21/04/2023

Finländare söker sakkunskap, svenskar involverar sina medarbetare – så här skiljer sig rekrytering inom Norden 

 

Vilka personprofiler väljs till ledande positioner i Sverige? Hur skiljer sig den danska rekryteringsprocessen från den finska? Spoiler alert: inte särskilt mycket! Men det finns ändå vissa skillnader mellan de nordiska länderna då det kommer till rekrytering. 

Compass HRG är ett nordiskt rekryteringsföretag specialiserat på headhunting och executive search. Därför har vi varje dag att göra med kollegor från andra länder. Ett eftermiddagssamtal med Compass representanter från Sverige, Finland, Norge och Danmark avslöjar hur rekryteringskulturerna varierar inom Norden. 

I Sverige involveras medarbetare 

Jens Holmberg, partner och konsult i Sverige, har lett rekryteringsprocesser i både Sverige och Finland. Så här berättar han om sina erfarenheter: 

”Rent generellt kan man säga att ledare i Sverige involverar sina medarbetare redan i början av rekryteringen. Kunderna fäster också större uppmärksamhet vid hur man beskriver den öppna tjänsten och hur man säljer den för att locka till sig den bästa kandidaten. I Finland är kunderna kanske mer handlingsinriktade. Då man fattar rekryteringsbeslut uppskattar man också ett rakt sätt både som personlig egenskap och arbetssätt.  

Hur syns den här rakheten i Finland, Jens? 

“Man kan säga att finska kunder söker handlingskraftiga ledare. Dessutom ger finska uppdragsgivare tydlig och koncis feedback efter intervjuerna. 

Finländare fokuserar ofta på sak, men inte alltid 

Verkställande direktör Göran Hernberg vid Compass HRG i Finland bekräftar Jens erfarenhet av den finska mentaliteten. 

“Våra finska kunder söker en kombination av sakkunskap och lämplighet hos kandidaterna. Man gör sällan kompromisser då det kommer till kompetens – eller lämplighet för den delen. I vissa andra länder är det lättare att lyfta lämplighet som det kriterium man prioriterar framför kompetens. Därför kan man bland annat anställa kandidater från andra branscher eller kandidater med en ovanlig bakgrund för tjänsten i fråga. Det här är så klart en generalisering och visst händer det också i Finland. Finlands starka bakgrund inom industri och teknologi förklarar att det finns ett visst fokus på erfarenhet från ett visst sakområde.  

Danskarna sätter ribban högt 

Arnt Molvig och Stein-Sverre Wold, partners vid Compass HRG i Norge, berättar om sina rekryteringserfarenheter i Danmark: 

“Allmänt sett är danskarna tydligt business-orienterade och tuffa säljare, det är svårt att förhandla med dem. I sin helhet är de väldigt kompetenta i företagsmiljöer eftersom danskarna har en lång tradition av handel. Därför förväntas det mycket av de anställda. Danskarna är generellt också energiska, flitiga och de har ett rakt sätt att kommunicera.” 

Thorsten Andersen från Compass HRG i Danmark bekräftar norrmännens bild av danskarna: 

“Jo, arbete är en betydelsefull sak för danskarna, precis som för många andra nordbor. Vi är väldigt raka och vill att saker görs snabbt. Människorna här är ofta väldigt engagerade i sitt jobb, men i utbyte förväntar de sig utmanande uppgifter och uppdrag, en bra arbetsmiljö och möjligheten att påverka det dagliga arbetet och organisationen. Dessutom har kunderna höga förväntningar på sina rekryteringspartners. 

En av Compass HRG:s styrkor är en god insyn i den nordiska marknaden och de olika organisations- och företagskulturer som råder. Genom vårt utbyte ger vi varandra och våra uppdragsgivare ständigt nya perspektiv och idéer gällande rekrytering och arbetsmarknad. Compass har sedan länge tagit hand om rekryteringen för flertalet företag som har sin verksamhet etablerad i olika delar av Norden.  

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...