Kategorisjef – Indirekte varer og tjenester

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 3 months ago
 • Applications have closed

Mestergruppen

Mestergruppen er et av Norges største og raskest voksende konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. De siste årene har Mestergruppen mer enn tredoblet omsetningen og skapt et vertikalt integrert konsern med merkenavn som fanger hele verdikjeden innen boligbygging og eiendomsutvikling. Kjente merkenavn som Mesterhus, Systemhus, Blink Hus og Saltdalshytta er blant Mestergruppens hus- og hyttekonsept. På byggevaresiden eier Mestergruppen blant annet XL-BYGG og Byggtorget. I tillegg bedriver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester. Mestergruppen har en omsetning på rundt 8,5 milliarder kroner. Selskapets største eier er Ferd, et investeringsselskap som eies av Johan H. Andresen og hans familie.

Vi styrker vår innkjøpsavdeling med 2 kategorisjefer (se også stilling Kategorisjef Trelast på www.compass.no)

Kategorisjef

Indirekte varer og tjenester

Profesjonalisering av innkjøpsprosesser og fokus på innkjøpsstrategi som konkurransefortrinn er sentrale områder for Mestergruppen. Innkjøpsavdelingen er en sentral enhet i konsernmodellen og skal styrkes.

Mestergruppen har virksomhet gjennom byggevarekjeder og huskjeder over 500 steder i Norge. Gjennom drift av over 220 byggevarehus, oppføring av over 400 hytter og 3500 boliger er Mestergruppen en betydelig kjøper av indirekte varer og tjenester i hele Norge.  Kategorien «indirekte varer og tjenester» er en vid kategori som inneholder alt Mestergruppen kjøper inn, men ikke videreselger, dvs. alt fra underentrepriser på EL og VVS til hotellavtaler og transportavtaler.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Identifisere og analysere relevante kategorier
 • Utarbeide kategoristrategier for indirekte varer og tjenester
 • Implementere strategi på valgte kategorier
 • Forhandle rammeavtaler
 • Vurdere prisendringer
 • Vedlikehold av prisdatabaser

Du vil også bidra i prosjekter for å forbedre innkjøpsprosesser som f.eks.:

 • Nye leverandører
 • Elektronisk handel

Stillingen er nyopprettet og valgt kandidat har store muligheter til å forme strategier og arbeidsprosess. Vi søker fortrinnsvis kandidater med relevant høyere utdanning, innkjøpserfaring og kjennskap til produkter/leverandører med tilknytning til byggevarebransjen eller sammenliknbare bransjer. Lang relevant erfaring kan kompensere for kortere utdanning. Erfaring med ERP-systemer, databaseløsninger og Excel er en fordel.

Du er forhandlingsvant, ansvarsfull og energisk.

Vi kan tilby en spennende stilling i en avdeling i utvikling i et solid konsern. Innkjøpsenheten er et offensivt, resultatorientert og nytenkende team. Du vil ha utstrakt kontakt med MG sine ulike kjeder, tilknyttede medlemmer og leverandører. Arbeidssted er konsernets hovedkontor på Bryn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Marit Heber Nærby hos Compass Human Resources, tlf. 924 49 114. Søknad og CV sendes snarest via søknadsknappen. Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser behandles konfidensielt.