24/05/2022

Ingen återgång till arbetslivet före Covid – företagen inser kanske inte förändringens storlek.

Covid-19-pandemin tvingade fram en snabb förändring av arbetsplatserna över hela världen. Men när vi nu börjar fokusera på andra saker än pandemin, kvarstår frågan: Har arbetet, och i förlängningen rekryteringen, förändrats för gott?

Vi frågade Compass-konsulter från Danmark, Sverige, Norge, Finland och Storbritannien hur pandemin har förändrat rekrytering och executive search. Domen var tydlig: efterfrågan på kvalificerade specialister är stor, företagen måste anstränga sig för att marknadsföra sig själva gentemot kandidaterna och på den heta arbetsmarknaden kan kandidaterna vara benägna att byta jobb.

 

96% AV KANDIDATERNA FÖREDRAR EN HYBRIDARBETSPLATS

Flexibelt distansarbete är här för att stanna. Praktiskt taget alla våra konsulter är överens om att kandidaterna är mer intresserade av att arbeta på distans – åtminstone en del av tiden. Många kandidater söker helt enkelt en bättre balans mellan arbete och privatliv och anser att tidsbesparingar från pendling bidrar till detta.

”Kandidaterna förväntar sig att arbeta på distans eller i en hybridmiljö. Det är en självklarhet. Jag skulle säga att de flesta kunder är öppna för det och har hittat bra lösningar”, säger Jens Nordqvist, forskningschef på Compass Sverige.

Kandidaterna söker nu jobb som passar deras livsstil och värderingar. Till exempel säger 37 procent av våra konsulter att kandidaterna i den postpandemiska eran är mer intresserade av företagets miljövärden än tidigare.

Eftersom efterfrågan på erfarna och skickliga yrkesverksamma är stor har de möjlighet att välja var de vill arbeta. Rekryteringsföretag bör betrakta sig själva som en hårt konkurrensutsatt grupp om talangerna och försöka anstränga sig för att bli en lukrativ arbetsplats. För vissa kan det innebära att undersöka företagets värderingar och hur de förverkligas – eller inte förverkligas – varje dag.

 

FÖRETAGEN KANSKE INTE HELT FÖRSTÅR DE NYA KRAVEN.

”Bristen på kandidater fortsätter. Distansarbete har lett till mindre engagemang hos de anställda och därmed är rekryteringsmarknaden också mer aktiv. Jag skulle vilja säga att även om vi har en kandidatbrist så beror det inte på covid i sig utan på den överhettade marknaden”, säger Göran Hernberg, verkställande direktör för Compass Finland.

Även om konkurrensen om yrkesverksamma är stor kan det vara så att många företag har svårt att inse att det har blivit omvänt: nu måste rekryteringsföretaget sälja sig självt till kandidaten, och inte tvärtom.

58% av våra konsulter anser att företagen kanske inte helt har förstått att kandidaternas förväntningar har förändrats. De flesta företag har ändrat sina förväntningar genom att erbjuda distansarbete åtminstone en del av veckan och vissa erbjuder bättre löner. Men företagskulturen håller också på att återuppfinnas på andra sätt:

”Jag ser en större satsning på mångfald och integration”, säger Karsten Hald Pedersen, direktör för internationella affärer på Compass United Kingdom.

REKRYTERINGSPROCESSEN HAR FÖRÄNDRATS

Enligt våra konsulter har rekryteringsprocessen förändrats för gott. De inledande intervjuerna sker nästan helt och hållet online, medan de slutliga kandidaterna fortfarande oftast träffas personligen.

En tredjedel av våra konsulter säger att företagen sätter upp mer ambitiösa tillväxtmål än tidigare. Detta innebär fler rekryter. 54% av våra konsulter säger att de har sett en ökad brådska när det gäller att anställa erfarna yrkesmän.

Men snabbt är inte alltid bättre. Med hjälp av Microsoft Teams, Zoom etc. kan till och med rekrytering av nyckelroller ske på några veckor. Men att stressa fram kan vara en dålig idé:

a rushed recruitment process may result in a less optimal stick rate, meaning the candidate may not stick with the company long term.

Å andra sidan förlorar företag ibland bra kandidater på grund av att de tar tid på sig för att fatta beslut:

”Rekryteringsmarknaden är livlig och de som vill byta jobb har mycket att välja på. Rekryteringsföretag måste fatta snabbare beslut, annars riskerar de att förlora bra kandidater”, säger Ole Dreyer, vd för Compass Danmark och Storbritannien.

Med tanke på att millennials ofta är det största segmentet på arbetsplatsen är det i alla fall mycket troligt att de byter jobb om deras behov eller värderingar inte uppfylls.

”Den viktigaste frågan för företag och organisationer är hur de ska kunna behålla eller bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke och en stark företagskultur samtidigt som de kan tillgodose individernas krav på flexibilitet och på att arbeta mer på distans”, säger Hans Jansson, managing partner från Sverige.

 

TAKEAWAYS FÖR FÖRETAG

  • Employer branding bör vara en del av din tillväxtstrategi.
  • Kom ihåg att det inte bara handlar om PR, utan om att utveckla hela din organisationskultur.
  • Tala om dina värderingar och din inställning till miljön på ett proaktivt sätt.
  • Var ärlig i rekryteringsprocessen: kandidater hoppar snabbt till andra möjligheter om de upptäcker att din organisation inte passar dem.
  • Ta lite tid på dig för rekryteringsprocessen. Att skynda på det kan innebära att du förlorar några kandidater. Å andra sidan bör du agera snabbt när rätt kandidat dyker upp.

 

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...