16/10/2023

Kompetensbaserad rekrytering – vad är det? 

Många säger sig jobba med kompetensbaserad rekrytering, men vad menas med det egentligen? Vår seniora konsult Susanne Bryhn reder ut begreppet.

– Kort sagt är det en genomtänkt och strukturerad metod, men också ett förhållningssätt. Fokus ligger på kunskap och kompetens istället för subjektiva värderingar. Det handlar om att hitta rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov, konstaterar Bryhn som jobbat med metoden sedan år 2005.

Nyckelordet här är alltså kompetens. Rent traditionellt tänker man kanske att kompetensen är lika med utbildning och arbetserfarenhet, men längden på ditt CV avslöjar nödvändigtvis inte hur väl du omsätter din kompetens och kunskap i praktiken.  

– Du kan ha gått en ledarutbildning och jobbat som chef i tio år, men betyder det automatiskt att du är en bra ledare? Nja, det vet vi ju inte egentligen. Så det handlar om hur du omsätter det du har lärt dig, vad du åstadkommit i arbetet, vilken förmåga och vilket förhållningssätt du har.

Fakta före magkänslan

För att känna igen efterlysta kompetenser hos en kandidat måste man sluta gå på magkänslan och istället fokusera på fakta. Rent generellt har vi människor en mängd olika förutfattade meningar som kan hindra oss att se till kandidatens egentliga kompetens.  

Det första steget i en kompetensbaserad rekryteringsprocess är att kartlägga vilka behov kundens verksamhet har i dag och framöver. Utifrån det här identifieras vilka kunskaper och kompetenser som behövs hos kandidaten. Därefter definierar man vad dessa kompetenser egentligen innebär. 

– Till exempel kan någon önska sig en person som är självgående. Att vara självgående kan betyda att man tar ansvar för sin uppgift, strukturerar sitt arbetssätt själv och driver processer vidare, exemplifierar Bryhn.

Träffsäkra och rättvisa intervjuer

För varje rekrytering skapar Susanne Bryhn en intervjumall som syftar till att komma åt exakt de kompetenser som efterlyses. Hon vill att kandidaten är konkret och ger exempel på situationer som påvisar eftersökta kompetenser.  

För att göra rekryteringsprocessen så pålitlig som möjligt och samtidigt minska risken för diskriminering är det viktigt att sträva efter att intervjusituationen är likadan för alla kandidater. 

– Genom att ställa samma frågor till varje kandidat kan jag rangordna deras svar enligt de exempel eller beskrivningar de gett om sina kompetenser och erfarenheter.   

Våga utmana dig själv

Då man jobbar med kompetensbaserad rekrytering handlar det mycket om att våga utmana sina egna eventuella värderingar och fördomar. För fördomar har vi nog alla, vare sig vi vill erkänna det eller inte. 

Men då man strävar efter att jobba strukturerat med fokus på kompetens är det ett pålitligt och effektivt sätt att matcha ett företags behov med rätt kandidat – med minskad risk för felrekryteringar och diskriminering.  

Prenumerera på vårt innehåll

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...