surplus ability to engage in and motivate  your colleagues and employees.

Interested?
The recruitment process is carried out in collaboration with the consulting company Compass Human Resources Group. If you have any relevant questions about this position before submitting your application, please contact Recruitment Consultant Iben Laier on tel.: +45 30 55 86 16. Please submit your application and CV as soon as possible, if you are interested. Applications will be processed on an ongoing basis. Please note that all enquiries will be handled with confidentiality and that we will reply to the email address from which you send your CV.

About the company
Luxion is a Danish software company, specialized in developing advanced technology in the field of rendering and computer-based lighting simulation. The target group for Luxion’s products is industrial designers, including clients in the architecture and entertainment industries, such as film and computer games. Luxion’s ambition is to facilitate the visualization of products for designers without a deep technical knowledge and thereby help customers shorten their time to market. Luxion employs 50 persons equally distributed in US and Denmark. Development is based in Aarhus, Denmark. For further information see www.luxion.com and www.keyshot.com

Deadline for application: As soon as possible
Workplace: Aarhus V
Reference: 2010.242
Company: Luxion ApS

Contact:

Family Office Controller

 Med din faglighed som fundament får du mulighed for at gøre en forskel for velhavende kunder i en verden, der kendetegnes ved en høj grad af diskretion. Som Financial Controller sikrer du en af Hemontos største family office-kunder det bedste, daglige beslutningsgrundlag for forvaltningen af deres investeringer.

Overblik, der skaber tryghed
Hemonto er til for at hjælpe formuende privatpersoner, virksomheder, organisationer og family offices med at overvåge og administrere forvaltningen af deres formuer. Kunderne stoler på, at Hemonto leverer nøgtern og objektiv rapportering og analyse.

Du bliver det nyeste medlem af Consulting & Analysis-afdelingen i Aarhus, hvor du og teamet leverer controlling, finansiel rapportering og bogføring. Du får således stor indsigt i en af family office-kunderne, når du på daglig basis leverer finansiel rapportering til dem. Du sikrer og validerer data, så det korrekt afspejles på Hemontos platform, som kunden har adgang til. Du ved, at djævlen er i detaljen, men du evner også at hæve dig op i helikopteren og forstå tallene og helheden heraf. På den måde leverer du det bedst mulige produkt til din kunde.

Derudover bliver du et vigtigt led i afdelingens konstante udvikling, når du deltager i forskellige udviklingsprojekter indenfor rapportering. Sammen med dine kollegaer sikrer du, at Hemontos løsninger og systemer bliver endnu skarpere og mere automatiserede.

Detaljeorienteret profil med sans for diskretion og tætte kunderelationer
For at blive en succes i denne stilling er det vigtigt, at du er en velstruktureret og detaljeorienteret person, som kan omgås fortrolig information med høj diskretion. Du formår at skabe tillid i vigtige kunderelationer, og du er meget kvalitetsbevidst i din opgaveløsning og forstår vigtigheden af det grundlag, du er med til at levere.
Vi forestiller os, at du har en baggrund indenfor økonomi, finans eller regnskab og har et par års erfaring med controlling – gerne inden for transaktionelle ydelser. Du har erfaring med eller stor interesse for finansielle produkter, aktiemarkeder eller lignende, og du har flair for analyse.
Du bliver en del af en ung og dynamisk virksomhed, der med et stort drive og ambitioner har fuldt fart på for at øge Hemontos vækst og udvikling. Hemonto har et uformelt arbejdsmiljø, hvor ordentlighed, ansvarlighed og dygtighed er nøgleordene i det daglige arbejde.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Eva Holm Mikkelsen på telefon +45 21800086. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Hemonto
Hemonto A/S er et innovativt og moderne FinTech-selskab, som leverer markedsledende, uafhængig investeringsrapportering. Målgruppen er en eksklusiv kundegruppe, som tæller nogle af landets mest velhavende privatpersoner, virksomheder og fonde. Hemonto er vokset kraftigt de seneste år og har i dag 42 medarbejdere, der fungerer som kundernes outsourcede finansafdeling. Hemonto leverer alt fra investeringsrapportering til sparring og rådgivning om overordnet investeringsstrategi samt valg af banker og porteføljeforvaltere. Hemonto er en solid og vækstende virksomhed med internationalt udsyn. Væksten kommer både i form af økonomisk vækst, øget tilgang af kunder samt mængden af ydelser, der tilbydes.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted:
Aarhus
Reference: 2010.177
Virksomhed: Hemonto A/S

Kontakt:

Senior Advisor

Formidling af uafhængig investeringsrapportering og rådgivning til formuende kunder

Hemonto er på en spændende vækstrejse, hvor de gennem de seneste år har udviklet sig såvel organisatorisk som i relation til deres udbud af services til kunderne. Gennem analyse af et omfattende datagrundlag sikrer Hemonto, at deres velhavende kunder har overblik og tryghed i forhold til deres formueforvaltning. Hemonto er uafhængig og forestår udelukkende rapportering og rådgivning i forhold til, at kundernes formue forvaltes optimalt og under de vilkår, der er aftalt.

Som Senior Advisor bliver du i denne spændende rolle ansvarlig for en del af Hemontos kundekontakt og salg af løsninger til formuende privatpersoner, fonde, kommuner og virksomheder. Du afholder kundemøder og identificerer de løsninger og ydelser, som kunderne skal tilbydes. Selve leverancen til kunderne varetages af et stærkt analyse- og rådgivningsteam, hvor du forventes at have en account management-rolle overfor kunden og dermed formidle værdi, indsigt og finansiel sparring. Du vil fra start få en mindre kundeportefølje, men det forventes, at du skaber din egen kundeportefølje over tid.

Finansiel og kommerciel profil med både farmer- og hunter-gen
Stillingen henvender sig primært til den profil, der ser sig selv som rådgiver på kundesiden. Profilen, der kan agere ’højre hånd’ for kunden, når komplekse finansielle problematikker og principper skal bringes i øjenhøjde. Du skal motiveres af at have en betydningsfuld rolle hos kunden, der måske ikke har andre at søge sin uvildige rådgivning hos. Samtidig er det vigtigt, at du både forstår og formår, at vejen til at skabe din egen kundeportefølje kræver en målrettet salgsindsats.

For at kunne være en troværdig rådgiver er det afgørende, at du kommer med en viden indenfor kapitalforvaltning og investering. Derfor har du allerede erfaring med salg indenfor den finansielle sektor, og du er drevet af relationsarbejdet og forstår at dyrke muligheder for salg. Du er typen, der fortsætter, indtil du har nået dine mål, og du giver ikke op, selvom processen kan være lang. Du er relationelt stærk og udviser generelt ordentlighed, ligesom du naturligvis har fokus på høj kvalitet i dine leverancer.

Rolle med mulighed for at præge den videre udvikling
Da du bliver en del af et lille og agilt team, vil mulighederne for at være med til at præge udviklingen indenfor salg og kundepleje i Hemonto være store. Stillingen er selvstændig og eksponerer dig overfor en lang række interessante mennesker og virksomheder. Du vil i dette job være udelukkende på kundesiden, hvor du får lejlighed til at sælge og levere nogle af de mest innovative digitale løsninger indenfor investerings- og afkastrapportering.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Eva Holm Mikkelsen på telefon +45 21800086. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Hemonto
Hemonto A/S er et innovativt og moderne FinTech-selskab, som leverer markedsledende, uafhængig investeringsrapportering. Målgruppen er en eksklusiv kundegruppe, som tæller nogle af landets mest velhavende privatpersoner, virksomheder og fonde. Hemonto er vokset kraftigt de seneste år og har i dag 42 medarbejdere, der fungerer som kundernes outsourcede finansafdeling. Hemonto leverer alt fra investeringsrapportering til sparring og rådgivning om overordnet investeringsstrategi samt valg af banker og porteføljeforvaltere. Hemonto er en solid og vækstende virksomhed med internationalt udsyn. Væksten kommer både i form af økonomisk vækst, øget tilgang af kunder samt mængden af ydelser, der tilbydes.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted:
Aarhus
Reference: 1910.100a
Virksomhed: Hemonto A/S

 

Kontakt: