Rekryteringsföretag

Rekryteringsföretag

Så väljer du rätt

Att rekrytera själv kan till en början framstå som den billigaste lösningen, men det är sällan frågan om en helt okomplicerad process. I värsta fall träffar man fel och då kan en felrekrytering stå en dyrt. Om du vill spara pengar, tid och besvär kan det löna sig att anlita ett rekryteringsföretag – men hur väljer man rätt?

Rekryteringsföretag – en investering för framtiden 

Att anställa en ny medarbetare är alltid ett stort beslut som kan påverka företagets eller organisationens verksamhet och framgångar på lång sikt. Men att hitta den bästa kandidaten är inte helt lätt, framför allt då vi talar om ledande roller, väldigt unika profiler eller branscher som lider av kompetensbrist.

Ett rekryteringsföretag är specialiserat på just precis rekrytering, alltså har man rätt kunskap och erfarenhet för att göra träffsäkra rekryteringar. Rekryteringsföretaget har ofta breda nätverk som sträcker sig över flera olika branscher, samtidigt som man utvecklat verktyg för att analysera företagets behov och identifiera kandidater som uppfyller dessa behov på lång sikt. 

Så här väljer du rätt

Det kryllar av rekryteringsföretag och det kan vara svårt att hitta rätt. Därför har vi skapat ett frågebatteri som du kan använda för att jämföra olika företag.

Hur många av uppdragen har rekryteringsföretaget lyckats med?

“Ett framgångsrikt rekryteringsföretag lyckas med 100 procent av sina uppdrag” …. eller? Sanningen är att alla rekryteringsföretag får uppdrag som inte lyckas. Det kan bero på en rad olika saker, till exempel söker företaget en väldigt unik och smal profil där de få kandidaterna som finns inte är redo att byta jobb eller så matchar inte mängden ansvar med lönen.

Compass HRG hittar en lämplig kandidat för 96 procent av sina uppdrag. 

Stannar de rekryterade medarbetarna i företaget?

Då du väljer rekryteringsföretag lönar det sig att fråga hur länge de rekryterade personerna brukar stanna i företaget. Det här berättar om hur lyckade rekryteringarna är på lång sikt.

Av de personer som Compass HRG rekryterat jobbar 84 procent kvar på samma företag två år senare.

Vilket betyg ger kandidaterna till rekryteringsföretaget?

Det är väldigt viktigt att kandidaterna behandlas på ett utomordentligt sätt, framför allt då det handlar om rekrytering av högprofilerade chefer och specialister. Ur kandidatens perspektiv ska en lyckad rekrytering gå smidigt till, vara informativ utan att vara betungande. I praktiken betyder det här att kandidaten inte behöver vänta onödigt länge i processen och tydlig kommunikation om processens gång och utfall för varje enskild kandidat.

Compass rekryteringsprocesser involverar årligen flera tusen toppkandidater från olika branscher, varav 88,8 procent rekommenderar oss till sina kollegor.

Hur ofta väljer kunderna att anlita rekryteringsföretaget igen?

Då du väljer rekryteringsföretag lönar det sig att fråga hur stor del av deras affärsverksamhet består av befintliga kunder. Det så kallade “repeat business”-begreppet berättar hur många kunder som förlitar sig på företaget om och om igen. Ett högt tal indikerar att företaget erbjuder pålitliga tjänster av hög kvalité.

90 procent av Compass HRG:s affärsverksamhet föds ur långa kundrelationer.

Hur insatt är rekryteringskonsulten i din bransch?

Rekryteringen gynnas av en god förståelse av den bransch som ni som företag eller organisation verkar i. Fråga företaget om de har referenser från din bransch och för djupgående diskussioner med rekryteringskonsulten för att ta reda på hur mycket hen vet om er affärsmodell och verksamhetens särdrag.

Till exempel vi på Compass följer aktivt med förändringar i våra kärnbranschers marknader. På så sätt kan vi göra realistiska och ärliga bedömningar tillsammans med våra uppdragsgivare om möjligheterna och utmaningarna i den specifika rekryteringen.

Vad vet rekryteringskonsulten om profilen du söker?

Rekryteringskonsulten bör också ha en god förståelse för positionens särdrag. Fråga rekryteringsföretaget om deras erfarenhet av ledande positioner, till exempel verkställande direktörer, produktionschefer eller finansdirektörer. Hos Compass har flera av våra konsulter tidigare erfarenhet av ledande roller i företag och har därmed en god förståelse för vilka egenskaper som krävs i dessa roller.

Den rätta matchningen sker inte av sig själv

ERFARENHET, KUNSKAP OCH NÄTVERK

På Compass HRG har vi märkt att framgångsrika rekryter är resultatet av noggrann matchmaking. En bra headhunter har förmågan att analysera den anställande organisationen och se vad organisationen behöver. Å andra sidan vet en bra headhunter vilken typ av person som är motiverad att hoppa in i given organisation.

Compass Human Resources Group har funnits sedan 1982. Idag är vi en internationell organisation med kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Dessutom har vi ett kontor i Storbritannien där vi tillhandahåller vår internationella blick och hjälper nordiska företag i Storbritannien, Europa och andra länder med deras specialist- och chefsrekrytering.

Vi hjälper dig att maximera ditt företags resultat genom effektiv rekrytering, headhunting och search. Vi har stor insikt och kunskap från sex branscher och gedigen kunskap om den moderna arbetsmarknaden.

{

Effective recruitment, especially for a critical function, can be crucial to a business' success

BETRODDA RÅDGIVARE

Våra konsulter

Vi lyssnar noga på våra kunder och ställer frågor för att förstå alla utmaningar och möjligheter. Det har visat sig vara ett vinnande koncept eftersom våra kunder återkommer till oss – något som vi är mycket stolta över. Vi hoppas att vi får förtroendet att dela med oss av vår erfarenhet till din organisation.

Kontakta oss när som helst

Kontakta oss, så kan vi prata om era behov inom rekrytering, interimsuppdrag, personbedömning och HR.

Tag fat i os, når det passer dig

Fyll i formuläret eller ring oss