Prosjektingeniør

Prosjektingeniør

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. 2023 var på ca. 2.400 MNOK. Baneservice har over 700 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Baneservice ser etter prosjektingeniører – gjerne nyutdannet – som ønsker å utvikle seg innenfor jernbanetekniske fag. Du vil få et tilrettelagt og godt utviklingsløp, og vil følge prosjektleder tett i alle prosjektfaser for å bygge opp kompetanse på fag og prosjektstyring. Baneservice har en stor og faglig spennende prosjektavdeling. Du vil være tilknyttet hovedkontoret på Skøyen, men mye av arbeidet foregår på anleggskontor.

Eksempler på arbeidsområder:

  • Bistå prosjektene med oppfølging av den daglige produksjonen
  • Planlegging og gjennomføring av arbeidene
  • Prosjektøkonomi og dokumentasjon
  • Lære deg BIM og benytte BIM-verktøy som Dalux og Navi i arbeidet ditt

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdannelse på bachelornivå/fagskole/masternivå gjerne med fag innen elektro, bygg- og anleggsfag. Vi vurderer også andre relevante fag
  • Gjerne nyutdannet eller evt. 1-2 års erfaring fra prosjektbasert virksomhet
  • God forretningsforståelse og gjennomføringsevne
  • Gjerne noe erfaring med planlegging i prosjekt
  • Du er arbeidsom, lærevillig og strukturert

For å trives og lykkes i rollen må du være en god lagspiller og motiveres av å utfordre og lære. Vi ser etter deg som ønsker å etterlate et positivt fotavtrykk der du ferdes. Vi ønsker folk som vil bidra til å bygge laget, kulturen og utgjøre en forskjell for andre.

Slik får du det hos oss
Hos Baneservice blir du en del av en arbeidsplass med et inkluderende og godt arbeidsmiljø, som preges av faglig stolthet og jordnær arbeidskulturGode opplærings- og utviklingsløp, samt kursing i prosjektstyring. Livet består av forskjellige faser og vi tilbyr våre ansatte en sunn bedriftskultur, gode permisjonsordninger og ordnede arbeidsforhold.

En ansettelse i Baneservice betyr også at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også bærekraft og miljø viktige brikker for å lykkes.

Vi er opptatt av ditt personvern, og derfor ber vi deg søke via linken i denne annonsen. Da kan vi ivareta deg på beste måte. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet. Du sender inn din CV og søknad via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.