Produksjonsleder

Bakke/Bakkegruppen er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 25 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter, med årlig omsetning på ca NOK 1 milliard. Bakke AS utgjør konsernets småhusvirksomhet

Bakke AS har allerede store deler av verdikjeden på eget hus, fra tomtekjøp til overlevering til sluttbruker og ettermarked. For å sikre fortsatt fornøyde kunder samt å optimalisere driften vil Bakke nå utvide produksjonsleddet, også på nye fagområder.

Bakke fortsetter veksten og skal nå øke kompetanse og kapasitet på egenproduksjon og oppretter en ny stilling som:

PRODUKSJONSLEDER

BYGGE OG LEDE ORGANISASJON MED CA 50 FAGARBEIDERE

 

Vi har i dag 17 fagarbeidere innen tømmer og betong og vi skal nå øke organisasjonen for egenproduksjon med flere flinke folk med faglig kompetanse innen tømmer, betong, elektro  og VVS. Produksjonsleder får ansvaret for å bygge, utvikle og lede produksjonsavdelingen.

Du skal rapportere til prosjektsjef og samarbeide tett med prosjektledelsen på de ulike byggeprosjektene og med fabrikkledelsen på egen elementproduksjon.

Vi søker en faglig engasjert og operativ leder som samarbeider godt med resten av ledelsen i  øvrig organisasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere, bygge og lede avdelingen for egenproduksjon
 • Ressursplanlegging, budsjettering og bemanning av prosjektene med riktig kompetanse og kapasitet
 • Planlegge og iverksette faglig videreutvikling av fagarbeiderne
 • Videreutvikle arbeidsprosesser og rutiner for bemanning av prosjektene
 • Skape engasjement og yrkesstolthet hos våre fagarbeidere og oppmuntre til initiativ som bidrar til at vi blir enda dyktigere husbyggere.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse fra ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole innen relevant fagområde
 • Erfaring fra prosjektledelse innen noen av fagområdene
 • Selvstendig, kreativ og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Fordel med ledererfaring fra byggeplass
 • Erfaring med planleggingsverktøy, gjerne MS project
 • Du må være flink med folk og trives som leder i et tverrfaglig produksjonsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging
 • Konkurransedyktig lønn
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Godt arbeidsmiljø, Bakke AS er GPTW-sertifisert

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources AS ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Konstruktør/bygningstekniker

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 25 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter, med årlig omsetning på ca NOK 1 milliard.  Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

Vil du jobbe med spennende boligprosjekter på Østlandet?

Konstruktør/bygningstekniker

Bakke AS fortsetter veksten, og vi skal nå styrke prosjekteringsavdelingen ved vårt hovedkontor i Aurskog. Vår nye medarbeider vil inngå i et team med fire dyktige kollegaer med solid kompetanse innen prosjektering av rekkehus, kjedede eneboliger og frittstående eneboliger. Teamet er en del av prosjekterings- og byggesaksavdelingen, som i tillegg består av landskapsarkitekt og kvalitetsleder. Avdelingen rapporterer til leder prosjektering og byggesak.

Vi søker en faglig engasjert person som samarbeider godt med resten av teamet og øvrig organisasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Produsere arbeidstegninger, konstruksjonstegninger, terrengprofiler og salgstegninger
 • Gjennomføre beregninger og dimensjonere bærende konstruksjoner
 • Utføre detaljprosjektering og videreutvikle elementer og systemer
 • Bidra i utvikling av nye boligmodeller
 • Delta i tverrfaglig prosjektering
 • Andre oppgaver som kan støtte produksjonen på byggeplass

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse fra ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole innen relevant fagområde
 • Erfaring fra noen av arbeidsoppgavene
 • Selvstendig, kreativ og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Fordel med erfaring fra byggeplass
 • Kunnskaper om bruk av tegneprogram (f eks DDS eller Archicad)
 • Det er en fordel om du har kjennskap til BIM-prosjektering,
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk i et hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging
 • Konkurransedyktig lønn
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Godt arbeidsmiljø, Bakke AS er GPTW-sertifisert

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources AS ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Byggeleder boligprosjekter

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter. Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

BYGGELEDER BOLIGPROSJEKTER

Byggeleder skal sørge for god og trygg drift av store og spennende boligprosjekter med egenutviklede rekkehus og kjedede og frittstående eneboliger. Vi søker en faglig dyktig byggeleder som trives i en operativ lederrolle, og som fokuserer på kvalitet i alle ledd. Bakke AS skal ha høy kvalitet i byggeprosjektet, i kunderelasjonen og mot underleverandører.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Daglig ansvar for drift av byggeplass og tilrettelegge for de som til enhver tid er utførende på prosjekt
 • Sikre kvalitet i utførelsen ved å bruke selskapets KS-systemer
 • Oppfølging av HMS på byggeplass og gjennomføre vernerunder
 • Ansvar for fremdriftsplanlegging, styring og oppfølging, herunder også økonomioppfølging for utvalgte underentreprenører og egenproduksjon
 • Delta og bidra i fremdriftsmøter i samråd med prosjektleder
 • Ansvar for gjennomgang av tegninger, akkorder/timer og gjennomføre oppstartsmøter
 • Sørge for at boliger leveres i henhold til leveransebeskrivelse og salgskontrakt.

Kvalifikasjoner:

 • Mesterbrev, fagskole eller bachelorutdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra ledelse og drift på byggeplass med egne ansatte og/eller underentreprenører og økonomioppfølging
 • Gode kunnskaper innenfor de ulike fagområdene på byggeplass
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer for drift og byggeprosess
 • Det er ønskelig med erfaring fra trehusbygging.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe systematisk i et hektisk arbeidsmiljø
 • Flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av- og forstår viktigheten av god kundetilfredshet gjennom hele byggeprosessen.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling der du i stor grad kan påvirke egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til å påvirke egen lønn gjennom resultater
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine Haugen 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Avdelingsleder – Stillas

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et konsern med ca 200 ansatte og et årlig salg på over en milliard kroner. Konsernets største virksomhet er bolig- og prosjektutvikling innenfor, leilighetsprosjekter, småhus feltutbygging og tomteutvikling. Videre har konsernet en betydelig virksomhet innen utleie av maskiner/utstyr samt bemanning i egne selskaper. Bakkegruppen Utleie AS (BG Utleie) er et datterselskap i Bakkegruppen som driver montering og utleie av utstyr til byggenæringen med hovedfokus på mindre og mellomstore entreprenører. Vi har som målsetting å tilby utleie av kapitalkrevende utstyr som stillas, brakkerigger, lagercontainere, hjulbrakker, sikringsgjerder og lignende til bygge- og anleggsnæringen på sentrale østlandsområdet. Vi har kontor og stort lager på Aurskog og nyter godt av konsernets kompetanse innen spesielt små og mellomstore entrepriser med høyt tempo og krav om kvalitet og korte tidsfrister. Selskapet omsatte for ca 35 – 40 millioner kroner i 2019 og vi har 25 ansatte. Arbeidssted på Aurskog.

AVDELINGSLEDER – STILLAS

Kundetilfredshet, resultatansvar og personalansvar

Vi ser et stort potensiale for videreutvikling av selskapets virksomhet innen stillas. Avdelingen skal ledes med fokus på våre kunder, kvalitet i alle leveranser, egne ansatte og økonomiske resultater. Stillingen rapporterer til daglig leder i BG Utleie.

Ansvarsområder:

 • Budsjett og resultatansvar for stillasavdelingen
 • Kostnadsoppfølging og rapportering
 • Sikre høy kundetilfredshet
 • Utvikle eksisterende kunder og bidra til økt nysalg
 • Lede avdelingens 20 ansatte, kompetanseutvikling og videreutvikle våre arbeidsrutiner
 • Gjennomføre gode innkjøp og være ansvarlig for god drift av lager
 • Følge opp HMS og KS i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen byggfag
 • Solid erfaring fra stillas/nærliggende bransje er nødvendig
 • Erfaring med personalansvar og utvikling av egne medarbeidere
 • Flytende i norsk muntlig og skriftlig
 • God kompetanse i Excel og Office

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og engasjert lederstil
 • Strukturert og systematisk med høy gjennomføringsevne
 • Operativ og positiv med et sterkt ønske om å være med å videreutvikle selskapet

BG Utleie tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et selskap med store ambisjoner.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Anne Qvenild på telefon 97723235. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Prosjektleder

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter. Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

PROSJEKTLEDER BOLIG

Prosjektleder har ansvaret for store og spennende boligprosjekter med egenutviklede rekkehus, kjedede eneboliger og frittstående eneboliger. Vi søker en faglig sterk person med utdannelse som ingeniør eller teknikker, relevant arbeidserfaring og gode resultater fra tidligere arbeidsforhold.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede byggeprosjekter fra ferdig regulert tomt og fram til overlevering av bolig
 • Kalkulasjon og prosjektøkonomi
 • Drift av byggeplass
 • Oppfølging av Bakkes kvalitet- og resultatmål
 • Sikre og følge opp rutiner for bygging, SHA og kundetilfredshet

Kvalifikasjoner:

 • Mesterbrev, fagskole eller bachelorutdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra ledelse av byggeplass, totalprosjekter, kontrahering og økonomistyring
 • Gode kunnskaper innenfor de ulike fagområdene på byggeplass
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer for drift og byggeprosess

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe strukturert i et hektisk arbeidsmiljø
 • Flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av- og forstår viktigheten av god kundetilfredshet gjennom hele byggeprosessen

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling der du i stor grad kan påvirke egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til å påvirke egen lønn gjennom resultater
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.