Business & Projekt Controller

AKF Holding A/S

AKF Holding A/S vokser løbende og det dermed højere aktivitetsniveau har medført, at der er behov for endnu en dygtig medarbejder i økonomifunktionen, der omfatter ca. 8medarbejdere. Dit fokus bliver udviklingsprojekter og igangværende byggerier, hvor du får en central Finance Business Partner rolle med ansvar for controlling og gennemgang af samtlige igangværende byggerier i økonomisk regi. Dit ansvar omfatter også at løfte funktionen for selve økonomistyringen af nævnte.

Dine opgaver omfatter bl.a.:

  • Controlling og gennemgang af samtlige igangværende byggerier,
  • Løbende træk på byggelån, hjemtagelse af bygge- og slutfinansiering,
  • Gennemgang af rådgiver- og entreprisekontrakter incl. faktureringsflow og økonomisk sparring,
  • Udarbejdelse af nøgletal og rapportering samt sparring med kolleger og styregruppe,
  • Udarbejdelse af forventet cash flow på enkeltsager og porteføljeniveau,
  • Endelig projektafslutning, efterkalkulationer i f.t .1 og 5 års gennemgange samt hensættelse.

Du kører den daglige økonomiopfølgning med sikker hånd samtidig med, at du løbende tænker i forbedringsmuligheder. I øvrigt fungerer du som en tæt sparringspartner for forretningen, ligesom du også i rapporteringssammenhænge præsenterer dine findings for styregruppen og ultimativt bestyrelsen.

Dygtig og forretningsorienteret controller til inspirerende arbejdsmiljø.

Du har en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau indenfor økonomi samt erfaring fra en økonomifunktion, hvoraf min. et par års erfaring med den økonomiske styring af projekter. Herfra har du et godt kendskab til økonomisk projektstyring, budgettering, rapportering mv. Du forstår processerne og nøgleelementerne i projekterne og igangværende arbejder. Det er ikke et krav, at du har erfaring fra ejendomsudviklingsbranchen.

Som person udstråler du positiv energi og drive, og du er god til at samarbejde, kommunikere og skabe relationer. Herudover er du analytisk og udviklingsorienteret, ligesom du arbejder struktureret og detaljeorienteret – og ikke mindst er du en holdspiller.

Kan du skabe en controllerfunktion, der bidrager til forretningen?

Du har her muligheden for at blive en nøgleperson i AKF Holding A/S, der er en velkonsolideret virksomhed i vækst. Her får du mulighed for at sætte dine erfaringer i en virksomhed, hvor man ønsker at løfte funktionen for økonomistyring af udviklingsprojekter og byggesager til næste niveau.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Ida Heuser eller Partner Anita Blinkenborg på +45 70 20 12 75. Vi screener løbende og beder dig derfor indsende dit CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

AKF Holding A/S er en ejendomskoncern i form af ejendoms-, udviklings- og investeringsselskab, der beskæftiger ca. 80 medarbejdere – og som i fællesskab udvikler og driver erhvervs- og boligejendomme i Danmark, samt investerer i danske virksomheder.  Virksomheden koncentrerer sig særligt om køb og udvikling af ejendomme i Storkøbenhavn og Nordsjælland. AKF er en virksomhed med store visioner og ambitioner, der ønsker at agere ordentligt og gøre en forskel. Virksomheden vil være et af de mest succesfulde og bæredygtige ejendoms- og investeringsselskaber i Danmark, og skabe værdi og sammenhængskraft gennem innovative forretningsmodeller og fællesskabsorienteret ejendomsudvikling med kvalitet og ordentlighed som vigtigste pejlemærker.

Ansøgningsfrist:Hurtigst muligt
Arbejdssted:København
Reference:2404.144
Virksomhed:AKF Holding A/S

Anita Blinkenborg →

Partner & Practice Lead, Financial Services
ab@compasshrg.com

Ida Heuser →

Research Consultant
ih@compasshrg.com