28/06/2023

CSRD – det här innebär den nya lagen för ditt företag

CSRD är en ny lagstiftning som kommer att ställa högre krav på stora företag då det gäller hållbarhetsrapportering. Vi har pratat med Anna Brandhorst-Satzkorn – Director Environment & Quality vid metallföretaget Boliden – för att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter den nya lagen för med sig.

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett kommande EU-direktiv som successivt kommer att börja gälla från och med räkenskapsåret 2024. Direktivet är tänkt att ta EU närmare sina gröna målsättningar.

I praktiken innebär det här att kraven – och därmed kvaliteten – på företags hållbarhetsrapportering blir rejält mycket högre. Företagen kommer att behöva rapportera ett bredare utbud av hållbarhetsfaktorer, till exempel miljöpåverkan, sociala frågor och styrning.

– Tanken är att företagens verksamhet blir mer transparent. På så sätt kan investerare lättare jämföra olika bolag och få ett bättre grepp om bolagets sociala och miljömässiga standard, förklarar Anna Brandhorst-Satzkorn.

Som ett stort industriföretag i Sverige har Boliden många års erfarenhet av hållbarhetsrapportering. Men det här kommer inte att räcka till längre: det nya lagkravet innebär att ett företag som Boliden – som redan rapporterar enligt många indikatorer – endast rapporterar cirka 30 procent av de indikatorer som det nya lagkravet kommer att innebära.

Det här känns utmanande, säger Anna Brandhorst-Satzkorn, men hon ser ändå positivt på initativet.

– Det är bra att vi får ett gemensamt sätt att rapportera på i Europa och att det sätts en lämplig nivå.

Hur påverkar CSRD ditt företag?

En av de nya punkterna som ska rapporteras enligt CSRD är dubbel väsentlighet – en princip som kan ha en betydande inverkan på ditt företag. Med dubbel väsentlighet menas att företag inte bara ska beakta sin verksamhets finansiella påverkan, utan också hur företaget påverkar miljön och samhället.

– Dessa faktorer är allt viktigare för investerare, intressenter och samhället som helhet, förklarar Anna Brandhorst-Satzkorn.

Det här kan innebära att man mäter och rapporterar flera faktorer, till exempel växthusgasutsläpp, resursförbrukning, social påverkan och mänskliga rättigheter.

CSRD kräver också att företag tar en närmare titt på hela sin värdekedja och dess sociala och miljömässiga aspekter. Det här kan handla om arbetsvillkor och mänskliga rättigheter hos leverantörer, produktionsprocessens miljöpåverkan och leveransernas hållbarhet.

Omställningen till ramverket blir resurskrävande, men i utbyte kan företag bli bättre på att hantera risker och möjligheter, bygga förtroende med intressenter och bidra till en hållbar utveckling.

Vill du lära dig mer om CSRD? Ladda ner vårt white paper, där vi bland annat berättar närmare om kraven i den nya lagen.

Läs mer om CSRD och hållbarhetsrapportering

CSRD är snart här – är ditt företag redo?

Det som blir tydligt efter samtalet med Anna Brandhorst-Satzkorn är att det nya lagkravet kommer att kräva mer resurser i form av fler anställda.

Som en följd av det nya ramverket kommer företag att behöva kvalificerade medarbetare som kan producera hållbarhetsrapporter av hög kvalitet och därmed säkerställa att företaget uppfyller kraven i CSRD-ramverket. Kompetens inom hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrapportering är guld värd, likaså kompetens inom miljö -och samhällsfrågor.

Vi på Compass HRG är engagerade i att hjälpa företag att bygga hållbara och ansvarsfulla organisationer. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt talang för att driva dina initiativ inom hållbarhet och ESG framåt.

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara ditt förstahandsval för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...